P2_les 2 en 3_Houten vloeren vervolg

Houten vloeren vervolg
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Houten vloeren vervolg

Slide 1 - Tekstslide

Houten vloeren......wat vinden jullie moeilijk?

Slide 2 - Woordweb

Houten vloeren
Leerdoelen
De student kan aan het einde van deze les:
- de verschillende soorten balklagen noemen
- de afmetingen van een balk inschatten
- benoemen waar de balkafmeting van afhankelijk is
- een balklaag tekenen met de juiste hart-op-hart afstanden 
    incl. raveling en verankering
- de plaatindeling voor een houten vloer tekenen/bepalen.

Slide 3 - Tekstslide

In welke 4 vloerlagen kunnen we een houten vloer verdelen?

Slide 4 - Tekstslide

Wanneer gebruiken we een (stalen) onderslagbalk?

Slide 5 - Tekstslide

Waarom eist het Bouwbesluit dat de beganegrondvloer luchtdicht wordt uitgevoerd?
Voorkomen dat vocht, gassen en stank uit de kruipruimte de woning in kan komen. 

Vochtige lucht afvoeren door te ventileren.

Slide 6 - Tekstslide

Verdiepingsvloer

Slide 7 - Tekstslide

Soorten balklagen
enkelvoudige balklaag
samengestelde balklaag

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Op welke manier worden houten balken van een vloer gemaatvoerd?
A
met de dagmaat
B
met de hart-op-hart maat
C
met de theoretische overspanning
D
met de opleglengte

Slide 10 - Quizvraag

Maatvoering
Op een bestektekening vind je de plaats van de balklaag.           De volgende gegevens zijn belangrijk:
- hart-op-hart maat;
- afmeting van de balken;
- overspanningsrichting.

Slide 11 - Tekstslide

Inschatten van de balklaag
Inschatten van de balkafmeting kun je doen met de kertoschuif.
http://www.kertoschuif.nl

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Link

Maatvoering
De constructeur bepaalt uiteindelijk de houtzwaarte. Hierbij houdt hij rekening met:
- lengte van de overspanning;
- hart-op-hart maat
- belasting op de balklaag

Slide 14 - Tekstslide

De hart-op-hart afstand mag je zelf bepalen.
A
juist
B
onjuist

Slide 15 - Quizvraag

Het bestek geeft een maximale maat voor de hart-op-hart afstand. Je mag de h.o.h. afstand nu zelf bepalen zolang je deze maar niet groter maakt als de maximale maat.
A
juist
B
onjuist

Slide 16 - Quizvraag

Houten dekvloer
Op de draagvloer (houten balken) komt de houten dekvloer. Er kunnen verschillende materialen gebruikt worden. Meestal zijn dit platen underlayment  van 1220x2440x18mm.

610mm is de meest gebruikte h.o.h. afstand, zie volgende slide

Slide 17 - Tekstslide

Houten dekvloer verdeling

Slide 18 - Tekstslide

Waarom wordt meestal voor een h.o.h. maat van 610 mm gekozen?
A
dan kun je makkelijk over de balken lopen
B
dat is wat de balken maximaal kunnen dragen
C
dat is de breedte van de underlaymentplaat
D
met deze h.o.h. maat is een goede bevestiging van de platen mogelijk

Slide 19 - Quizvraag

Waarom ligt een strijkbalk 50 - 70 mm los van de binnenmuur?
A
anders kun je de balk niet verankeren
B
voorkomen van doorslaand vocht vanuit de muur in de strijkbalk
C
daardoor heb je minder balken nodig
D
ruimte is nodig voor eventuele leidingen

Slide 20 - Quizvraag

Rachel 22x50mm
Panlat 22x50mm
Tengel 11x38mm

Slide 21 - Sleepvraag

Samengevat
In deze les zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest:
- de verschillende soorten balklagen
- de afmetingen van een balk inschatten
- benoemen waar de balkafmeting van afhankelijk is
- een balklaag tekenen met de juiste hart-op-hart afstanden incl. raveling en verankering
- de plaatindeling voor een houten vloer tekenen/bepalen

Slide 22 - Tekstslide

Tekenopdracht, vloerplan in SketchUp

Slide 23 - Tekstslide

Tekenopdracht
Volg de opdracht die  op Teams staat.

Slide 24 - Tekstslide

Gegevens balklaag en stappen plan voor het tekenen van de balklaag en plaatverdeling

Slide 25 - Tekstslide

Uitwerking tekenopdracht

Slide 26 - Tekstslide