Kiezen en kiezen is twee: Het belang van een goed keuzeproces

Kiezen en kiezen is twee
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
GodsdienstSecundair onderwijs

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Kiezen en kiezen is twee

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerplan?
LPD:.
2. In kaart brengen hoe mensen verschillen bij het maken van keuzes (begrijpen).
3.  Onderscheiden hoe het leven beïnvloed wordt door gegevenheid, eigen keuzes en die van anderen (analyseren)
                                                                                                                                        149- 161 - 166

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Tijd voor een verhaal

1.  Ga naar Class Notebook (CN)

2. Open de inhoudsbibliotheek > inhoudsbib. trim. 1

3. Open 'Verhaal Toon Tellegen 1'
Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen als 'Wie ben ik?', Wie wil ik zijn?' en 'Waar wil ik naartoe met mijn leven?'...'
...zijn herkenbaar voor mij. Ik stel ze me ook.
...zijn herkenbaar voor mij, maar ik ben daar niet mee bezig.
...zijn niet herkenbaar voor mij.

Slide 5 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Een goed keuzeproces
-  voldoende exploratie
- weloverwogen keuzes - sterke 'commitments'
            
                   => goed ontwikkelde identiteit

= op verschillende levensdomeinen: vb. studie, hobby, relaties, levensbeschouwing...

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen als 'Wie ben ik?', Wie wil ik zijn?' en 'Waar wil ik naartoe met mijn leven?'...
A
...zijn vragen die je je enkel stelt in je kindertijd.
B
...zijn vragen die enkel Jezus zich stelde.
C
...zijn vragen die mensen zich vooral stellen vanaf de adolescentie.
D
...zijn vragen die de mens zich vandaag niet meer stelt.

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De zoektocht naar de eigen identiteit stopt eens je 25 jaar bent.
A
Juist.
B
Fout.
C
Ik weet het niet.

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk dier in het verhaal van Toon Tellegen maakt een soort 'identiteitscrisis' door?
A
de olifant
B
de krekel
C
de kikker
D
de schildpad

Slide 9 - Quizvraag

Waaruit blijkt dat de schildpad een identiteitscrisis doormaakt?
Waaruit blijkt dat het dier een 'identiteitscrisis' doormaakt en op zoek is naar zichzelf?

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke gevoelens/gedachten kunnen de kop opsteken bij het zoeken naar de eigen identiteit?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Op welke domeinen van het leven
kom je in de adolescentie 
 voor keuzes te staan? 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer spreekt men van een goed ontwikkelde identiteit?

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschillende keuzestijlen

Zie Class Notebook 
> Inhoudsbibliotheek trimester 1 
> Kiezen en kiezen is 2  
> groene pagina

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In welk type herken je jezelf het meest?
A
Ik ben een uitsteller als het op keuzes maken aankomt.
B
Ik ben iemand die altijd alles goed afweegt en dan kiest.
C
Ik kies iets waar ik me het best bij voel.
D
Ik laat me in mijn keuzes makkelijk leiden door wat mijn vrienden kiezen.

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een goed ontwikkelde identiteit 
volgens Marcia (1980)

Als mensen sterke 'commitments' hebben, 
als ze die goed overwogen gekozen hebben 
en geen twijfels hebben over hun keuze.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Foreclosure
Men kiest overhaast, komt tot een vaste keuze, zonder deftig te verkennen en staat vaak ook niet open voor andere mogelijkheden of discussies over de eigen keuzes. Deze adolescenten zijn gevoelig voor autoriteit en hechten sterk aan 'familiebanden'.
Moratorium
Deze groep adolescenten zit nog volop in het proces van exploratie en zijn bijgevolg nog geen definitieve bindingen aangegaan. Door de continue toestand van exploratie zijn deze adolescenten makkelijk angstiger en onzeker. Soms komt van uitstel zelfs afstel.
Identity diffusion
Deze groep adolescenten hebben nog geen definitieve bindingen of keuzes gemaakt. Ze weten niet wat ze willen, waar ze naar op zoek zijn en verkennen bijgevolg slechts oppervlakkig zonder doel, waardoor ze ook niet tot kiezen komen. Deze groep wordt bovendien gekenmerkt door weinig autonomie .
EXPLORATIE
GEEN EXPLORATIE
BINDING
GEEN BINDING
Identity achievement
Deze groep maakt na een periode van grondige exploratie welbepaalde keuzes.
Bij het maken van die keuzes houdt men rekening met de mogelijkheden, talenten, grenzen... + wordt gekeken wat de persoon motiveert, wat voor de persoon belangrijk en zinvol is. 

Slide 17 - Tekstslide

Identity achievement
= ideaal type
vb. sport? => verschillende mogelijkheden grondig in kaart brengen + kiezen op basis van talent, haalbaarheid, tijd, goesting...

Moratorium
= uitstellers
 Verzamelen wel info, maar kiezen niet.
vb. als je ziet welk huiswerk je allemaal hebt, maar je weet niet waar eerst te beginnen, dus je stelt het uit.
vb. Ik wil me nog niet binden (relationeel) -> geen vaste relatie

Identity diffusion
= diffuus/flou/ verwarring/dolend
vb. je bent 18 en moet kiezen wat je gaat studeren, maar weet niet goed wat er allemaal is, wat het allemaal inhoudt en als september zich aandient heb je nog steeds geen keuze gemaakt. De eeuwige student?

