cross

NE Lezen Blok 5 Tekstsoorten: overtuigende tekst (KB2) (1)

doel
aan het einde van deze les:
herken je overuigende teksten
kun je feiten en meningen onderscheiden

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nederlandsvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

doel
aan het einde van deze les:
herken je overuigende teksten
kun je feiten en meningen onderscheiden

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Overtuigende tekst

Slide 3 - Tekstslide

overtuigende tekst
Doel: iemand overhalen
Mening is belangrijk
Standpunt goed onderbouwen met argumenten
Voorbeeld: recensie/ sollicitatiebrief/ klachtenbrief

Slide 4 - Tekstslide

Overtuigende tekst
In een overtuigende tekst geeft de schrijver zijn mening
-> Het doel is dat de lezer die mening overneemt.
-> De schrijver geeft argumenten om de lezer te overtuigen van zijn gelijk.

Voorbeelden: ingezonden brief, column, recensie

Slide 5 - Tekstslide

Bij een overtuigende tekst let je
goed op feiten en meningen.

Slide 6 - Tekstslide

Een overtuigende tekst 

Slide 7 - Tekstslide

Geef bij de overtuigende tekst hiervoor aan of dit feiten zijn of een mening.

Slide 8 - Open vraag

Deze tekst is een ...
A
Uitleggende tekst
B
Overtuigende tekst
C
Informerende tekst
D
Aansporende tekst

Slide 9 - Quizvraag

Deze tekst is een ...
A
Uitleggende tekst
B
Overtuigende tekst
C
Informerende tekst
D
Aansporende tekst

Slide 10 - Quizvraag

Deze tekst is een ...
A
Amuserende tekst
B
Overtuigende tekst
C
Informerende tekst
D
Aansporende tekst

Slide 11 - Quizvraag

Een sollicitatiebrief is een:
A
amuserende tekst
B
informatieve tekst
C
overtuigende tekst
D
activerende tekst

Slide 12 - Quizvraag

De lezer iets nieuws vertellen
A
Uitleggende tekst
B
Informerende tekst
C
Amuserende tekst
D
Overtuigende tekst

Slide 13 - Quizvraag

Een instructie is een
A
Informerende tekst
B
Overtuigende tekst
C
Amuserende tekst
D
Activerende tekst

Slide 14 - Quizvraag

Een advertentie van Coca Cola is een:
A
amuserende tekst
B
informatieve tekst
C
overtuigende tekst
D
activerende tekst

Slide 15 - Quizvraag

In welke tekst geeft een schrijver zijn eigen mening?
A
een beschouwende tekst
B
een overtuigende tekst

Slide 16 - Quizvraag

Wat voor soort tekst is een 'ingezonden brief'?
A
overtuigende tekst
B
activerende tekst

Slide 17 - Quizvraag

Wat voor soort tekst is een 'advertentie'?
A
overtuigende tekst
B
activerende tekst

Slide 18 - Quizvraag

In deze tekst wordt een standpunt onderbouwd met argumenten
A
instruerende tekst
B
amuserende tekst
C
overtuigende tekst
D
informerende tekst

Slide 19 - Quizvraag

Maak opdracht 1 (bladzijde 232). Zet de antwoorden hieronder of upload een foto van je schrift

Slide 20 - Open vraag

Maak opdracht 2 (bladzijde 233). Zet je antwoorden hieronder of upload een foto van je schrift

Slide 21 - Open vraag

nakijken vorige opdrachten
Opdracht 4
1 Chauffeur Adrie Derks vindt zijn werk afwisselend. Touringcarchauffeur is niet alleen voor mannen en niet alle chauffeurs zijn dik. Het beroep heeft ook nadelen. Als je touringcarchauffeur wilt worden, moet je aan een aantal dingen voldoen.

Opdracht 5
1 C Touringcarchauffeur is een afwisselend beroep voor mannen en vrouwen.

Slide 22 - Tekstslide

nakijken (2)
Opdracht 6
1 Het onderwerp is het tellen van alle bomen op aarde.
2 De tekstsoort is een informerende tekst, het tekstdoel is informeren en de tekstvorm is een nieuwsbericht of krantenbericht.
3 Op de afbeelding zie je een wereldkaart met verschillende kleuren groen en bruin. Hoe groener een land, des te meer bomen er staan.
4 Eigen antwoord, bijvoorbeeld: Ik verwacht te lezen waarom alle bomen op aarde geteld zijn, wie dat gedaan heeft en hoe. Ik verwacht getallen en een paar feiten over landen met heel veel of heel weinig bomen.

Opdracht 7 
1 a internationale = uit verschillende landen
 b satellietbeelden = beelden gemaakt door camera’s in de ruimte
 c met name = vooral
 d locaties = plaatsen, plekken
 e organismen = levende wezens
 f balans = evenwicht

Slide 23 - Tekstslide

nakijken (3)
Opdracht 7 
2 sinds er mensen op aarde wonen 
3 a hoe de bomen geteld zijn
 b waarom bomen belangrijk zijn
4 B Eerst de kernzin, daarna komt uitleg.
5 A Eerst de kernzin, daarna komen voorbeelden.
6 D Eerst uitleg, de kernzin staat aan het eind.
7 a bijzaak
 b bijzaak
 c bijzaak
 d hoofdzaak
8 De wetenschappers hebben onderzocht dat het aantal bomen sinds het begin van de menselijke beschaving met 46% is afgenomen.

Slide 24 - Tekstslide

nakijken (4)
Opdracht 8
1 Alinea 1: Een groep internationale wetenschappers heeft alle bomen op aarde geteld.
 Alinea 2: De bomen zijn geteld door grondmetingen te doen en satellietbeelden te gebruiken.
 Alinea 3: Met de gegevens is een wereldkaart gemaakt, waarop precies te zien is waar veel of weinig bomen staan.
 Alinea 4: Bomen horen bij de belangrijkste organismen op aarde.
 Alinea 5: We moeten dus een goede balans vinden tussen menselijke behoeftes enerzijds en voldoende bos anderzijds.
 Alinea 6: De wereldkaart kan helpen om de bossen zo goed mogelijk te gebruiken en te behouden.
2 Wetenschappers hebben met behulp van grondmetingen en satellietbeelden alle bomen op aarde geteld en hier een wereldkaart van gemaakt. Bomen zijn heel belangrijk en we moeten ze dus goed gebruiken. De wereldkaart kan daarbij helpen.
3 A Het tellen van alle bomen op aarde kan helpen om de bossen zo goed mogelijk te gebruiken.

Opdracht 9 
Eigen uitwerking. Heb je drie nieuwsberichten gevonden en daar het onderwerp van opgeschreven? Heb je de kernzinnen gemarkeerd en de hoofdgedachte opgeschreven? 

Slide 25 - Tekstslide