Thema 3 - Ordening 1Gx CB2021

Thema 3
Ordening
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 25 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Thema 3
Ordening

Slide 1 - Tekstslide

Basisstof 1
- Je kunt organismen indelen in hoofdgroepen en rijken
- Je kunt de celkenmerken noemen van dieren, planten, schimmels en bacteriën

Slide 2 - Tekstslide

Ordening: indelen van organismen in groepen aan de hand van hun kenmerken
 • Organismen indelen aan de hand van kenmerken

Slide 3 - Tekstslide

Prokaryoten
 • Geen celkern (DNA ligt los in de cel)
 • Eencellig
 • Celwand en celmembraan

Slide 4 - Tekstslide

Eukaryoten
 • Wel een celkern
 • Een- of meercellig
 • Soms celwand of bladgroenkorrels

Slide 5 - Tekstslide

Steeds kleinere groepen
met steeds minder soorten
Vertakkingsschema
Verzin een ezelsbruggetje

Slide 6 - Tekstslide

Basisstof 2
- Je kunt soorten en rassen onderscheiden
- Je kunt uitleggen dat de indeling van organismen berust op overeenkomst en verwantschap

Slide 7 - Tekstslide

Overeenkomst
 • Meer groepen gemeenschappelijk, meer overeenkomst
 • Soorten en rassen

Slide 8 - Tekstslide

Evolutie
 • Variatie en selectie
 • Hoe korter geleden er een gemeenschappelijke voorouder was, hoe meer  verwantschap

Slide 9 - Tekstslide

DNA-sequencing
 • DNA-sequentie: volgorde van de basen in het DNA    (A, T, C, G)
 • DNA-sequencing: volgorde basen in kaart brengen
 • Hoe meer overeenkomst DNA, hoe meer verwant

Slide 10 - Tekstslide

Aan de slag
 • Bs 1: opdr 1 (in de les), 3, 5, 6, 8, 9 (10)
 • Bs 2: opdr 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 (10)

Slide 11 - Tekstslide

Basisstof 3
- Je kunt dieren indelen op grond van de kenmerken skelet en symmetrie
- Je kunt kenmerken en voorbeelden noemen van zes stammen van het dierenrijk

Slide 12 - Tekstslide

Dierenrijk: celkern, geen celwand of bladgroenkorrels
 • Celkern, geen celwand of bladgroenkorrels

Slide 13 - Tekstslide

Kenmerken voor indeling dierenrijk

Slide 14 - Tekstslide

Stammen van het dierenrijk

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Basisstof 5 en 6
- Je kunt kenmerken noemen van schimmels en bacteriën
- Je kunt uitleggen dat schimmels en bacteriën zowel nuttig als schadelijk kunnen zijn, en hiervan voorbeelden noemen

Slide 17 - Tekstslide

Schimmels
 • Celkern en celwand, geen bladgroenkorrels
 • Eencellig: gisten, voortplanting door deling
 • Meercellig hebben schimmeldraden, voortplanting met sporen

Slide 18 - Tekstslide

Voedsel bederven en infecties
Biotechnologie en antibiotica

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Bacteriën
 • Prokaryoot 
 • Voortplanting door celdeling
 • Nut: vertering, bescherming en biotechnologie
 • Schade: voedsel bederven en ziekteverwekkers
 • Gedood door antibiotica

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Evolutie DWDD Freek Vonk
De volgende slide bevat een link naar een college van Freek Vonk over evolutie!

Slide 23 - Tekstslide

En als laatste:
- Je kent de stappen van natuurwetenschappelijk onderzoek, je kunt een onderzoek uitvoeren en de stappen beschrijven in een verslag.
- Je kunt organismen determineren aan de hand van een determinatietabel of zoekkaart.

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Link