rechten en plichten

EERST EEN AANTAL AFSPRAKEN.
1. Luister aandachtig
2. Werk actief mee
3. Werk in stilte
4. Help anderen
5. Laat zien wat je kan
6. Wees respectvol
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
IslamSecundair onderwijs

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

EERST EEN AANTAL AFSPRAKEN.
1. Luister aandachtig
2. Werk actief mee
3. Werk in stilte
4. Help anderen
5. Laat zien wat je kan
6. Wees respectvol

Slide 1 - Tekstslide

Rechten & plichten

Slide 2 - Woordweb

Een recht is...
A
je bent verplicht dit te doen.
B
iets dat je mag doen, maar niet moet.

Slide 3 - Quizvraag

Een plicht is...
A
je bent verplicht dit te doen.
B
iets dat je mag doen, maar niet moet.

Slide 4 - Quizvraag

Zijn volgende stellingen een recht of een plicht?

Slide 5 - Tekstslide

Respecteer je ouders
A
recht
B
plicht

Slide 6 - Quizvraag

Bezoek je naasten wanneer ze ziek zijn
A
recht
B
plicht

Slide 7 - Quizvraag

Geloof dat de Koran het laatste boek is
A
recht
B
plicht

Slide 8 - Quizvraag

Begroet de moslim met de Salam
A
recht
B
plicht

Slide 9 - Quizvraag

Volg de Soenna
A
recht
B
plicht

Slide 10 - Quizvraag

Welke 6 rechten van de moslim tegenover een andere moslim kunnen we terugvinden in deze Hadith?

Slide 11 - Open vraag

Tegenover wie hebben we plichten binnen de Islam?

Slide 12 - Woordweb

Plichten t.o.v. Allah
1) het geloof in het bestaan van Allah en in Zijn eenheid
2) Allah aanbidden en alleen hulp van Hem vragen
3) het naleven van Zijn bevelen en Zijn verboden vermijden
4) dankbaar zijn voor de giften die Hij ons geeft
5) de liefde van Allah boven alles houden
6) gehoorzamen aan Allah

Slide 13 - Tekstslide

Plichten t.o.v. de profeet
1) geloven dat hij de laatste profeet is
2) zijn soenna volgen
3) proberen hetzelfde gedrag als hem aan te nemen

Slide 14 - Tekstslide

Plichten t.o.v. de Koran
1) geloven dat de Koran het laatste Boek van Allah is 
2) de Koran goed en mooi reciteren volgens de recitatieregels
3) proberen de betekenis van de verzen in de Koran te begrijpen 
4) doen wat de Koran beveelt en zich weerhouden van wat de Koran verbiedt.

Slide 15 - Tekstslide

Plichten tov Allah (swt)
Plichten tov de profeet (sws)
Plichten tov de Koran
"U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp' (al Fatiha 1/5)
"Voorwaar, jullie hebben in de profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor wie op God en de Laatste Dag hopen en God veel gedenken." Al Ahzab 33/21
"Degene die de Koran reciteert en het uit zijn hoofd leert, zal met de nobele rechtschapen schrijvers (de engelen) zijn en degene die zichzelf inspant om de Koran uit zijn hoofd te leren en het met grote moeite reciteert, zal dubbel beloond worden."

Slide 16 - Sleepvraag