3M week 2 les één

Pak jouw textbook!
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Pak jouw textbook!

Slide 1 - Tekstslide

What are we going to do today?


- What did you do the previous lesson?
- Grammar 12: recap!
- End of lesson

Slide 2 - Tekstslide

What did you do the
previous lesson?

Slide 3 - WoordwebWe gaan het vandaag hebben over het laatste grammatica onderdeel: grammar 12

Slide 4 - Tekstslide

Go to page seventy-nine in your textbooks, please!

(or 151 for extra information)

Slide 5 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Bezittelijke voornaamwoorden geven aan van wie iets is. Ze geven dus bezit aan.

Dit is mijn tas
Deze tas is van mij

Slide 6 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Er zijn twee manieren waarop om te zeggen dat iets van jou of van iemand ander is. 

Laten we eens kijken naar het verschil!

Slide 7 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Eerste rijtje
My = mijn
Your = jouw, uw
His = zijn
Her = haar
Its (ZONDER KOMMA!) = zijn/haar (bij een voorwerp)
Our = onze
Your = jullie
Their = hun

Slide 8 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Eerste rijtje

1. Voor een zelfstandig naamwoord
This is my CD
Your dogs are so cute!
Our mom is feeling ill

Slide 9 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Tweede rijtje
Mine = van mij
Yours = van jou, van u
His = van hem
Hers = van haar
Ours = van ons
Yours = van jullie
Theirs = van hen

Slide 10 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Tweede rijtje

1. Gebruik je als er geen zelfstandig naamwoord achter komt
2. Staat vaak aan het einde van de zin

This CD is mine
Those bags are ours

Slide 11 - Tekstslide

Eerste rijtje
Tweede rijtje
Voor een zelfstandig naamwoord
Geen zelfstandig naamwoord: aan het einde van een zin
mijn
'van' mij
My, your, his, her, its, our, your, their
Mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs

Slide 12 - Tekstslide

It's en its
It's is een afkorting van it is
Its is een bezittelijk voornaamwoord

Let hierop! Geen komma -s

Slide 13 - Tekstslide

Questions?

Slide 14 - Woordweb

Slide 15 - Tekstslide

... mother is a doctor. She always comes home with the creaziest stories!

Slide 16 - Open vraag

The dog eats ... bone

Slide 17 - Open vraag

My dad likes to brush ... teeth after every meal

Slide 18 - Open vraag

My house is white, so this is not ...

Slide 19 - Open vraag

That handbag is (my)

Slide 20 - Open vraag

Can I leave my bag in (you) car?

Slide 21 - Open vraag

This is not our car: it's (they)!

Slide 22 - Open vraag

We are friends. ... hobbies are listening to music together!

Slide 23 - Open vraag

Slide 24 - Tekstslide