cross

2H past contin vs past simple

Goals:

- Past continuous vs Past Simple
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Goals:

- Past continuous vs Past Simple

Slide 1 - Tekstslide

Past Continous en Past Simple
Past Continuous = al aan de gang ( lang)
Past Simple = iets gebeurde (kort)

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Past continuous
Je gebruikt de past continuous om aan te geven dat je ergens mee bezig was op een bepaald moment in het verleden. Je zegt dus dat je iets aan het doen was.

Slide 4 - Tekstslide

the coach was playing basketball
The gardener was cutting bushes

Slide 5 - Tekstslide

Je maakt de past continuous door was of were voor het werkwoord te zetten en –ing er achter

I was sleeping
You were living
He/she/it was swimming
We were going
You were doing
They were having

Slide 6 - Tekstslide

Als een werkwoord uit 1 lettergreep bestaat met 1 klinker in het midden, verdubbelt de klinker
To swim – he was swimming
To hit – we were hitting


to get - he was getting hit by the door

Slide 7 - Tekstslide

Als twee dingen tegelijkertijd plaatsvinden en ongeveer even lang duren gebruik je twee keer de past continuous.
Er staat dan meestal while in de zin.

Slide 8 - Tekstslide

while the coach was playing basketball the caretaker was sweeping the hall
the lunchlady was serving food while the principal was sitting in his office
the history teacher was starting his lesson while the gardener was cutting the bushes

Slide 9 - Tekstslide

Fred (to sleep).............while
Jenny (to watch)............... a movie.
A
slept - watched
B
slept - was watching
C
was sleeping - watched
D
was sleeping - was watching

Slide 10 - Quizvraag

Tom (to make).............. a phone call while Don (to have).......... a bath.
A
was making - was having
B
made - had
C
was making - had
D
made - was having

Slide 11 - Quizvraag

You (to do)....... your homework while
George (to get) .......... ready to go out.
A
were doing - was geting
B
was doing - was getting
C
were doing - was getting
D
was doing - was geting

Slide 12 - Quizvraag

The lunchlady ........(to make)lunch when the geography teacher was killed
A
were makeing
B
was makeing
C
were making
D
was making

Slide 13 - Quizvraag

Mary and Peter ..........(to talk)in class when the geography teacher was killed
A
was talking
B
talking
C
were talking
D
talked

Slide 14 - Quizvraag

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Link