Les 4: politieke partijen

Vandaag
Terugblik +/- 5 min.
Eindopdracht Politiek + Politieke partijen +/- 20 min.
Partijwijzer +/- 10 min.
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1-4

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Vandaag
Terugblik +/- 5 min.
Eindopdracht Politiek + Politieke partijen +/- 20 min.
Partijwijzer +/- 10 min.

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen welke politieke partijen en/of -stromingen in Nederland zijn, en welke standpunten zij hebben.

Slide 2 - Tekstslide

Terugblik
Regering en parlement

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Eindopdracht Politiek

Je krijgt informatie over de volgende vragen:
- Ben je links of rechts en leg dat uit. (Liberaal of Socialistisch of Confessioneel ?)
- Wat zijn de onderwerpen die jij belangrijk vind? Geef voorbeelden.

Slide 7 - Tekstslide

Politieke partijen

Slide 8 - Tekstslide

Indeling van politieke partijen


 • Links of rechts: (hierbij wordt gekeken naar de rol van de overheid)


 • Politieke stroming(hierbij wordt gekeken naar de belangrijkste waarde)

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Let op:

Een partij kan bij het ene politieke onderwerp links zijn en bij het andere rechts

Slide 12 - Tekstslide

Politieke stromingen


Indeling van politieke partijen volgens een waarde: vrijheid, gelijkheid of geloof

Slide 13 - Tekstslide

Sociaal-democratie


 • Mensen zijn gelijkwaardig


 • Actieve rol van de overheid: mensen helpen die niet voor zichzelf kunnen zorgen


 • Meer gelijkheid tussen mensen (ook in lonen)


Slide 14 - Tekstslide

Christen-democratie


 • Katholiek/protestant


 • Bijbelse waarden


 • De aarde ook voor onze kinderen


 • Naastenliefde

Slide 15 - Tekstslide

Liberalisme


 • Persoonlijke vrijheid


 • Passieve rol van de overheid: zo min mogelijk bemoeien met de mensen


 • Weinig regels voor de economie

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Opdracht:  De partijwijzer
Bij de eindopdracht op Generation 24/7 staan twee partijwijzers. Vul er hiervan minstens één in. 

Neem de uitslag mee in je verslag!

Slide 18 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen welke politieke partijen en/of -stromingen in Nederland zijn, en welke standpunten zij hebben.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide