H1.1 Stofeigenschappen

Welkom!
- Pak voor je: je boek en een pen
- Telefoon op tafel, niet in je hand
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Welkom!
- Pak voor je: je boek en een pen
- Telefoon op tafel, niet in je hand

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

plan van vandaag
Start hoofdstuk 1.1
- Leerdoelen bespreken
- Uitleg stofeigenschappen
- Zelfstandig toepassen van kennis
- Uitleg dichtheid
- Zelfstandig toepassen van kennis

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen van H1.1
  • Beschrijven waar scheikundigen zich mee bezighouden
  • Een stof herkennen aan zijn stofeigenschappen
  • Informatie over de eigenschappen en het veilig gebruik van stoffen opzoeken op een chemiekaart
  • De betekenis van de gevarensymbolen benoemen voor corrosief, schadelijk, explosief, ontvlambaar en giftig
  • Berekeningen maken met dichtheid

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat doen scheikundigen?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat doen scheikundigen?
Onderzoeken hoe ze nieuwe stoffen kunnen maken

Hoe ze bestaande stoffen kunnen veranderen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Chemische stoffen
Hoe ze dit onderzoeken is door te kijken naar de stofeigenschappen

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stofeigenschappen
Stofeigenschappen kun je zelf niet aanpassen. Ze zijn specifiek voor die stof.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke stof is dit?
Bij kamertemperatuur vloeibaar

Geen kleur

Kleurloos en transparant

Kooktemperatuur: 100 graden Celcius

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stofeigenschappen
Smaak, Geur, Fase (bij kamertemperatuur), Kleur,
Oplosbaarheid in water,
Elektrische geleidbaarheid,
Kookpunt, Smeltpunt, Dichtheid

Noteer deze lijst in je aantekeningen!

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Let op!
De stofeigenschappen Smaak en Geur mag je niet onderzoeken. Er zijn namelijk ook gevaarlijke/giftige stoffen.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fase bij kamertemperatuur

Welke fase ken je? Er zijn er 3.

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Stofeigenschappen
van ijzer

Slide 14 - Woordweb

Wat zegt het woord 'stofeigenschappen' je? Welke voorbeelden kun je noemen.
Voor nu:
Ga 10 minuten zelfstandig in je boek bezig met de volgende opdrachten:

1, 2
6 tm 8

Bekijk de informatie over stofeigenschappen in je boek

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is zwaarder:
een kilo veren of een kilo stenen?
Veren
Stenen

Slide 16 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Dichtheid

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dichtheid 
Formule: Dichtheid = massa / volume

De stofeigenschap dichtheid is een constante van een stof

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dichtheid
De dichtheid (ρ) schrijf je vaak als: gram/m³

Massa: schrijf je vaak als gram of kg

Volume schrijf je vaak als cm³, m³ of juist als L of mL

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bereken de dichtheid (g/cm³) van
een blokje goud van 3,1 cm³ met de massa: 59,8 gram

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Nu kun je de volgende opdrachten ook:

3, 11 en 12

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welkom allemaal :D
Pak je boek, telefoon of laptop en pen..

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stofeigenschappen

Slide 23 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de formule van dichtheid

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Een blok ijs heeft massa van 0,2 kg en een volume van 217 cm3. Bereken de dichtheid in g/cm3

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Is de dichtheid van water (l) groter of kleiner dan water (s)?
A
Groter
B
Kleiner

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Gevaarlijke stofeigenschappen

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gevaarlijke stoffen
De stofeigenschappen die een gevaar kunnen opleveren worden aangegeven met gevaarsymbolen of veiligheidspictogrammen op de buitenkant van de verpakking

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kies bij de pictogrammen het juiste gevaarsymbool
Ontvlambaar
Giftig
Corrosief / Bijtend

Slide 29 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Gevaarlijke stoffen
Voordat je een stof gaat gebruiken is het belangrijk dat je de gevaren kent én hoe je je kunt beschermen tegen dit gevaar

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gevaarlijke stoffen
Als je met een gevaarlijke stof werkt dan moet je van te voren de chemiekaart raadplegen. (zie bladzijde 12)

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Video
  • Pak pen en papier (of aantekening in boek)
  • Maak een lijstje van 10 naar 1
  • Schrijf per gevaarlijke stof een gevaar/symptoom en hoe je dit kunt voorkomen 

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk volgende les
Maken: vraag 1 tm 12 van H1.1

Heb je het al af? maak dan ook de plus vragen.
Of nakijken van het gemaakte werk
timer
10:00

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies