6.2 Populaties 4V 2324

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 6.2 Populaties
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 6.2 Populaties

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Herhalen 6.1
Wanneer zijn 2 individuen van dezelfde soort?

Hoe is de naamgeving van soorten opgebouwd?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoel 6.2 Je kunt
  • de grootte van een populatie bepalen met de steekproef en de vangst-terugvangstmethode
  • vertellen welke factoren van invloed zijn op de grootte van een populatie
  • uitleggen wat de invloed is van de beperkende factor is op de grootte van een populatie
  • je kunt  voorbeelden noemen van natuurbeheer waarbij de grootte van een populatie wordt beïnvloed
Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een populatie?
De hoeveelheid individuen van een bepaalde soort in een gebied.
Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Populatiegrootte

Slide 5 - Woordweb

Vraag: welke factoren bepalen de populatiegrootte van de muizen in de tuin van de amersfoortse berg?
Populatiegrootte
* concurrentie binnen de soort
* hoeveelheid predatoren
* hoeveelheid prooi/voedsel
* ziekteverwekkers
* emigratie/immigratie
* geboorte/sterfte


Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Populatiegrootte
Wat bepaalt hoe groot een populatie in een bepaald gebied kan worden?

De beperkende factor.

Voedsel, nestplaatsen, beschutting, roofdieren.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Populatiegrootte

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Populatiedichtheid - konijnen?

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Populatiegrootte bepalen
Schatten/steekproef

Vangst - terugvangst methode

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schatten

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vangst - terugvangst

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vangst - terugvangst

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vangst - terugvangst

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vangst - terugvangst

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Veranderingen in populaties
Sterfte en migratie worden beïnvloed o.a. door intraspecifieke competitie (om ruimte/ eten)
Competitie omhoog:
overlevingskans omlaag/ sterftecijfer omhoog
emigratie omhoog/ immigratie omlaag
Competitie omlaag:
Overlevingskans omhoog/ sterftecijfer omlaag
emigratie omlaag/ immigratie omhoog

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oostvaarders plassen

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oostvaarders plassen
Uit rapport staatsbosbeheer

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Natuurbeheer
Herintroductie otters

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontsnippering

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel 6.2
  • Je kunt uitleggen hoe de grootte van een populatie wordt beïnvloed door de omgeving
  • Je kunt voorbeelden geven van natuurbeheer om populaties gezond te houden
Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begrippen 6.2
populatie, populatiegrootte, biotische factoren, abiotische factoren, vangst-terugvangstmethode, territorium, beperkende factor, versnippering, ontsnippering, herintroductie
Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoel 6.2 Je kunt
  • de grootte van een populatie bepalen met de steekproef en de vangst-terugvangstmethode
  • vertellen welke factoren van invloed zijn op de grootte van een populatie
  • uitleggen wat de invloed is van de beperkende factor is op de grootte van een populatie
  • je kunt  voorbeelden noemen van natuurbeheer waarbij de grootte van een populatie wordt beïnvloed
Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

HUISWERK
In de online methode.
Maak de opdrachten van
6.2: Leerroute B

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies