Affixes: prefixes and suffixes - 4 mavo

Affixes: prefixes & suffixes
Bram Eekman
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Affixes: prefixes & suffixes
Bram Eekman

Slide 1 - Tekstslide

 •  I know what prefixes and suffixes are
 •  I can recognise prefixes and suffixes 
 •  I know the meaning of the most frequent prefixes and suffixes 
 •  I can use prefixes and suffixes correctly
Objectives

Slide 2 - Tekstslide

Who already knows
what a PREFIX or SUFFIX is?
Do not know it
I think I know what it is
I know what it is

Slide 3 - Poll

 1. ergens mee eens zijn = 
 2. ergens mee oneens zijn = 
 3. schrijven = 
 4. herschrijven = 
 5. een succes =
 6. succesvol = 
 7. vriendelijk =
 8. onvriendelijk = 
Check your knowlegde

Slide 4 - Tekstslide

 1. ergens mee eens zijn = to agree 
 2. ergens mee oneens zijn = to disagree
 3. schrijven = to write
 4. herschrijven = to rewrite
 5. een succes = a success
 6. succesvol = successful
 7. vriendelijk = friendly of kind
 8. onvriendelijk = unfriendly of unkind
The translations

Slide 5 - Tekstslide

 1. ergens mee eens zijn = to agree 
 2. ergens mee oneens zijn = to disagree
 3. schrijven = to write
 4. herschrijven = to rewrite
 5. een succes = a success
 6. succesvol = successful
 7. vriendelijk = friendly of kind
 8. onvriendelijk = unfriendly of unkind
Meaning changes by prefixes and suffixes

Slide 6 - Tekstslide

Prefix = voorvoegsel
 • A prefix is een voorvoegsel
 • Het wordt voor een woord geplaatst: aan woord vast
 • Het verandert de betekenis
 • een voorvoegsel kan niet op zichzelf staan

VOORBEELDEN:

 - reuse, unkind, dislike, impossible

Slide 7 - Tekstslide

Prefixes
non-/un-/im-/il-/in-/ir- 
non-profit/uncertain/impossible/illegal
insecure/irrepsonsible

Re-
return / revisit/ replay

Mis-
miscommunication / misuse

Dis-
disappear / dislike / disobey
Give an opposite meaning to a word.Again


Negative meaning


Opposite or negative meaning

Slide 8 - Tekstslide

More common prefixes

Slide 9 - Tekstslide

Suffix = achtervoegsel
 • A Suffix is een achtervoegsel
 • Het wordt achter een woord geplaatst: aan woord vast
 • Het verandert de betekenis
 • een achtervoegsel kan niet op zichzelf staan

VOORBEELDEN:

 - endless, careful, quickly, attractive, bloody, commercial

Slide 10 - Tekstslide

Suffixes
-er
slower, faster, easier 

-ly
happily, honestly, quickly

-less
endless, hopeless, useless

-ful
careful, beautiful, sucessful, colourful
Vergelijkingen: zegt iets over een persoon / voorwerp die/dat actie uitvoert

Verandert een bijvoeglijk naamwoord in een bijwoord: zegt iets over het werkwoord


betekent zonder of -loos

verandert zelfstandig naamwoord in een bijvoeglijk naamwoord.

Slide 11 - Tekstslide

Do you now understand
what PREFIXES and SUFFIXES are?
Yes
A little bit
No

Slide 12 - Poll

 • Go to online All Right :
 • Unit 3, Lesson 3
 • Make exercise 6 

timer
10:00

Slide 13 - Tekstslide