Veiligheidssignalering

Veiligheidssignalering
1 / 9
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekPraktijkonderwijsLeerjaar 4

In deze les zitten 9 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Veiligheidssignalering

Slide 1 - Tekstslide

Waar denk je aan bij 'Veiligheidssignalering'?

Slide 2 - Woordweb

Tekst
Tekst
niet aanraken
verboden te roken
geen drinkwater
verboden voetgangers
geen toegang voor onbevoegden
verboden voor transportvoertuigen
verboden met water te blussen
vuur, open vlam en roken verboden

Slide 3 - Sleepvraag

Een gebodsbord is een rond, blauw bord met wit symbool:
oogbescherming verplicht
gehoorbescherming verplicht
valbeveiliging verplicht
veiligheidshelm verplicht
gelaatsbescherming verplicht
adembescherming verplicht

Slide 4 - Sleepvraag

Een waarschuwingsbord is een driehoekig, geel bord met zwarte rand en een zwart symbool:
gevaar voor elektrische spanning
vallen door hoogteverschil
biologisch gevaar 
laserstraal
algemeen gevaar
lage temperaturen

Slide 5 - Sleepvraag

Waarschuwingsborden met betrekking tot gevaarlijke stoffen:
ontvlambaar
bijtend
radioactief
schadelijk of irriterend
giftig en asbest
explosieve stof

Slide 6 - Sleepvraag

Het bord veiligheidsvoorzieningen is een vierkant of rechthoekig, groen bord met witte tekst of symbool:
eerste hulp

Uitgang
verzamelplaats
telefoon voor redding
nooddouche
te volgen richting

Slide 7 - Sleepvraag

Borden met betrekking tot brandbestrijding zijn vierkante van doelen, rode borden met een
wit symbool:
brandblusapparaat
weg naar brandbestrijdingsmateriaal

brandslang
Ladder

Slide 8 - Sleepvraag

Gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld in verschillende categorieën. Ze zijn herkenbaar aan het symbool op het etiket van de verpakking.
bijtende of corrosieve stoffen
zeer licht en licht ontvlambare stoffen
valbeveiliging verplicht
milieugevaarlijke stoffen
giftige en zeer giftige stoffen
oxiderende of brandbevorderende stoffen

Slide 9 - Sleepvraag