מבוא לאקולוגיה

אקולוגיה
אקולוגיה
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceSecondary Education

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

אקולוגיה
אקולוגיה

Slide 1 - Tekstslide

אקולוגיה - הגדרה
תחום במדע החוקר את יחסי הגומלין בין אורגניזמים לבין סביבתם ואת יחסי הגומלין בין האורגניזמים השונים
Oikos=בית(סביבה)
לוגיה=תורה

Slide 2 - Tekstslide

אקולוגיה

Slide 3 - Tekstslide

?מה הרמה הכי גבוהה במדרג הביולוגי
A
ביוספירה
B
תא
C
מערכת אקולוגית
D
אורגניזם

Slide 4 - Quizvraag

איזה משפט מתאר נכון את רמות הארגון במערכות אקולוגיות

A
חברה כוללת מספר מערכות אקולוגיות שונות
B
חברה כוללת אוכלוסיות של יצורים ממינים שונים
C
אוכלוסיה כוללת מספר חברות שונות
D
אוכלוסיה כוללת אורגניזמים ממינים שונים

Slide 5 - Quizvraag

מאורגניזם למערכת אקולוגית

Slide 6 - Tekstslide

אורגניזם
גוף חי הפועל באופן עצמאי ומקיים את כל מאפייני החיים. יצורים חיים מורכבים מתא אחד או יותר

Slide 7 - Tekstslide

דוגמה לאורגניזם
A
עלה
B
עץ
C
ענף
D
כלורופלסט

Slide 8 - Quizvraag

אוכלוסיה
קבוצה של יצורים חיים, השייכים לאותו המין, החיים בצוותא באותה הסביבה

Slide 9 - Tekstslide

דוגמה לאוכלוסיה
A
נווה מדבר
B
דגי פרפרון
C
אלון ואלה
D
שונית אלמוגים

Slide 10 - Quizvraag

חברה
אוכלוסיות של יצורים חיים ממינים שונים, החיים בצוותא באותה מערכת אקולוגית

Slide 11 - Tekstslide

דוגמה לחברה
A
שדה
B
מערת עטלפים
C
אלון ואלה
D
שונית אלמוגים

Slide 12 - Quizvraag

מערכת אקולוגית
מערכת הכוללת את כל מרכיבי הסביבה החיים והדוממים, ואת כל ההשפעות שלהם האחד על השני (יחסי גומלין)

Slide 13 - Tekstslide

דוגמה למערכת אקולוגית
A
עצים
B
דגים ואצות
C
אלון ואלה
D
שונית אלמוגים

Slide 14 - Quizvraag

ביוספירה
הביוספירה היא שכבה דקה יחסית המאפשרת קיום חיים בכדור הארץ
ביבשה, בים ובאוויר
אוסף המערכות האקולוגיות על כדור הארץ

Slide 15 - Tekstslide

הביוספירה כוללת בעלי חיים וצמחים הנמצאים
A
בים וביבשה
B
ביבשה
C
באוויר בים וביבשה
D
בים

Slide 16 - Quizvraag

מערכת אקולוגית
ביוספרה
אוכלוסיה
חברה
אורגניזם
גוף הפועל באופן עצמאי ומקיים את כל מאפייני החיים. יצורים חיים מורכבים מתא אחד או יותר
תחום בכדור-הארץ, שיצורים חיים מתקיימים בו ביבשה, בים ובאוויר

Slide 17 - Sleepvraag

מערכת אקולוגית
ביוספרה
אוכלוסיה
חברה
אורגניזם
מערכת הכוללת את כל מרכיבי הסביבה, החיים והדוממים, ואת כל יחסי הגומלין המתקיימים ביניהם, כלומר: את ההשפעות שלהם זה על זה
קבוצה של  יצורים חיים, השייכים לאותו מין , החיים בצוותא באותה הסביבה.

Slide 18 - Sleepvraag

מערכת אקולוגית
ביוספרה
אוכלוסיה
חברה
אורגניזם
מערכת הכוללת את כל מרכיבי הסביבה, החיים והדוממים, ואת כל יחסי הגומלין המתקיימים ביניהם, כלומר: את ההשפעות שלהם זה על זה
אוכלוסיות של יצורים חיים ממינים שונים, החיים בצוותא באותה מערכת אקולוגית ומקיימות ביניהן יחסי גומלין

Slide 19 - Sleepvraag

רמת הארגון בתמונה היא
A
מערכת אקולוגית
B
חברה
C
אוכלוסיה
D
אורגניזם

Slide 20 - Quizvraag

האיזור בכדור הארץ שעליו
ניתן למצוא חיים נקרא
A
אטמוספירה
B
מערכת אקולוגית
C
גיאוספירה
D
ביוספירה

Slide 21 - Quizvraag

רמת הארגון בתמונה היא
A
מערכת אקולוגית
B
חברה
C
אוכלוסיה
D
אורגניזם

Slide 22 - Quizvraag

רמת הארגון בתמונה היא
A
מערכת אקולוגית
B
חברה
C
אוכלוסיה
D
אורגניזם

Slide 23 - Quizvraag

רמת הארגון בתמונה היא
A
מערכת אקולוגית
B
חברה
C
אוכלוסיה
D
אורגניזם

Slide 24 - Quizvraag