3T - Present Simple + Continuous

Toets = 19 maart
Stones 10, 11, 12
Grammar 10, 11, 12
Vocabulary blz. 81, 82, 82
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Toets = 19 maart
Stones 10, 11, 12
Grammar 10, 11, 12
Vocabulary blz. 81, 82, 82

Slide 1 - Tekstslide

Present Simple

- Feiten, gewoontes, meningen


Gewoon werkwoord
of
Bij He/She/It werkwoord +s

I walk to school every day
She walks to school every day
Present Continuous

- Iets is aan de gang,
NL: 'aan het'
- Bij irritatie

Am/Is/Are en werkwoord + ing


I am walking through the classroom right now

Slide 2 - Tekstslide

Signaalwoorden
Present Simple

Woorden die aangeven dat iets een gewoonte is, zoals:

- Usually (meestal)
- Every day (iedere dag)
- Always (altijd)
- Sometimes (soms)
- Never (nooit)
Signaalwoorden
Present Continuous

Woorden die aangeven dat iets nu aan de gang is, zoals:

- Right now (nu)
- At the moment (op dit moment)

Als de zin irritatie uitdrukt.

Slide 3 - Tekstslide

Anne normally ....... at the bakery
A
works
B
is working

Slide 4 - Quizvraag

She usually ....... her homework before dinner
A
does
B
is doing

Slide 5 - Quizvraag

James and Eric ....... tennis right now
A
play
B
are playing

Slide 6 - Quizvraag

Dutch people ....... 2 kilograms of sweets every year
A
eat
B
are eating

Slide 7 - Quizvraag

Grandma is in the kitchen. She ....... an apple pie
A
bakes
B
is baking

Slide 8 - Quizvraag

Michelle always ....... high heels
A
wears
B
is wearing

Slide 9 - Quizvraag

At the moment he ....... a shower
A
takes
B
is taking

Slide 10 - Quizvraag

English people ....... a lot of tea
A
drink
B
are drinking

Slide 11 - Quizvraag

Each year, Americans ....... more than 3 billion Christmas Cards
A
send
B
are sending

Slide 12 - Quizvraag

My little sister ......., so please be quiet
A
sleeps
B
is sleeping

Slide 13 - Quizvraag

Most of my colleagues are nice, but there's one girl I can't stand! She ... about the work.
A
always complains
B
is always complaining

Slide 14 - Quizvraag

Bezit
Je kan op 2 manier aangeven dat iets van jou is:

Dit is mijn pen             De pen is van mij

Zo werkt het in het Engels ook:

This is my pen               The pen is mine

Slide 15 - Tekstslide

my                                   mijn
your                                 jouw
his                                    zijn
her                                   haar
its                                     zijn/haar
                                     
our                                   onze
your                                 jullie
their                                 hun
mine                                  van mij
yours                                 van jou
his                                      van hem
hers                                    van haar
x

ours                                    van ons
yours                                  van jullie
theirs                                  van hen

Slide 16 - Tekstslide

I promised Julia to bring back ... game
A
her
B
hers

Slide 17 - Quizvraag

... parents bought me a new cat.
A
My
B
Mine

Slide 18 - Quizvraag

Whose jacket is this? Is it ...
A
your
B
yours

Slide 19 - Quizvraag

You forgot your books. Would you like to borrow ...
A
my
B
mine

Slide 20 - Quizvraag

That's not ... car. They own a red one.
A
their
B
theirs

Slide 21 - Quizvraag

Susan's house is bigger than ... .
A
our
B
ours

Slide 22 - Quizvraag

Would you mind giving that pen back to Timmy? It's ...

Slide 23 - Open vraag

Is that your new teacher? No, ... teacher has brown hair.

Slide 24 - Open vraag

Homework 
Werkboek blz. 20
Oefening 25, 26, 27, 28

Slide 25 - Tekstslide