3M - grammatica H5

Grammar - Chapter 5
- Present simple, present continuous, future times
- Articles
- As & Like
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsVoortgezet speciaal onderwijs

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Grammar - Chapter 5
- Present simple, present continuous, future times
- Articles
- As & Like

Slide 1 - Tekstslide

Present Simple = tegenwoordige tijd

Gebruik je bij: regelmatige gebeurtenissen, feiten en gewoontes

Maak je door: SHIT REGEL = hele ww en bij he/she/it = hele ww + s

I always take the bus.
He always takes the bus.

Present continuous = tegenwoordige tijd
Gebruik je bij iets wat nu bezig isMaak je door: am/are/is + ww + ing


I am teaching English at the moment.
He is talking to his brother right now.


Slide 2 - Tekstslide

Present simple

Signaalwoorden: always, usually, often


Present continuous

Signaalwoorden: at the moment, now, currently

Slide 3 - Tekstslide

Present simple/present continuous
 • Staan in de tegenwoordige tijd
 • Maar kun je ook in de toekomst gebruiken

Slide 4 - Tekstslide

Present simple - toekomst

Gebruik je bij: dingen die in de toekomst volgens een vast schema gaan bijv. tijden volgens een rooster en aankomst/vertrek tijden

Maak je door: SHIT regel 

Bijvoorbeeld:
The train leaves at 9 o'clock. 

Present continuous - toekomst

Gebruik je bij: afspraken die binnenkort zijn waarvan de tijd en/of plek al bekend is.

Maak je door: am/are/is + ww + ing

Bijvoorbeeld:
I am meeting my grandparents at their house tonight.

Slide 5 - Tekstslide

Nog twee manieren toekomst
 1. Present simple = tijden volgens schema
 2. Present continuous = afspraak tijd/plek staat vast
 3. Shall/will + hele werkwoord
 4. To be going to + hele werkwoord

Slide 6 - Tekstslide

Shall/Will + hele werkwoord

Gebruik je bij: beloftes, aanbiedingen, aankondigingen en als je iets voorspelt zonder bewijs

Maak je door: shall/will + hele ww
Bijvooorbeeld:
I think the Netherlands will win the world cup this year.
I shall open the door for you.

To be going to  + hele ww

Gebruik je bij: als iemand iets in de toekomst (niet) van plan is, voorspelling met bewijs

Maak je door: am/are/is + going to + hele ww
Bijvoorbeeld:
Look at the clouds, it is going to rain
Sheila is not going to go to the party.

Slide 7 - Tekstslide

Toekomst
 1. Present simple = tijden volgens schema
 2. Present continuous = afspraak tijd/plek staat vast
 3. Shall/will + hele werkwoord = belofte, aanbieding, zonder bewijs
 4. To be going to + hele werkwoord= iemand is iets (niet) van plan

Slide 8 - Tekstslide

Present simple
Present continuous
To be going to + hele ww
Shall / will + hele ww
Gewoontes
Iets wat nu aan de gang is
Als iets volgens een vast schema gaat
Afspraak waarvan tijd/plek vast staat
Als iemand iets van plan is
Iets aanbieden

Slide 9 - Sleepvraag

Articles - Lidwoorden
- Geen lidwoord als ze de leden van een groep bedoelen zoals Australians like football.
- Wel als ze hele groep bedoelen zoals the Australians are hard to beat at football.

Slide 10 - Tekstslide

Articles - lidwoorden
- Geen bij both, most en all
- Geen bij titels zoals prinsen en als iemand de enige is met de functie zoals prime minister
- Geen voor continenten, landen, straten, meren of voor gebouwen en organisaties die beginnen met een plaatsnaam.
(uitzondering als the in de naam zit zoals bij The Netherlands, the United States of America)
- Uitdrukkingen waarbij je geen lidwoord gebruikt op blz. 152 van je TB

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Like/As
 • Bij vergelijkingen
 • Betekent zoals/net zoals
 • Maar wanneer gebruik je like en wanneer gebruik je as

Slide 13 - Tekstslide

Like

 • Bij zelfstandig naamwoorden
 • Bij persoonlijk voornaamwoorden
As

 • Bij bijzinnen
 • In combinatie met een voorzetsel

Slide 14 - Tekstslide

En nu?
Maak met de uitleg die je net gehad hebt nog een keer de oefentoets op de ELO.

Slide 15 - Tekstslide