Spelend leren les 2

Spelend leren 
les 2
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
Spelend lerenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Spelend leren 
les 2

Slide 1 - Tekstslide

VVE staat voor
A
Voor en vroeg-ontwikkelings educatie
B
Voor- en vroegschoolse educatie

Slide 2 - Quizvraag

VVE richt zich op kinderen van de leeftijd
A
1,5 tot 5 jaar
B
2,5 tot 7 jaar
C
2,5 tot 6 jaar
D
1,5 tot 6 jaar

Slide 3 - Quizvraag

Wat is het doel van VVE?

Slide 4 - Woordweb

Doelgroepkinderen: kinderen die onvoldoende zijn toegerust voor de ontwikkelingseisen van de basisschool waardoor ze het risico lopen achterop te raken.

A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quizvraag

Wet IKK

Slide 6 - Woordweb

Wet IKK
 •  1 januari 2018
 • Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) 
 • De kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren
Pijlers van de Wet IKK
 1. De ontwikkeling van het kind staat centraal
 2. Veiligheid en gezondheid
 3. Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk
 4. Kinderopvang is een vak

Slide 7 - Tekstslide

Wet OKE

Slide 8 - Woordweb

Wet OKE 
 • 1 augustus 2010
 • Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
 • De taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteit van de peuterspeelzalen te verbeteren
 •  De wet wijzigt drie wetten: de 'Wet Kinderopvang', de 'Wet op het onderwijstoezicht' en de 'Wet op het primair onderwijs 

Slide 9 - Tekstslide

VVE
2020 zijn alle gemeenten Nederland verplicht om het voorschoolse educatieve (VVE) aanbod voor peuters van 10 uur per week naar 16 uur per week te brengen.
Per 1 januari 2022 moet een kinderopvanglocatie die met VE werkt een VE-beleidsmedewerker/coach hebben

Slide 10 - Tekstslide

Hoe wordt er toezicht gehouden op de kwaliteit van de vve groepen?

Slide 11 - Woordweb

Toezicht 
 • De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van voorschoolse educatie en de vroegschoolse educatie (groep 1 en 2).
 • Ook houdt de onderwijsinspectie toezicht op de wijze waarop de gemeenten de verplichtingen vanuit het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid ( waaronder voorschoolse educatie, nakomen.
 • De onderwijsinspectie kijkt naar alle aspecten die relevant zijn voor de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve), waarbij er een onderscheid gemaakt wordt tussen het gemeentelijk niveau en het locatieniveau.

Slide 12 - Tekstslide

welke VVE programma's zijn er?

Slide 13 - Woordweb

Groepjes van 3/4 maken voor opdracht VVE

Slide 14 - Woordweb