hst 4 paragraaf 3 "veilig werken met stoffen"

hst 4.3 "veilig werken met stoffen"
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

hst 4.3 "veilig werken met stoffen"

Slide 1 - Tekstslide

leerdoelen
4.3.1 Je kunt zeven gevaren beschrijven die stoffen voor mensen kunnen opleveren.
4.3.2 Je kunt de informatie toelichten die je op etiketten en veiligheidskaarten tegenkomt.
4.3.3 Je kunt de betekenis uitleggen van de pictogrammen of symbolen op gevaarlijke stoffen.
4.3.4 Je kunt de regels noemen die op school gelden als je met gevaarlijke stoffen werkt.
4.3.5 Je kunt uitleggen hoe je voorkomt dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen.
4.3.6 Je kunt de eigenschappen en de gevaren van het metaal lood benoemen. (extra stof)

Slide 2 - Tekstslide

vandaag

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

GHS symbolen
Op sommige stoffen staan pictogrammen om je te waarschuwen dat het werken met een stof gevaarlijk kan zijn. Deze pictogrammen heten GHS symbolen.
In de volgende filmpjes wordt de betekenis van elk symbool uitgelegd.
Neem de tabel op de volgende dia over in je schrift.

Slide 5 - Tekstslide

symbool
betekenis (gevaar)
bescherming
1.

2.

3.

4.

5.

Noteer na elk filmpje het symbool en de betekenis in de tabel. Zet er ook bij hoe je veilig met de stof werkt (bescherming)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

symbool
betekenis (gevaar)
bescherming
1.

SCHADELIJK
.........
2.

3.

4.

5.

VUL NU DE EERSTE REGEL VAN DE TABEL IN

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

symbool
betekenis (gevaar)
bescherming
1.

SCHADELIJK
.........
2.

.....
......
3.

4.

5.

VUL NU DE TWEEDE REGEL VAN DE TABEL IN

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

symbool
betekenis (gevaar)
bescherming
1.

SCHADELIJK
.........
2.

.....
......
3.

CORROSIEF / BIJTEND
.....
4.

5.

VUL NU DE DERDE REGEL VAN DE TABEL IN

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

symbool
betekenis (gevaar)
bescherming
1.

SCHADELIJK
.........
2.

.....
......
3.

CORROSIEF / BIJTEND
.....
4.

....
....
5.

VUL NU DE VIERDE REGEL VAN DE TABEL IN

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

symbool
betekenis (gevaar)
bescherming
1.

SCHADELIJK
.........
2.

.....
......
3.

CORROSIEF / BIJTEND
.....
4.

....
....
5.

MILIEUGEVAARLIJK
....
VUL NU DE LAATSTE REGEL VAN DE TABEL IN

Slide 17 - Tekstslide

Voorkennis
Heb jij al eens een giftige stof binnen gekregen die levensbedreigend was of kon worden ?

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Gevarensymbolen

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

H- en P- Zinnen
H - Hazard oftewel gevaar
P - Precaution, voorzorgsmaatregel


Slide 23 - Tekstslide

Ontvlam
baar
Niet mengen
Irriterend
Giftig
Explosief
Bijtend

Slide 24 - Sleepvraag

Afval
door productie onstaat afval

sommige afval veroorzaakt milieuschade in grond, water of lucht.

Slide 25 - Tekstslide

Klein chemisch afval (KCA)

KCA is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen.

Het moet apart worden ingeleverd bij de chemokar.

Slide 26 - Tekstslide

Belang lesdoel
Beter ehbo verrichten als je de pictrogrammen begrijpt of het liefst ongelukken voorkomen.
Pictrogrammen komen voor in het examen

Slide 27 - Tekstslide

Zelfstandig werken
Maak de opgaves bij paragraaf 4.3

Slide 28 - Tekstslide