Formules en vergelijkingen

Formules en vergelijkingen
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 2

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Formules en vergelijkingen

Slide 1 - Tekstslide

In deze les leer je...
... vergelijkingen oplossen met grafieken
... vergelijkingen oplossen met inklemmen
... vergelijkingen oplossen met de balansmethode

Slide 2 - Tekstslide

Wat zijn de coördinaten
van punt C

Slide 3 - Woordweb

Wat zijn de coördinaten
van punt E

Slide 4 - Woordweb

Wat zijn de coördinaten
van punt G

Slide 5 - Woordweb

Wat zijn de coördinaten
van punt B

Slide 6 - Woordweb

Wat is een roosterpunt:
A
een punt op de x-as
B
een punt op de y-as
C
een punt met hele coördinaten
D
een punt waar lijnen elkaar snijden

Slide 7 - Quizvraag

Een horizontale lijn is:
A
lijn p
B
lijn l
C
lijn m
D
lijn n

Slide 8 - Quizvraag

Een dalende lijn is:
A
lijn p
B
lijn l
C
lijn m
D
lijn n

Slide 9 - Quizvraag

Een stijgende lijn is:
A
lijn p
B
lijn l
C
lijn m
D
lijn n

Slide 10 - Quizvraag

Vul de tabellen in

Slide 11 - Tekstslide

Teken de grafieken

Slide 12 - Tekstslide

Snijpunt

Slide 13 - Tekstslide

Opgave 4
a2
bc
a1

Slide 14 - Tekstslide

Opgave 13

Slide 15 - Tekstslide

Opgave 14

Slide 16 - Tekstslide

Opgave 15

Slide 17 - Tekstslide

Balansmethode
 • Met de balansmethode kan je een vergelijking oplossen alsof beide kanten op een weegschaaltje liggen. 
 • Aan beide kanten van de weegschaal is het even zwaar en moet het ook even zwaar blijven
 • Wat je dus aan de ene kant doet, moet je ook aan de andere kant doen. 

Slide 18 - Tekstslide

Balansmethode 
 1. vergelijking opschrijven
 2.  
 3. getallen naar rechts
 4. delen door het getal voor de letter
 5. controleren
 6. antwoord opschrijven

Slide 19 - Tekstslide

Balans methode 
4a+17=25

          

Balansmethode vb
vergelijking opschrijven
1
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 20 - Tekstslide

Balans methode 
4a+17=25

  4a      = 8        

Balansmethode vb
-17
-17
vergelijking opschrijven
1
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 21 - Tekstslide

Balans methode 
4a+17=25

  4a      = 8 

a       =  2

       

Balansmethode vb
-17
-17
:4
:4
vergelijking opschrijven
1
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 22 - Tekstslide

Balans methode 
4a+17=25

  4a      = 8 

a       =  2

       

Balansmethode vb
-17
-17
:4
:4
vergelijking opschrijven
1
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6
42+17=25

Slide 23 - Tekstslide

Balans methode 
4a+17=25

  4a      = 8 

a       =  2

       

Balansmethode vb
-17
-17
:4
:4
vergelijking opschrijven
1
42+17=25
Dus a = 2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 24 - Tekstslide

Balansmethode 
 1. vergelijking opschrijven
 2. letters naar links
 3. getallen naar rechts
 4. delen door het getal voor de letter
 5. controleren
 6. antwoord opschrijven

Slide 25 - Tekstslide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

 

Balansmethode vb
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2

Slide 26 - Tekstslide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

  

Balansmethode
-5x
-5x
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2
getallen naar rechts
3

Slide 27 - Tekstslide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

      

Balansmethode
-5x
-5x
-6
-6
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4

Slide 28 - Tekstslide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

       x    =       4,5  

Balansmethode
-5x
-5x
-6
-6
:2
:2
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5

Slide 29 - Tekstslide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

       x    =       4,5  

Balans methode
-5x
-5x
-6
-6
:2
:2
vergelijking opschrijven
1
74,5+6=54,5+15
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 30 - Tekstslide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

       x    =       4,5  

Balansmethode vb
-5x
-5x
-6
-6
:2
:2
vergelijking opschrijven
1
74,5+6=54,5+15
Dus x = 4,5
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 31 - Tekstslide

Balans methode 
-3a+2=6+5a

   

Balansmethode vb
vergelijking opschrijven
1
Dus a =       
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 32 - Tekstslide

Balans methode 
-3a+2=6+5a

  -8a+2 =       6 

   -8a    =       4

       a    =       -0,5  

Balansmethode vb
-5a
-5a
-2
-2
:-8
:-8
vergelijking opschrijven
1
30,5+2=6+50,5
Dus a = -0,5
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 33 - Tekstslide

Balans methode 
8b-10 = 14-4b
      

Balansmethode vb
vergelijking opschrijven
1
Dus b = 
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 34 - Tekstslide

Balans methode 
8b-10 = 14-4b

 12b-10 = 14       

  12b    =  24     

      b    =  2      

Balansmethode vb
+4b
+4b
+10
+10
:12
:12
vergelijking opschrijven
1
8210=1442
Dus b = 2
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 35 - Tekstslide

Oplossen met grafieken 
 1. Vul de tabellen in
 2. Zet de punten in het assenstelsel 
 3. Teken de grafieken
 4. Zoek het snijpunt op
 5. Lees af wanneer ze gelijk zijn

Slide 36 - Tekstslide

Oplossen met inklemmen
 1. Maak de vergelijking
 2. Vul steeds een ander getal in, tot de vergelijking klopt 
 3. Laat minimaal drie berekeningen zien
 4. Schrijf het antwoord op

Slide 37 - Tekstslide

Oplossen met balansmethode
 1. vergelijking opschrijven
 2. letters naar links
 3. getallen naar rechts
 4. delen door het getal voor de letter
 5. controleren
 6. antwoord opschrijven

Slide 38 - Tekstslide

Lineaire formule
 1. Vul de tabel in
 2. Teken het assenstelsel 
 3. Zet de punten in het assenstelsel
 4. Teken de grafiek

Slide 39 - Tekstslide

Lineaire formule
t
g
t

Slide 40 - Tekstslide

Ligt een punt op de lijn?
y=2x5
Ligt het punt (-1,-7) op de grafiek?
geheugensteuntje (x,y) 
x=1geefty=2×15=7
Dus het punt (-1,-7) ligt op de grafiek

Slide 41 - Tekstslide

Ligt een punt op de lijn?
y=2x5
Ligt het punt (2,1) op de grafiek?
geheugensteuntje (x,y) 
x=2geefty=2×25=1
Dus het punt (2,1) ligt niet op de grafiek

Slide 42 - Tekstslide

In deze les leer je...
... vergelijkingen oplossen met grafieken
... vergelijkingen oplossen met inklemmen
... vergelijkingen oplossen met de balansmethode

Slide 43 - Tekstslide