Visie op zorg

Visie op zorg
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgendeMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Visie op zorg

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Weten wat een visie en een missie is
Het verschil kennen tussen een visie en een missie
Weten wat visie is op gezondheid en ziekte
Visies kennen op verpleegkunde
Een eigen visie kunnen formuleren


Slide 2 - Tekstslide

Wat betekend visie?

Slide 3 - Open vraag

Waarom is het belangrijk om een eigen visie te hebben?

Het helpt bij het maken van keuzes.
Geeft een beeld van verwachtingen
Normen en waarden

Slide 4 - Tekstslide

Visie
Je kijkt naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste droomsituatie.

Een visie geeft altijd een beeld van de plaats en positie van je eigen organisatie in die verre toekomst.
1. Welke ontwikkelingen (economisch, sociologisch, technisch, politiek)
              zijn belangrijk voor onze organisatie?
2. Hoe ziet onze toekomst eruit en die van onze concurrenten?
3. Welke ambities hebben wij op langere termijn?
4. Welke core competence/business moeten we voor de toekomst gaan
             ontwikkelen

Slide 5 - Tekstslide

Missie
Een missie definieert het bestaansrecht en identiteit van een organisatie. Door middel van je missie geef je aan wie je bent, wat je doet en wat je wil bereiken. Je missie is tijdloos, maar wel toe te passen op dit moment.

 Werkterrein
 Bestaansrecht
 Betekenis voor belanghebbenden
 Normen, waarden en overtuigingen

Slide 6 - Tekstslide

Verschil missie en Visie
Missie                                                                  Visie
Waarvoor we staan                                        Waarvoor we gaan
Gericht op organisatie                                 Gericht op omgeving
Wie zijn we?                                                       Hoe gaan we met de                                                                                                                                                                                                                                     wereld om?
Identiteit, waarden                                         Toekomst, droom
Vanuit een lang verleden                            Vanuit de verre toekomst
In principe tijdloos                                         Kan worden bijgesteld

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Sluit de visie aan bij wat jullie hebben gezien?
Ieder mens is van betekenis, iedereen doet ertoe, en iedereen doet naar vermogen mee. Talenten worden ingezet, we leren van elkaar. In een omgeving waarin iedereen de ruimte heeft zichzelf te zijn, geven cliënten, hun verwanten en de collega’s dat samen vorm. Op deze wijze willen we van betekenis zijn voor de cliënten, verwanten en de maatschappij om ons heen. Dat is waar ons werk om draait!

Slide 9 - Tekstslide

Opdracht
Maak groepjes van 4/5 personen .
Lees de visie van DaVinci en de 4 thema’s.
Komt dit volgens jullie tot uiting binnen de opleiding?

Slide 10 - Tekstslide

Visie op gezondheid en ziekte
Moeilijk dit te omschrijven:
 - Dynamische begrippen
 - Verschillende beleving.
                 - Cultuur en geslacht gebonden.
Gezondheid en ziekte persoons- en situatiegebonden zijn en evolueert in de tijd. Ook de maatschappelijke en culturele invloeden op deze subjectieve beleving zijn belangrijk.

Slide 11 - Tekstslide

Visie op verpleegkunde
Het doel van verpleegkundige zorg is het bevorderen van gezondheid, herstel, groei en ontwikkeling en het voorkomen van ziekte, letsels en beperkingen. Aanvullend is het opzet van verpleegkundige zorg lijden te beperken en mensen in staat te stellen hun ziekte of beperking te begrijpen en om te gaan met de aandoening, de behandeling en de gevolgen.

Slide 12 - Tekstslide

Holistische visie
  • Lichamelijk
  • Geestelijk
  • Sociaal 

Slide 13 - Tekstslide

Emancipatorische visie
  • Zorgvrager staat centraal
  • De zorgvrager is een uniek persoon en geeft zelf richting aan in zijn leven en in de zorg die hij/zij nodig heeft.
  • Zelf verantwoordelijk voor de zorg die hij / zij krijgt en de zorg die hij daarbij zelf kan leveren (zelfzorg).
  • Zorgvrager en zorgverlener nemen een gelijkwaardige positie in
  • Geeft zelf richting aan zijn leven (geëmancipeerd)
  • Eigen verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het eigen leven (zelfzorg)
Beroepszorg is een aanvulling

Slide 14 - Tekstslide

DE TRADITIONELE / MEDISCHE VISIE

Bij deze visie staat het idee centraal dat de zorgvrager verpleegd en verzorgd wordt omdat hij ziek, oud of gehandicapt is. Het gaat hierbij om zichtbare symptomen, problemen en behoeften. Gevoelens en opvattingen kunnen niet gemeten en gecontroleerd worden en worden daarom genegeerd.

Slide 15 - Tekstslide

Bij welke zorgvisie hoort deze casus?

Slide 16 - Tekstslide

Bij welke zorgvisie hoort casus rood en waarom?

Slide 17 - Open vraag

Bij welke zorgvisie hoort deze casus?

Slide 18 - Tekstslide

Bij welke visie hoort casus groen en waarom?

Slide 19 - Open vraag

Opdracht 
Zoek evt. met leerlingen uit dezelfde in stelling de visie op van jouw stage. Schrijf deze op het A3tje.

Als iedereen dit gedaan heeft leg hem dan uit.
Geef aan hoe dit in de praktijk tot uiting komt.


Slide 20 - Tekstslide

Opdracht
Schrijf nu je eigen visie op zorg op

Slide 21 - Tekstslide