herhaling: bouwperioden en kenmerken (4.5)

Leerdoel
Welk type huizen zijn er wanneer gebouwd?
Hoe is de leefbaarheid door de tijd heen veranderd?
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Leerdoel
Welk type huizen zijn er wanneer gebouwd?
Hoe is de leefbaarheid door de tijd heen veranderd?

Slide 1 - Tekstslide

tegenwoordig veel voorzieningen
cityvorming
Middeleeuws stadscentrum

Slide 2 - Tekstslide

Snel en goedkoop voor arbeiders fabrieken gebouwd

tijdens de-industrialisatie veel leegstand -> verpaupering

Door gentrificatie leefbaarheid verbeterd. Nu populair.
Hier vaak gentrificatie

Was een slechte wijk. Nu opkomend en gewild.

Rijkere inwoners trekt luxere voorzieningen aan.
19e eeuwse arbeiderswoningen

Slide 3 - Tekstslide

Woningwet stelde minimum eisen aan woning:
grotere ramen, tuintje, riolering en elektriciteit.
Vooroorlogse woningen (jaren '30 woningen)

Slide 4 - Tekstslide

Naoorlogse hoogbouw
Gebouwd tijdens woningnood (na WOII)
Toen deze wijken gebouwd werden waren deze huizen populair.

Vandaag de dag zijn dit juist wijken met een lagere leefbaarheid.

Oorzaak: NL welvarender
gevolg: rijkere inwoner suburbaniseren / arme inwoners blijven achter
gevolg: verpaupering wijk

Slide 5 - Tekstslide

Welvaart steeg weer, dus de woonwensen ook.
Eengezinswoningen in woonerf

Slide 6 - Tekstslide

Combineer de wijk met de juiste bouwperiode/
tot 1870
1870-1920
1920 - 1940
1950 - 1970
vanaf 1970
historische binnenstad
oude arbeiderswijken
eengezinswoningen in  woonerf
hoogbouw
vooroorlogse woningen

Slide 7 - Sleepvraag

Combineer de wijk met de juiste bouwperiode
historische binnenstad
oude arbeiderswijken
eengezinswoningen in  woonerf
hoogbouw
vooroorlogse woningen ('30)
vooroorlogse woningen ('30)

Slide 8 - Sleepvraag

In welk type wijk is momenteel de leefbaarheid het laagst?
A
vooroorlogse woonwijk
B
naoorlogse hoogbouw
C
historisch stadscentrum
D
eengezinswoningen in woonerven

Slide 9 - Quizvraag

Leerdoel
Welk type huizen zijn er wanneer gebouwd?
Hoe is de leefbaarheid door de tijd heen veranderd?

Slide 10 - Tekstslide