HACCP

HACCP
Periode B
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

HACCP
Periode B

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Jij: 
- Kunt uitleggen van HACCP is.
- Kunt uitleggen wat een CCP en CP's/ABM's zijn.Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

3

Slide 4 - Video

00:22
Wat is HACCP
Een systeem voor de voedselveiligheid om de risico's tijdens de productie weg te nemen.
Denk aan:
  • Verhitten om bacteriën af te doden
  • metaaldetectie om mogelijk metaal in het product te detecteren
  • Goed terug koelen om groei van bacteriën te voorkomen

Slide 5 - Tekstslide

00:32
Hoe doen we dit?
  1. Het benoemen van alle gevaren (chemisch, fysisch, microbiologisch en allergenen)
  2. Kans dat het gevaar voorkomt
  3. de ernst ( dus hoe schadelijk is het voor de consument.  

Slide 6 - Tekstslide

00:37
Wat is een CCP?
  1. Een beheersmaatregel welke uit de risico analyse komen.
  2. CCP's zijn kritische beheerspunten in het proces. Als deze niet beheerst worden ontstaat er een gevaar voor de voedselveiligheid.

Slide 7 - Tekstslide

Hazard
Analysis
Critical
Controle
Points

Gevaren
Analyseren op 
Kritieke
Beheersen
Punten
HACCP

Slide 8 - Tekstslide

Noem een CCP op jou werkplek?

Slide 9 - Woordweb

CCP's 
voorbeelden CCP's:
• kerntemperatuur product
• temperatuur eindproduct
• norm voor het maximaal aantal kiemen(bacteriën) in eindproduct of tussenstap in
het proces
Wat is een beslisboom? 

Slide 10 - Tekstslide

CP of ABM 
Een CP (controlepunt) of ABM (Algemeen beheersmaatregel) is een controle punt die bij afwijking geen direct gevaar voor de voedselveiligheid is. 

Slide 11 - Tekstslide

Beheerspunten (ABM of CP)
• grondstofspecificaties
• productspecificaties
• procesinstructies
• inkoopprogramma’s
• hygiëneprogramma voor personeel en machines
• schoonmaak- en desinfectieprogramma

Slide 12 - Tekstslide

Verschil tussen CCP/CP (ABM)
Bij het niet beheersen van een CCP is er direct een gevaar voor de voedselveiligheid. !!!!
Bij een CP/ABM is er geen direct gevaar voor de voedselveiligheid.

Slide 13 - Tekstslide

Wat is een CP/ABM?
A
Haarnetje
B
Gewichtscontrole
C
Temperatuurmeting
D
Schoenen met stalen neuzen

Slide 14 - Quizvraag

Wat is een CP/ABM?
A
Ongediertebestrijding
B
Handen desinfectie
C
Onderhoud van machines
D
Röntgendetector

Slide 15 - Quizvraag

Wat is een CCP?
A
Tijd-temp.-meting
B
Dragen bedrijfskleding
C
Schoonmaakplan
D
Gladde wanden

Slide 16 - Quizvraag

Wat is een CCP?
A
Metaaldetectie
B
Temp-controle vriescel
C
Inkoopplan
D
Getraind personeel

Slide 17 - Quizvraag

OPDRACHT
Maak opdracht 2 les HACCP

Slide 18 - Tekstslide

Einde les

Slide 19 - Tekstslide