Webinar zes rollen van de leraar

Welkom (rol 1: gastheer)
 • Webinar over zes rollen van de leraar

 • Ontspanning houding 
 • Luister en denk mee
 • Vragen via de chat

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Leren-lerenMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Welkom (rol 1: gastheer)
 • Webinar over zes rollen van de leraar

 • Ontspanning houding 
 • Luister en denk mee
 • Vragen via de chat

Slide 1 - Tekstslide

Welkom
ADI (rol 3: didacticus)
Lesopbouw volgens het 
Activerende Didactische Instructiemodel (niveau 2)

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

<<< Terugblik
Inspectierapport 2 april 2019: onvoldoende op didactisch handelen
'Leraren creëren onvoldoende een klimaat waarin wordt geleerd en
waarin leerlingen actief en betrokken zijn. Bij een te groot deel van de
geobserveerde lessen weten leraren hierdoor geen effectief leerproces
op gang te brengen. We hebben lessen gezien waarin de uitleg niet
helder is, een duidelijke structuur ontbreekt, en er sprake is van
beperkte interactie tussen docent en leerlingen.'

Inspectierapport : tijdens de observatie van de lessen werd een duidelijke structuur gemist.
Mijn zoektocht: welke structuur?  Wat is een effectief leerproces?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesopbouw en leerdoelen

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesopbouw (rol 2: Presentator)
Activerende Directe Instructie (ADI)
1. Terugblik
2. Oriëntatie: leerdoelen benoemen
3. Uitleg: leerlijn en de zes rollen van de leraar + een zevende rol
4. Begeleid inoefenen van 2 rollen: presentator en didacticus
5. Zelfstandige verwerking: opdracht rol gastheer
6. Evaluatie door afsluiting: kijkwijzer en doelgesprekken (coaching)

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen (rol 2: Presentator)
Aan het eind van de les ben je bereidt en in staat om:

 • het waarom van de zes rollen van de leraar te benoemen
 • de zes rollen van de leraar samenvattend te beschrijven

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesopbouw en leerdoelen
Einde

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg 
Het waarom en het theoretisch kader 
zes rollen van de leraar

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het waarom?

- Geeft structuur aan je onderwijs
- Bewustwording: wat heb ik te leren? Waar sta ik in mijn ontwikkeling?
- Levert energie op, ook (tijdens intervisie) onder leraren
- Zet leerlingen in beweging
- Gebaseerd op wetenschappelijke bewijs 
- Gericht op 21e eeuwse vaardigheden, zoals zelfregulering
- Focus op kwaliteit 
(inspectie gebruikt lesobservaties vanuit deze zes rollen)

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theoretisch kader: leerlijn


De leerlijn van de leraar 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theoretisch kader: zes rollen
Nr.
Rol:
Taak:
Door:
1
Gastheer
De les starten
Contact te maken
2
Presentator
De aandacht vangen
Leiderschap te tonen
3
Didacticus
Gepaste instructie geven
De vak expert die op het juiste niveau lesstof en activerende didactiek aan te aanbieden
4
Pedagoog
Orde houden
Veilige en motiverende leeromgeving te garanderen
5
Afsluiter
Les afsluiten
Terug- en vooruit te kijken
6
Coach (acteert op niveau 4)
Focus op zelfregulering en probleem oplossend vermogen
De leerling, hij stuurt zijn eigen leerproces

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theoretisch kader: zevende rol
Nr.
Rol:
Taak:
Door:
7
Identiteitsdrager
Richting wijzen  waarom en hoe wij werken en ons gedragen
nieuwsgierig en vol verwondering,liefdevol en eerlijk, inspirerend en resultaat gericht, luisterend naar en biddend tot God te zijn

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg 
Het waarom en het theoretisch kader 
zes rollen van de leraar

Einde

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begeleid Inoefenen
Twee voorbeelden:
Presentator
Didacticus

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Presentator
 • creëert en geeft leiding aan leerklimaat (leren leren)
 • biedt kaders: benoemt leerdoelen

Mogelijke opdracht: maak voor je eerstvolgende les leerdoelen

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Didacticus
Instructiemodellen op vier niveaus
 1. Drie fasenmodel (voordoen, activeren, verwerken)                     
 2. ADI (Activerende Directe Instructie)
 3. IGDI (Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie)
 4. Leerling kiest instructiemodel of leert probleemgestuurd

Opdracht: Verwerking volgens complete instructie
Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begeleid Inoefenen
Twee voorbeelden:
Presentator
Didacticus

Einde

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zelfstandige verwerking
Opdracht : rol gastheer

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Twee vragen
1. Hoe was je ervaring dat deze presentatie zonder plaatjes, filmfragmenten en interactieve vragen en interactie met de presentator werd gepresenteerd?

2. Hoe was je ervaring dat je zonder de presentator in beeld,  je vragen niet hardop kon stellen (alleen via de chat) en daardoor gedwongen werd tot luisteren?

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Complete Instructie

Wat moet je doen?


Hoe moet je dat aanpakken?
Hulp, bij wie en waar?

Tijd, hoeveel krijg je?
Uitkomst, wat doen we ermee?
Klaar, wat ga je doen? 
Verandere rol gastheer

Bespreek wat nodig is om in contact 
te komen en te blijven met de leerling tijdens onderwijs op afstand.
Nadenken-bespreken-opschrijven
Collega's, via  videobellen en chat Teams 
3 minuten
Opschrijven in je (digitale) schrift
Een complete instructie maken voor je eerstvolgende les.
timer
3:00

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zelfstandige verwerking
Opdracht : rol gastheer

Einde

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie

Afsluiting 
(Formatief toetsen)

 • Kijkwijzer (leraren- en leerlingengedrag)
 • Doelgesprekken
 • (Eventueel coaching)

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies