Begeleiden per 3 les 1 HZW

Helpende zorg en welzijn

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Helpende zorg en welzijn

Slide 1 - Tekstslide

Begeleiden van clienten 

periode 3
Boek Helpende zorg en welzijn thema 1 hoofdstuk 1
paragraaf 1.1 t/m 1.10 
TWO's maken 
oefenen in de klas
Toets

Slide 2 - Tekstslide

begeleiden

Slide 3 - Woordweb

Intramurale zorg
Extramurale zorg
Semimurale zorg
wonen in een verpleeghuis
dagopvang voor kinderen 0-4
Aantrekken van steunkousen door de thuiszorg vz IG

Slide 4 - Sleepvraag

Waar spreek je van als een cliënt in een zorginstelling woont?
A
Intramurale hulp
B
Extramurale hulp
C
Semimurale zorg

Slide 5 - Quizvraag

Slide 6 - Video

Ondersteunen is een ander woord voor begeleiden
A
ja
B
nee

Slide 7 - Quizvraag

Je bent zelfredzaam als je hulp nodig hebt op gebieden van het dagelijks leven
A
ja
B
nee

Slide 8 - Quizvraag

Adl staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen
A
ja
B
nee

Slide 9 - Quizvraag

ADL
noem zoveel mogelijk voorbeelden

Slide 10 - Woordweb

Een cliënt die hulp nodig heeft, heeft een zelfzorgtekort.
A
ja
B
nee

Slide 11 - Quizvraag

zelfzorgtekort
welke voorbeelden
kun je geven?

Slide 12 - Woordweb

De vrijwillige zorg van familie, vrienden of buren heet mantelzorg.
A
ja
B
nee

Slide 13 - Quizvraag

Observeren is bewust kijken naar gedrag.
A
ja
B
nee

Slide 14 - Quizvraag

in de kinderopvang
ga je veel observeren
naar welk gedrag kijk je?

Slide 15 - Woordweb

Slide 16 - Video

Schrijf alle moeilijke woorden op van blz. 17 18 en 19
blauw of rood gedrukt

Slide 17 - Open vraag