Presentatie integraal handelen niveau 3



Integraal handelen




Nikki te Lintelo
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieHBOStudiejaar 4

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les



Integraal handelen




Nikki te Lintelo

Slide 1 - Tekstslide

Vergeet niet je ontwikkeling en eigen visie!
Stagecontext
-Het Assink lyceum 
-2 havo/vwo
-'Bring Your Own Device'
-Talentgericht onderwijs
-De individuele leerling

Slide 2 - Tekstslide

plaatje assink:
https://www.achterhoeknieuwseibergenneede.nl/nieuws/algemeen/237599/open-huis-het-assink-lyceum-
Brede professionele basis
-Succesmomenten
-Proactief -> vertrouwen


Samenwerking:
-collega's, mentoren, TOA 
-3HG -> 'pedagogische driehoek'

Binnen het team:
-Open-huis 
-Team presentatie  differentiatie/ toetsing 

Slide 3 - Tekstslide

succesmomenten:  
Terugkijken op succesmomenten (vooral voor startende docenten), kracht geeft om ook grotere uitdagingen aan te kunnen gaan (Smith, et al, 2018)

pedagogische driehoek: Oudergesprekken bijwonen is belangrijk voor de relatie binnen de zogenoemde ‘pedagogische driehoek’, door ouders te leren kennen krijg je immers een beter beeld van de leerling (Geerts & Van Kralingen, 2016).  

Presentatie differentiatie: 
N.a.v. een lesbezoek van de teamleidster vroeg zij naar mijn leertaak 'Krachtig ontwerpen' en gaf aan dat dit perfect aansloot bij de leerdoelen van de school. Ze vroeg mij deze leertaak en de praktische toepassingen in de les te presenteren aan de rest van het docententeam. Hier kreeg ik enorm veel positieve reacties op van collega's
Pedagogisch 
Band met leerlingen 
-> persoonlijke verhalen

Positieve & persoonlijke benadering:
-Gezien & gehoord
-Verschillen tussen leerlingen
-Wederzijds respect

Contact met zorgteam & mentoren
: band met de leerlingen

Slide 4 - Tekstslide

Positieve/persoonlijke benadering:
Leerlingen persoonlijk en op een positieve manier aanspreken is belangrijk voor leerlingen. Het laat zien dat jij als docent belangstelling voor ze hebt en dit stimuleert en bevestigd positief gedrag (SLO, 2020)

Trotsmoment:
3 leerlingen kwamen uit zichzelf met een persoonlijk verhaal. Dit heb ik elke keer weer kunnen omzetten naar een leermoment. 1 leerling heeft hierdoor een deelles gegeven over de gevolgen van anorexia, na de opname van haar zusje. 
Een andere leerling is op basis van een extreem persoonlijk verhaal in gesprek gekomen met haar mentor en heeft ertoe geleid dat collega docenten rekening kunnen houden met haar situatie. 
Een andere leerling is tegenover mij uit de kast gekomen als bi-seksueel en transgender en wil graag een kleine rol spelen in de lessenreeks over voortplanting om hier zelf iets te vertellen over seksualiteit en gender.

Gezien/gehoort:
Leerlingen voelen zich door mij op een positieve manier gezien en gehoord. Dit bevestigen mijn begeleiders a.d.h.v. lesbezoeken. Een leerling die zich op een positieve manier gezien en gehoord voelt, neemt een docent sneller in vertrouwen (Slooter, 2016).

Wederzijds respect:
Mijn SO heeft tijdens lesbezoeken en in lesopnames geconstateerd dat er in mijn klas een veilig leer- en leefklimaat heerst en er sprake is van wederzijdsrespect (eindbeoordeling WPL3)

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vakdidactisch

Differentiëren in instructie en uitleg 
-> visie van Het Assink


-Verschillen tussen leerlingen
-Toepassen op verwerking leerstof

-Ontwerpen toetsing


: werkvorm enzymen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vakinhoudelijk
Belevingswereld & beroepscontext:
Actualiteit, wetenschap, beroepen
-> havo/vwo


Concept-Context:
-Vragendoos 



: CoCo in de les

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Bronnenlijst
Berben, M., & Vos, R. (2020, 18 december). Differentiëren in digitaal afstandsonderwijs. CPS. Geraadpleegd op 1 juni 2021, van https://www.cps.nl/blog/2020/05/18/Differenti%C3%ABren-in-digitaal-afstandsonderwijs
 

Geerts, W., & Kralingen, R. (2016). Handboek voor leraren (2de ed.). Coutinho.

Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs (1ste ed.). Lannoo.

Ros, A., Castelijns, J. H. M., Loon, M. J. A. P., & Verbeeck, K. (2014). Gemotiveerd leren en lesgeven: de kracht van intrinsieke motivatie. Uitgeverij Coutinho.

SLO. (2019, oktober 3). Ouderbetrokkenheid. Geraadpleegd op 1 juni 2021, van https://www.slo.nl/thema/meer/handreiking/handreiking/pedagogisch-klimaat/ouderbetrokkenheid/

Slooter, M. (2016). De vijf rollen van de leraar. CPS Onderwijsontwikkeling en advies.

Smith, P., Rakic, N., & Stam, P. (2018, 17 april). 5 tips voor een docent in ontwikkeling |Onderwijsadviesbureau Dekkers. OABDEKKERS. Geraadpleegd op 1 juni 2021, van https://oabdekkers.nl/2018/04/17/tips-voor-docent-ontwikkeling/




Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies