Week 36 writing skill practice + prepositions

Welcome! Please come in and have a seat! 
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo g, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welcome! Please come in and have a seat! 

Slide 1 - Tekstslide

W 36 
4/9 - 8-9
Writing Skill practice  + prepositions
W 37
11 /9 - 15 /9 
Skills & test preparation 
W 38 
18/9 - 22/9
Grammar recap + letter
W 39 
25/9 - 29/9
Activity week 
W 40 
2/10 - 6/10
Test wordlist 1 + writing practice
W 41 
9/10 - 13/10
Letter practice and finetuning
W 42
16/10 - 20/10
Autumn break
W 43
23/10 - 27/10
Letter practice 
W 44 
30/10 - 3/11
Testweek -> writing

Slide 2 - Tekstslide

Writing

Formal letter

4M week 36


Slide 3 - Tekstslide

Today
  • Examples formal letter
  • Structure

Slide 4 - Tekstslide

Writing a formal letter

Slide 5 - Tekstslide

Aanhef

- CAPITAL LETTERS 

- Geen voornamen

- Mr./Ms. + only surname


Dear Sir/Madam,

Dear Mr. Jones,

Dear Ms. Jones,

Slide 6 - Tekstslide

What is the correct order of your letter from top to botttem?
your name
Introduction
Dear Sir/Madam,
conclusie
I hope to hear from you soon. 
middenstuk
Yours sincerely,

Slide 7 - Sleepvraag

Inleiding
Name, gender, age, country
I would like to introduce myself. My name is Ruud van Geest. I am 43 years old and I live in De Lier, the Netherlands. 
Learn by heart!!!

Slide 8 - Tekstslide

Welke aanhef is onjuist?
A
Dear Mrs. Blackburn,
B
Dear Sir/Madam,
C
Dear Mr. Jackson,
D
Dear Sir Brown

Slide 9 - Quizvraag

Welke aanhef is onjuist?
A
Dear Mr. Birds,
B
Dear Mr/Ms Jones,
C
Dear Sir/Madam,
D
Dear Ms. Oliver,

Slide 10 - Quizvraag

Middenstuk
I am writing you because...
Learn by heart!!!

Slide 11 - Tekstslide

Slotzin

I hope to hear from you soon. 

I hope hearing from you soon.

Learn by heart!

Slide 12 - Tekstslide

Afsluiting

Yours sincerely,   

Yours faithfully,


voornaam + achternaam

Slide 13 - Tekstslide

Tips

- Witregels

- Zorg dat je er alle punten in verwerkt. 

- Learn some sentences by heart.

- Use your dictionary as often as possible.

- First, Secondly, moreover, furthermore, finally....

• I would like to know ( if ) …………………………

• I wonder………………………

• Would it be possible for you/us to ……….. ?

• Could you tell me if…………………… ?

• Is there any chance I/we could ……………………………


Slide 14 - Tekstslide

Correct
Incorrect
at 21 September
I study nursing. 
I have my internship 
I write you because
I am studying at KW1C.
on 17 March
I work by Jumbo.

Slide 15 - Sleepvraag

Correct
Incorrect
I've seen
I have seen
i look forward to 
I want
I would like
I live in...

Slide 16 - Sleepvraag

Mind your grammar!

Slide 17 - Tekstslide

Mind your punctuation!

Slide 18 - Tekstslide

Which opening sentence works best:
A
The reason I am writing this letter is because...
B
I am writing this letter because..
C
I write the letter because
D
I have written this letter because

Slide 19 - Quizvraag

Choose the correct option
A
It was their own fault
B
It was there own fault

Slide 20 - Quizvraag

Choose the correct option for formal letters
A
You are right
B
You're right
C
Your right
D
Your'e right

