LJ1 - P4 - L1 - Planning (Bedrijfskunde)

Bedrijfskunde Periode 4
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
MateriaalkundeMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Bedrijfskunde Periode 4

Slide 1 - Tekstslide

Wat verstaan we onder een
primaire planning?

Slide 2 - Woordweb

Les doel: 
- Wat is een primaire planning;
- Waarom gebruiken we een primaire planning;
- Hoe stel ik een planning op in de juiste volgorde. 

Slide 3 - Tekstslide

Hoe gaan we dat doen: 
- Aan de slag met basis bedrijfskunde & planningen;
- Opdrachten maken waarin je plannen leert begrijpen en toepassen;
- Herhalen van de basiskennis.

Slide 4 - Tekstslide

De Hoofdrolspelers 
De Architect
De Klant
Engineer
De Bouwer
Vraag
Beeld
Cijfers
Materiaal

Slide 5 - Sleepvraag

Slide 6 - Tekstslide

Planning: Waarom zou je hem maken?

Slide 7 - Open vraag

Een goede planning is belangrijk bij bouwprojecten:
  1. iedereen weet dan wat hij moet doen, wanneer hij moet beginnen, en wanneer hij klaar is
  2. als een activiteit langer duurt, maakt een goede planning duidelijk welke gevolgen dit heeft
  3. een planning laat zien wanneer de opdrachtgever of aannemer geld moet reserveren om mensen, materialen en materieel te betalen

Houd bij planning de volgende zaken in gedachten:
  1. maak een plan, en werk volgens dat plan
  2. wie de verkeerde weg inslaat, moet een stuk omlopen

Slide 8 - Tekstslide

Een balkenplanning?!
A
Echt, geen flauw idee.
B
Wel eens zo'n planning gezien, denk ik.
C
Dat weet ik, ik heb er wel eens een gemaakt.
D
Bekend verhaal, fasen, bewerkingen enz. enz.

Slide 9 - Quizvraag

Fasen? welke fase: 
Haalbaarheid  -  Primaire planning of                                   Overall-planning
Haalbaarheid  -  Primaire planning
Realiseren         -  Bouwplanning
Onderhouden  -  Onderhoudsplanning

Slide 10 - Tekstslide

Bouw uitvoeringsfasen
Voorbereidingsfase
Ruwbouwfase
Afbouwfase

Slide 11 - Tekstslide

Primaire planning
Bij alle bouwprocessen te gebruiken! Van grof 
naar fijn om overzicht te krijgen en te houden.  

Kalenderschaal
Balk
Bewerking

Slide 12 - Tekstslide

Oefening 1; Planning reguliere schooldag

Maak op kladpapier een strokenplanning over het opstarten van je dag (vandaag) en benoem in ieder geval de volgende punten: 1. Slapen, 2. ontbijten, 3. aankleden, 4. tanden poetsen, 5. lunchen, 6. avond eten, 7. reizen, 8. sporten, 9. gamen, 10. werken en 11. school.
Mochten er punten niet van toepassing zijn, dan hoef je deze niet te plaatsen.
Wanneer je hem klaar hebt maak je een foto en upload je hem hier.

Slide 13 - Open vraag

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Voorbereidingsfase
Ruwbouwfase
Afbouwfase
Metselwerk 1e verdieping
Hekken plaatsen
Fundering metselwerk
Timmerwerk goten en overstekken
Dakbedekking
Beton fundering
Voegen
Afmonteren sanitair
Stellen profielen
Bouwkeet plaatsen
Maatvoering
Stukwerk
Elektra in de muur
Spouwisolatie
Beglazing
Afmonteren Elektra 
Tegelwerk
Grondwerk
Goten
Begane grond vloer
Aftimmerwerk
Vloerverwarming
Buitenschilderwerk
Platdak
Stellen buitenkozijnen

Slide 24 - Sleepvraag

Om te onthouden:
De 4 fases van het bouwproces:
- Initiatiefase
- Ontwerpfase
- Uitvoeringsfase
- Beheerfase
De 3 fases van het uitvoeringsproces:
Voorbereidingsfase -
 Ruwbouwfase -
Afbouwfase -
Waar is een balkenplanning voor: 
Om overzicht te krijgen in de stand van het werk en vooruit te kunnen kijken wat er nog gaat komen.  

Waar staat de kalender op de planning:
De kalender staat letterlijk boven de balken in de planning. Deze verteld in verhouding tot de werkzaamheden wanneer een start en eindigt. 

Waar staat de omschrijving van de werkzaamheden: 
Links van de balkplanning. Deze refereren naar de balk die op zijn beurt de start en de lengte van de werkzaamheden weergeeft.

Slide 25 - Tekstslide

Oefening 2; Balkenplanning toiletgebouw

Maak op kladpapier een strokenplanning van je toiletgebouw van B2. Bedenk per fase 3 werkzaamheden en splits deze uit in de balkenplanning onder voorbereidingsfase, ruwbouwfase en afbouwfase.

Wanneer je hem klaar hebt maak je een foto en upload je hem hier.

Slide 26 - Open vraag