Afstandsonderwijs 28/01/2022 1B5

On the menu today
  • Have got + exercises
  • Physical Appearnace - Exercises
  • Writing Assignment
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsSecundair onderwijs

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

On the menu today
  • Have got + exercises
  • Physical Appearnace - Exercises
  • Writing Assignment

Slide 1 - Tekstslide

Have got
  • Meaning
  • Form
  • Exercises

Slide 2 - Tekstslide

Have got - Meaning

Slide 3 - Tekstslide

What does 'Have got'
mean?

Slide 4 - Woordweb

Have got - Form
workbook p. 48

Slide 5 - Tekstslide

Have got - exercises
Complete the sentences with the correct form of 'have got'.
Vervolledig de zinnen met de juiste vorm van 'have got'.
Need help? wb p. 48

Slide 6 - Tekstslide

My mother ... a new car.

Slide 7 - Open vraag

We adopted a new dog. Now we ... two pets at home!

Slide 8 - Open vraag

Is it true that your brother ... a new girlfriend?

Slide 9 - Open vraag

I don't have time for this. I ... enough work to do already!

Slide 10 - Open vraag

Look at her, she ... the newest iPhone!

Slide 11 - Open vraag

Physical Appearance
Write a sentences using at least two characteristics of physical appearance, to describe the person in the picture.
Schrijf een zin en gebruik minstens twee kenmerken van fysiek uiterlijk, om de persoon op de afbeelding te beschrijven.


Need help? Look at p.60 in your workbook!

Slide 12 - Tekstslide


Slide 13 - Open vraag


Slide 14 - Open vraag


Slide 15 - Open vraag


Slide 16 - Open vraag


Slide 17 - Open vraag

Writing Assignment
Go to Smartschool > Vakken > Engels > Oefeningen
There is a Bookwidget: "Writing Assigment"

This assigment will be graded!
We're going trough the assigment together and you need to hand it in by next friday: 04/02/2022

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Link