Slide 21 - Quizvraag

Your writing assignment

Slide 22 - Tekstslide

Weekendje Manchester
(pas de regels van een formele brief toe om te oefenen)
Je gaat met een groep leerlingen en je docent Engels voor een weekendje naar Manchester . De bedoeling van het reisje is om de Engelse taal te oefenen. Op de site van Manchester United lees je dat je de kaartjes van tevoren kan boeken om een stadion van Manchester United te bezoeken. Alle leerlingen zouden het leuk vinden om een rondleiding met een gids bij te wonen. Je stuurt een e-mailbericht naar toursmanchesterunited@co.uk waarin je informatie vraagt.
• Open de brief op een passende wijze
• Stel jezelf voor (min 4 zinnen: wie je bent, waar je woont, je opleiding enz.)
• Schrijf hoe je de informatie over de tours gevonden hebt
• Vertel dat je naar Manchester gaat met je klasgenoten en de docent (vermeld de data, hoeveel personen komen en wat de bedoeling van jullie reisje is)
• Vraag op welke dagen het mogelijk is om het stadion van Manchester United te bezoeken
• Schrijf dat jullie voorkeur naar zaterdagochtend gaat. Zaterdagmiddag zijn jullie van plan om naar het theater te gaan.
• Vraag hoeveel de kaarten zouden kosten en of het mogelijk is om een korting te krijgen.
• Stel nog twee vragen (zelf bedenken)
• Vraag in een slotzin om een snelle reactie
• Sluit op passende wijze af

Slide 23 - Tekstslide

Welcome back everyone! 

Slide 24 - Tekstslide

Goals
Aan het einde van deze les...

.... kan ik de Engelse voorzetsels van plaats gebruiken.

Slide 25 - Tekstslide

planning
- herhaling grammar : prepositions
- Meerkeuze vragen 
- verder werken aan writing assignment

Slide 26 - Tekstslide

Prepositions.....?
Prepositions noem je in het Nederlands voorzetsels.
In, op, achter, naast, onder, etc.
Weet je nu wel toch?

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

On and At?
Betekenen dus in het Nederlands allebei "op"

Maar... Wat is dan het verschil tussen:
- I am at school?
en
- I am on school? 

Slide 29 - Tekstslide

The boy is on school. 
(letterlijk bovenop het oppervlakte)
These kids are at school.
👇🏻

Slide 30 - Tekstslide

Prepositions of place
a couple more..
close to 
outside
under
with
next to
behind
between
in front of

Slide 31 - Tekstslide

Prepositions of place
a couple more
close to
outside
under
with
next to
behind
between
in front of

dichtbij
buiten
onder
bij/met
naast
achter
tussen
voor

Slide 32 - Tekstslide

Wat is volgens jou de juiste beschrijving bij het voorzetsel?
in
at
on
oppervlaktes en openbaar vervoer (bus, trein etc)
huisnummers en namen van gebouwen 
wegen, steden, landen en binnen grote gebieden en ruimtes.  

Slide 33 - Sleepvraag

Our school is .... Naaldwijk
A
in
B
on
C
at
D
above

Slide 34 - Quizvraag

I am .... the bus to school.
A
in
B
on
C
above
D
at

Slide 35 - Quizvraag

I live .... number 22
A
in
B
on
C
at
D
around

Slide 36 - Quizvraag

I am .... school
A
in
B
on
C
at
D
under

Slide 37 - Quizvraag

The boy is walking .... the roof.
A
in
B
on
C
above
D
at

Slide 38 - Quizvraag

Hoe goed ken je de voorzetsels van plaats in het Engels?
Ik snap het helemaal!
Ik moet nog een beetje oefenen.
Ik moet nog veel oefenen.
Ik heb extra uitleg nodig.

Slide 39 - Poll

Prepositions of place
3 important ones  
ON

IN

AT
Gebruik je voor oppervlaktes en openbaar vervoer
Gebruik je voor wegen, steden, landen, grote gebieden en afgesloten ruimtes
Gebruik je voor huisnummers en (name namen van) gebouwen, evenementen en specifieke plaatsen.

Slide 40 - Tekstslide

Prepositions of place
a couple more
close to
outside
under
with
next to
behind
between
in front of

dichtbij
buiten
onder
bij/met
naast
achter
tussen
voor

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Tekstslide