Schakelingen oefeningen

1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Formule:

Formule voor een transformatorEen transformator:
Dit kun je ermee:

De spanning of het aantal windingen uitrekenen.

Slide 3 - Tekstslide

Parallel

Slide 4 - Tekstslide

Rekenregels
SERIE schakeling:


Itot=I1=I2=....
Utot=U1+U2+...
Rtot=R1+R2+...

Slide 5 - Tekstslide

Elektrisch vermogen (2)
Het elektrisch vermogen (P in Watt) is afhankelijk van de spanning (U in Volt) en de stroomsterkte (I in Ampère).

Formule: P = U x I

Rekendriehoek: 

Slide 6 - Tekstslide

Elektrische energie

Slide 7 - Tekstslide

1.4 Elektriciteit en Veiligheid

Slide 8 - Tekstslide

1.4 Elektriciteit en veiligheid

Slide 9 - Tekstslide

1.4 Elektriciteit en veiligheid

Slide 10 - Tekstslide

§1.4: Elektriciteit en veiligheid

Slide 11 - Tekstslide

2.4 Elektriciteit en veiligheid

Slide 12 - Tekstslide

Transistor
Automatische schakeling:
  1. Sensor
  2. Schakelaar
  3. Actuator

Slide 13 - Tekstslide

Transistor

Slide 14 - Tekstslide

LED
een LED (light emitting diode) is een diode die licht geeft

Slide 15 - Tekstslide

NTC
Negative Temperature Coëfficiënt
Gevoelig voor temperatuur
Hoge temperatuur, lage weerstand
Lage temperatuur, hoge weerstand
LDR
Light Diode Resistor
Gevoelig voor licht
Veel/fel licht, lage weerstand
Weinig/zwak light, hoge weerstand

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

In wat voor apparaat zit een kleine transformator?
A
Adapter
B
Batterij
C
Stopcontact
D
spanningsmeter

Slide 18 - Quizvraag

De primaire spoel van een transformator heeft 200 windingen en is op 230V aangesloten. Hoeveel windingen zijn er secundair als de spanning hier 2,3 V is ?
A
20
B
2
C
2,6
D
100

Slide 19 - Quizvraag

Wat is een transformator?
A
Een apparaat waarbij je de spanning kunt aanpassen bv van 230 V naar 12 V
B
Een apparaat dat ervoor zorgt dat je spanning meer wordt en je kunt transformators ook aan elkaar koppelen

Slide 20 - Quizvraag

Het berekenen van het vermogen van een elektrisch apparaat kan met de formule...
A
U = P x I
B
P = U x I
C
I = U x P
D
W = U x I

Slide 21 - Quizvraag

In een zaklantaarn zitten 3 batterijen van 1,5 V in serie geschakeld. Door het lampje loopt een stroom van 0,2 A. Wat is het elektrische vermogen
A
0,9 W
B
0,3 W
C
0,6 W
D
1,5 W

Slide 22 - Quizvraag

Wat is de formule voor elektrische energie
A
E= U/I . t
B
E= I/U .t
C
E= U.I.t
D
E= I/U/t

Slide 23 - Quizvraag

De formule voor het berekenen van de elektrische energie is?
A
E = P: t
B
E = P x T
C
E = p : t
D
E = P x t

Slide 24 - Quizvraag

Bereken de elektrische energie van een apparaat die 5 W gebruikt en 30 minuten aan staat
A
150 J
B
2,5 kWh
C
54 000 J
D
9000 J

Slide 25 - Quizvraag

Op een stofzuiger staat dat het vermogen 750 W is. Dit getal geeft aan hoeveel elektrische energie:
A
de stofzuiger verbruikt heeft.
B
de stofzuiger per keer stofzuigen verbruikt.
C
per seconde in bewegingsenergie wordt omgezet als hij aan staat.
D
de stofzuiger per seconde gebruikt als hij aan staat.

