Bijeenkomst 2: Futureproof leerkracht digitale geletterdheid en digitale didactiek

Futureproof leerkracht: 
digitale geletterdheid <-> digitale didactiek
Future-proof leerkracht
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidHBOStudiejaar 4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Futureproof leerkracht: 
digitale geletterdheid <-> digitale didactiek
Future-proof leerkracht

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud bijeenkomst
De relatie tussen digitale geletterdheid en digitale didactiek

Digitale didactiek en TPACK

Tools en digitale geletterdheid van kinderen

Volgende bijeenkomst

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maar eerst even terug naar de basis..........

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

21e eeuwse vaardigheden
Digitale geletterdheid

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ict-basisvaardigheden
De werking van computers en netwerken begrijpen, kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en de bediening ervan en de mogelijkheden en beperkingen van technologie begrijpen.
Informatievaardigheden
Een informatiebehoefte kunnen signaleren en analyseren en op basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken.
Computational thinking
Problemen op een zodanige manier formuleren dat het mogelijk wordt een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om het probleem op te lossen.
Mediawijsheid
Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom?
Leerlingen digitaal geletterd maken is meer dan ze voorbereiden op een veranderende arbeidsmarkt.........

Minstens zo belangrijk is dat leerlingen leren om zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen, uit te drukken en hun eigen leven vorm geven in de maatschappij. 

Niet: leerlingen zo opleiden dat ze precies passen bij wat de maatschappij van ze vraagt. 

Wel: ze leren reflecteren op de maatschappij, zodat ze kritische vragen kunnen stellen, er vanuit hun eigen overtuigingen aan kunnen bijdragen en de (digitale) maatschappij zelfs kunnen vormen. 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rol digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid wordt zo goed als zeker een vast onderdeel van het curriculum van het onderwijs. 

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) ontwikkelt kerndoelen voor digitale geletterdheid (in 2024 klaar).

Eind 2022 zullen de conceptkerndoelen gereed zijn.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Interessante achtergrondinformatie
  • De impact van digitalisering op onderwijs en opleiden
  • Leerlijnen voor 21e eeuwse vaardigheden: kijkwijzers voor het volgen van ontwikkeling 
  • Leerlijnen digitale geletterdheid (concept)
  • Handboek Digitale geletterdheid (Kennisnet)

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Digitale didactiek en pedagogiek
‘Digitale didactiek’ betreft de kennis en kunde met betrekking tot het gebruik van ICT bij het faciliteren van het leren (Simons, 2003). 

‘Digitale pedagogiek’: de kennis en kunde met betrekking tot het gebruik van ICT bij het faciliteren van de pedagogische relatie tussen docent en lerenden (Rubens, 2020).

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Digitale didactiek
Digitale didactiek gaat over het kunnen beantwoorden van vragen als:

  • Wat is de meerwaarde van leertechnologie? 
  • Hoe zit de digitale leeromgeving eruit?
  • Welke soorten activerende werkvormen zijn er?
  • Wat is er anders dan in de face-2-face les? 
  • Waarin is professionalisering nodig?

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar zie je meerwaarde van het inzetten van nieuwe media en ict?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Je hebt niet alleen kennis nodig over tools
maar ook kennis 
over welke keuzes je maakt 
om tools op een juiste wijze in te zetten.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

TPACK bestaat uit een samenhang van:
A
pedagogiek, didactiek, ict
B
klassenmanagement, didactiek en ict
C
vakinhoud, didactiek, ict
D
vakinhoud, pedagogiek en ict

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe gebruik je TPACK?

Slide 14 - Tekstslide
onderwijs ontwerpen en evalueren
Opdracht: TPACK (Backpack en leerkracht21)
stap 1: Bestudeer een tool.
- Wat is het?
- Wat kun je ermee (jk/ok)?
- Wat is de meerwaarde?
- Kunnen leerlingen dit ook zelf?

stap 2: Laat TPACK erop los.

stap 3: Experimenteer ermee in de klas.Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies