Kustbeleid

KUSTBELEID
- Herhaling:
 dynamische handhaving, suppletie en de zandmotor
- Vandaag:
Slufter, bolwerkvorming

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

KUSTBELEID
- Herhaling:
 dynamische handhaving, suppletie en de zandmotor
- Vandaag:
Slufter, bolwerkvorming

Slide 1 - Tekstslide

Hoe gebruiken we deze kennis om onze kust te beschermen?
Bij zachte kusten (duin&strand) doet Rijkswaterstaat dat met zandsuppleties.

Strandsuppletie:

Voordelen? 
Nadelen? 

Slide 2 - Tekstslide

Op sommige plaatsen is de duinenrij weg. Welke soort verdediging is dan nodig?
A
een eilandenrij
B
dynamische kustverdediging
C
zachte kustverdediging
D
harde kustverdediging

Slide 3 - Quizvraag


Op de foto zie je?
A
Strandsuppletie
B
Zandmotor
C
Vooroeversuppletie
D
Harde kustverdediging

Slide 4 - Quizvraag

Wat zijn de voordelen van vooroeversuppletie t.o.v. strandsuppletie?

Slide 5 - Open vraag

de Zandmotor
Een nieuwe manier om de kust te verdedigen. Je spuit voortdurend zand voor de NL kust en laat de zee zelf het zand verspreiden. 

(ipv om de 5 jaar het zand op strand te spuiten)
Zeestromen en getijden zorgen voor de verspreiding van het zand. 

Slide 6 - Tekstslide

Is de Zandmotor een voorbeeld van vooroever- of strandsuppletie?
A
Strandsuppletie
B
Vooroeversuppletie

Slide 7 - Quizvraag

De Zandmotor ligt in:
A
Zeeland
B
Noord Holland
C
Zuid Holland
D
Friesland

Slide 8 - Quizvraag

De zandmotor zal behalve tussen Ter Heijde en Kijkduin de kust verstevigen
A
Vooral richting Den Haag
B
Vooral richting Hoek van Holland
C
Alleen ter plekke
D
In beide richtingen in gelijke mate

Slide 9 - Quizvraag

leg uit waarom het intergetijdegebied belangrijk is voor de aanvoer van nieuw zand in het duingebied

Slide 10 - Open vraag

waarmee kan je de rol van kokerwormen bij kustontwikkeling vergelijken?
A
met schelpen op het strand
B
met wadpieren op het wad
C
met helmgras op de duinen

Slide 11 - Quizvraag

Slide 12 - Tekstslide

De slufter op Texel is een landinwaartse getijdengeul. De natuurlijke Texelse slufter werd aangepast aan veranderende omstandigheden.

Slide 13 - Tekstslide

Slufter
Dynamisch kustbeheer: getij en wind houden de kust in stand en vormen een gradiëntrijk milieu: er is sprake van allerlei overgangen in het landschap. De natuur is er voortdurend in beweging, soortenrijkdom van plantengroei en dierenleven groot.

Ecologische waarde blijkt uit grote natuurlijke dynamiek en grote(bio)diversiteit
(soortenrijkdom van flora en fauna)

Alleen daar waar de duinen breed genoeg zijn!

Slide 14 - Tekstslide

Nog meer zachte kustverdediging: De Kerf bij Bergen.
- Geen overstromingsgevaar voor het binnenland. 
-Er ontstond een gradiëntrijk milieu. 
- De zeereep wordt sterk opgehoogd door stuivend zand, alleen bij extreem hoog water staat de inham blank. (= verschil met slufter)
- De vegetatie past zich aan het brakwatermilieu aan.

Slide 15 - Tekstslide

Leg uit dat door ‘De Kerf’ bij Bergen een gradiëntrijke omgeving is ontstaan.
“Een gradiëntrijk gebied heeft allerlei overgangen in hoogteligging, grondsoort en waterhuishouding. Door dit soort overgangen vormt een gradiënt een ecosysteem dat bestaat uit een rijke variatie aan planten en dieren”. 

Slide 16 - Open vraag

Wat zijn de verschillende functies van het duinengebied?

Slide 17 - Woordweb

Veschillende functies van het duingebied
Vaak botsend!

Slide 18 - Tekstslide

Bolwerkvorming
Kustbebouwing belemmert beweeglijkheid kust: 
Bolwerken zijn belemmering voor dynamisch handhaven

Bolwerkvorming verhoogt overstromingsrisico ➔ 
Bebouwingscontouren moeten de kuststrook veiligstellen

Slide 19 - Tekstslide

Contourenbeleid

Slide 20 - Tekstslide

Voorbeeld van bolwerk-vorming
Gevaar: Zee komt “achterlangs” het land binnen
OF “voorlangs” onder de dijk door = verzilting

Hondsbosse Zeewering

Slide 21 - Tekstslide

Oplossing: Buitendijkse suppletie
Strand/duinen houden zoet water vast 

De Hondsbosse Zeewering laat zien hoe een bolwerk (harde kust) is geïntegreerd in dynamisch kustbeheer. Aan de zeezijde van de dijk werd zand opgespoten en een strandmeer gevormd.

Slide 22 - Tekstslide

Een voorbeeld van dynamisch kustbeheer is
A
hard waar het kan, zacht waar het moet
B
estuaria
C
dammen aanleggen om stroming te leiden
D
de zandmotor

Slide 23 - Quizvraag


Slide 24 - Open vraag


Slide 25 - Open vraag

Aan de slag!
Maak: paragraaf 1.3: 1 t/m 4 + 6 
Na de vakantie:
7 en 8

Slide 26 - Tekstslide