Slide 26 - Quizvraag

Dit plaatje hoort bij een
A
Dubbele isolatie
B
Zekering
C
Aardlekschakelaar
D
De huisinstallatie

Slide 27 - Quizvraag

Een huisinstallatie is te vergelijken met
A
Serie-schakeling
B
Gemengde schakeling
C
Parallel schakeling

Slide 28 - Quizvraag

Waarom wordt de spanning bij transport maar liefst 380 kV ?
A
Dit is veilig
B
Dit is gevaarlijk
C
Om energieverlies te beperken
D
Om hete draden te krijgen

Slide 29 - Quizvraag

Welke draad kun je veilig aanraken? Er zijn meerde antwoorden mogelijk
A
bruin: fasedraad
B
blauw: nuldraad
C
groengeel: aardedraad
D
zwart: schakeldraad

Slide 30 - Quizvraag

In de meterkast zitten verschillende dingen voor de veiligheid.
Een ding kun je gebruiken om de spanning van één groep te halen. Wat is hiervan de naam?
A
aardlekschakelaar
B
hoofdschakelaar
C
de zekering
D
de kilowattuur meter

Slide 31 - Quizvraag

Het PVC buisje is negatief
geladen, wat is de lading
van het glazen staafje?
A
positief
B
negatief
C
neutraal
D
dat kun je niet zeggen

Slide 32 - Quizvraag

Bij een proefje over elektrische lading hangen twee pingpongballen aan een nylondraad. Welke bewering over de lading op de ballen is juist?
A
De ene bal is positief geladen, de andere negatief.
B
De ballen hebben dezelfde lading.
C
De ene bal is geladen, de andere niet.
D
Beide ballen zijn ongeladen.

Slide 33 - Quizvraag

Welke bewering is waar?

A
De wet van Ohm geldt alleen als de temperatuur constant is.
B
De wet van Ohm geldt alleen als de elektrische stroomsterkte constant is.
C
De wet van Ohm geldt alleen als de elektrische spanning constant is.
D
De wet van Ohm geldt alleen als de spanningsbron regelbaar is.

Slide 34 - Quizvraag

Hoe luid de wet van ohm?
A
I = U x R
B
U = I x R
C
R = U x I
D
Geen van deze formules geeft de wet van ohm weer

Slide 35 - Quizvraag

Je ziet hier een een parallelschakeling. De spanning van de spanningsbron is 6 V. Door R1 gaat 0,4 A en door R2 gaat 0,2 A. Bereken de grootte van de weerstand R1 door gebruik te maken van de wet van Ohm.
timer
2:00
A
15 Ω
B
30 Ω
C
2,4 Ω
D
1,2 Ω

Slide 36 - Quizvraag

Wat gebeurt er met de NTC als de temperatuur lager wordt?
A
Niets
B
De weerstand wordt kleiner
C
De weerstand wordt groter
D
De weerstand wordt 0

Slide 37 - Quizvraag

Als er licht schijnt op een LDR wat gebeurt er dan
A
Niets
B
De weerstand wordt groter
C
De weerstand wordt kleiner

Slide 38 - Quizvraag

Er wordt een kartonnen door over
de LDR en de NTC heen gezet.
Wat is het gevolg van de stroom door A1?
De stroom wordt/blijft ...
A
groter
B
kleiner
C
hetzelfde

Slide 39 - Quizvraag

Ik sluit een lampje (1,5 V) aan op 4 parallel geschakelde 1,5 V batterijen. Welke stelling is juist
A
het lampje brandt feller
B
het lampje brandt langer
C
het lampje brandt zwakker
D
het lampje brandt door

Slide 40 - Quizvraag


Serie of parallel?
A
Dit is een serieschakeling
B
Dit is een parallelschakeling
C
Dit is een gemengde schakeling

Slide 41 - Quizvraag

12. Drie weerstanden van 30 ohm zijn parallel geschakeld. Hoe groot is de vervangingsweerstand ?
T2
A
90 ohm
B
60 ohm
C
30 ohm
D
10 ohm

Slide 42 - Quizvraag

Met welke formule bereken je Rt in een serie schakeling?
A
Rt = R1 - R2 - R3
B
1/Rt = 1 / R1 + 1/ R2 + 1/R3
C
Rt = Ut x It
D
Geen van deze formules

Slide 43 - Quizvraag

ik zet 4 batterijen van 1,5 Volt in serie. Wat is de totale spanning
van de 4 batterijen
A
1,5 V
B
5,0625 V
C
6 V
D
5,5 V

Slide 44 - Quizvraag


Serie of parallel?
A
Dit is een serieschakeling
B
Dit is een parallelschakeling

Slide 45 - Quizvraag

11. Drie weerstanden van 30 ohm zijn
in serie geschakeld. Hoe groot is de vervangingsweerstand ?
T1
A
90 ohm
B
60 ohm
C
30 ohm
D
10 ohm

Slide 46 - Quizvraag

Een lampje met een weestandswaarde van 30𝛺 is in serie geschakeld. de ampèremeter geeft een stroomsterkte van 0,16A aan.
Op welke spanning is dit lampje aangesloten?
A
5V
B
4,8V
C
0,48V
D
0,005V

Slide 47 - Quizvraag