Foreclosure
= te snelle kiezer
Kiest overhaast, komt tot een vaste keuze, zonder deftig te verkennen, staat niet open voor andere mogelijkheden of discussies over de eigen keuzes. 
Deze adolescenten zijn gevoelig voor autoriteit en hechten sterk aan 'familiebanden'. 
vb. je weet niet welke hobby je wil gaan doen, wat allemaal binnen je mogelijkheden ligt, maar kiest voor voetballen omdat je dat kent van op TV of je familie steeds kijkt en supportert en zegt dat dat een geweldige sport is.


Het belang van je keuzeproces
Een goed keuzeproces bestaat uit voldoende exploreren en vervolgens weloverwogen keuzes (= (ver)binding) maken.
      
Goed leren kiezen = een proces 
= doorgaans met vallen en opstaan!Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beoordeel het volgende keuzeproces:

Lieve heeft geen idee wat zij in 3de graad wil studeren, dus kiest zij maar de richting waar de meeste van zijn vrienden naartoe gaan​.

Dit is een voorbeeld van:
A
Identity achievement
B
Moratorium
C
Foreclosure
D
Identity diffusion

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Beoordeel het volgende keuzeproces:

Geert-Jaap heeft vele reviews op het internet gelezen en goed nagekeken welke schoenen het beste bij zijn profiel passen. Op basis daarvan heeft hij een keuze gemaakt.

Dit is een voorbeeld van:
A
Identity achievement
B
Moratorium
C
Foreclosure
D
Identity diffusion

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Beoordeel het volgende keuzeproces:

Jakke moet een nieuwe gsm kopen, maar heeft geen idee wat hij precies wil of van wat er allemaal bestaat en wandelt doelloos de ene na de andere winkel door zonder iets te kopen.

Dit is een voorbeeld van:
A
Identity achievement
B
Moratorium
C
Foreclosure
D
Identity diffusion

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting
De adolescentie is de periode waarin de eigen identiteit gevormd wordt.

We stellen dan vragen als 'Wie ben ik?', Wie wil ik zijn?' en 'Waar wil ik naartoe met mijn leven?'... en dit kan leiden tot een soort 'identiteitscrisis'. De zoektocht naar antwoorden kan leiden tot het maken van keuzes (=bindingen).

Een goed keuzeproces bestaat uit 
1)  voldoende exploratie 
2) en weloverwogen keuzes (commitments). 

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Even alles op een rijtje...?
1.  Ga naar Class Notebook (CN)

2. Open de inhoudsbibliotheek > inhoudsbibliotheek trimester 1

3. Open 'Kiezen en kiezen is twee'

4. Ga naar de pagina met bovenaan de titel '2. Het belang van een goed keuzeproces' 

5. Lees deze pagina aandachtig -> leestijd 5 minuten


Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Extra materiaal ter ondersteuning

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen als 'Wie ben ik?', Wie wil ik zijn?' en 'Waar wil ik naartoe met mijn leven?'...
= LEVENSVRAGEN                                            = iets van alle tijden!
                 -> mensen zoeken antwoorden op deze vragen
                                       Mogelijke bron: 
                                                                      * levensbeschouwingen
                                                                      * eigen ervaringen en inzichten
                                                                      * ...
ANTWOORDEN OP LEVENSVRAGEN
              *  kleuren eigen levensvisie oftewel levensbeschouwing, 
              *  geven richting
              *   hebben invloed op de levenshouding/keuzes van mensen
              *   ...

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Identiteitsontwikkeling 
in je kindertijd:

afhankelijkheid
op verschillende vlakken van je ouder(s)/voogd
vanaf adolescentie:

steeds meer de wereld ontdekken, eigen meningen vormen, onafhankelijk van je ouder(s)/voogd

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Einde van deze les :-) 

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou je na deze les moeten kunnen of weten?
 • Je bent bereid na te denken over je eigen keuzegedrag en keuzeproces en dat van anderen.
 • Je bent bereid na te denken over je eigen keuzeproces/keuzes en dat te toetsen aan het keuzeproces/de keuzes van anderen.
 • Je beseft dat mensen verschillen in de keuzes die ze maken, hoe ze tot hun keuze komen alsook hoe ze hun keuzes verantwoorden.
 • Je beseft dat keuzes steeds gevolgen hebben, in mindere of meerdere mate, voor jezelf en/of voor anderen of het andere dan jezelf.
 • Je kan het verband tussen een goed keuzeproces en de eigen identiteitsontwikkeling duiden.
 • Je kan de begrippen: identiteitscrisis, ‘commitment’, binding, exploratie, adolescentie,… uitleggen, toepassen en herkennen.
 • Je weet dat een open zoekende houding nodig is voor een goed ontwikkelde identiteit.
 • Je beseft dat twijfelen aan je keuze op zich heel menselijk is en ons uitdaagt tot voldoende exploratie.
 • Je kan uitleggen wat 'bindingsangst' is en waarom mensen soms niet durven kiezen.
 • Je begrijpt dat de combinatie van zowel exploratie als bindingen aangaan, wijst op de meest optimale identiteitsvorming.
 • Je kan de vier identiteitscategorieën van ontwikkelingspsycholoog Marcia onderscheiden, herkennen en toelichten: identity Achievement, Moratorium, Foreclosure en Identity Diffusion.
 • Je beseft dat mensen verschillen in de keuzes die ze maken.
 • Je hebt een respectvolle houding t.o.v. andere meningen en kan je eigen mening op een respectvolle wijze delen met anderen.

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies