TC41 Typografie 2_Eigen lettertype

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Grafische VormgevingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Stel je vragen via de app

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Wat weten jullie
over fonts?

Slide 5 - Woordweb

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Welke vorm kan een
font hebben? Bijv. Bold

Slide 8 - Woordweb

T
T
Schreef
Schreefloos

Slide 9 - Sleepvraag


Vereenvoudigd:
  • Schreefletters (serif)
Renaissanceletters
Overgangletters
Monnikentypes
Classicistische letters
Egyptiennes
  • Schreefloze letters (sans serif)
  • Fantasieletters
Lettertype classificaties
Vox-classificatie (ATypi)

 is een systeem om lettertypes onder te verdelen in verschillende klassen.

Slide 10 - Tekstslide

Renaissanceletters
Vox: Garalden

 Deze letters zijn slanker met meer vloeiende overgangen

Slide 11 - Tekstslide

Overgangsletters
Vox: Realen

Groter contrast tussen dik en dun. De schreven lopen meestal vloeiend uit de letters en zijn nauwelijks gewelfd.

Slide 12 - Tekstslide

Classicistische letters
Vox: Didonen

Gekenmerkt door streng rechte verticalen, grote contrasten, en zeer dunne en rechte schreven

Slide 13 - Tekstslide

Egyptiennes
Vox: Mechanen
De schreven even dik als de stammen.

Traditioneel chocoladeletter
lettertype

Slide 14 - Tekstslide

Schreefloze letters
Vox: Linearen

Deze letters hebben een matig tot klein contrast
Neo-Grotesken --> Helvetica
Geometrisch --> Futura
Humanistisch --> Gill Sans

Slide 15 - Tekstslide

Onderzoek!
Onderzoek de lettertypes in Adobe CC
Wat is jouw smaak? Wat vind je mooi?

Slide 16 - Tekstslide

Formaat: A3
Met potlood
(en passer, liniaal)
Werk meteen al met deze indeling. Dat ga je nodig hebben in het vervolg van deze opdracht. (Deel 2 en 3)

Slide 17 - Tekstslide

Je initaialen in onderkast
(Mette doet één m en één e)
Inleveren:
10 december aan het einde van de les

Slide 18 - Tekstslide

Stel je vragen via de app

Slide 19 - Tekstslide