Liquiditeitsbalans

Welkom
Dagopening
Herhalen van de categorieën balans
Kengetallen
Aan de slag met de opdracht
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
Economie & OndernemenMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welkom
Dagopening
Herhalen van de categorieën balans
Kengetallen
Aan de slag met de opdracht

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Verschillende categorieën 
- Vast Activa
- Vlottende activa
 - Liquide middelen

- Kort vreemd vermogen
- lang vreemd vermogen 
- Eigen vermogen 

Slide 5 - Tekstslide

Vaste Activa
- langer dan 1 jaar door bedrijf gebruikt worden

Staat aan de kant van BEZIT 
Slide 6 - Tekstslide

Vlottende Activa
Minder dan 1 jaar binnen de onderneming blijven. 

Bv: Voorraad, grondstoffen, debiteuren 

Slide 7 - Tekstslide

Liquide Middelen
De posten BANK en KAS 

Slide 8 - Tekstslide

Lang vreemd vermogen
Geleend geld voor langer dan 1 jaar 

Bv Hypotheek , leningen

Slide 9 - Tekstslide

Kort vreemd vermogen 
Geleend geld voor korter dan 1 jaar 

Bv. Crediteuren

Slide 10 - Tekstslide

Eigen vermogen
Door eigenaren zelf ingebracht 

Schuld aan jezelf


Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Kengetallen 
 Kengetallen vertellen hoe het er met je bedrijf voor staat.
- Werkkapitaal
- Current ratio
- Quick ratio
- Cash ratio
- Solvabiliteit

Slide 13 - Tekstslide

Current ratio: (Vlottende activa + liquide middelen) / kort vreemd vermogen 
Quick Ratio:  (vlottende activa - goederen voorraad + liquide middelen) /kort vreemd vermogen .
Cash ratio: liquide middelen / kort vreemd vermogen 
Slide 14 - Tekstslide

Aan de slag! 
Opdracht: 
Maak van jullie balans een liquiditeitsbalans: Dus verdeel in categorieën = opdracht 23 

Slide 15 - Tekstslide