Chapter 3 - week 5

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Homework Tuesday 31/01/2023
 • Study vocabulary G (p. 179)
 • Do ex. 45 & 47 (p. 164)
 • Hand in your poster (Google Classroom)

Slide 2 - Tekstslide

Reading
Grab your English book & start reading.

Slide 3 - Tekstslide

Today's lesson Tuesday
 • Silent Reading
 • Homework check
 • Together: ex. 55
 • Explanation: future
 • Explanation: demonstrative pronouns
 • Homework exercises

Slide 4 - Tekstslide

FUTURE
=
TOEKOMENDE TIJD

Slide 5 - Tekstslide

Je gaat leren de toekomende tijd te maken in het Engels.

Slide 6 - Tekstslide

to be + going to + hele werkwoord
 • Je bent iets van plan;
 • Dat gaat zeker door;
 • Gaat gebeuren in de nabije toekomst;
 • We vertalen het vaak in het Nederlands met 'gaan ..........'.

Slide 7 - Tekstslide

I am going to drive to Italy.
You are going to clean your room.
Look! It is going to rain.
My neighbour is going to have a baby next month.

We are going to stop smoking.
You are going to play Fortnite this afternoon.
Lian and Dirodia are going to visit Mr Trump this summer.

Slide 8 - Tekstslide

zinnen met to am / are / is + going to +
hele werkwoord

Slide 9 - Tekstslide

Captain Kirk .......... (to fly) the Enterprise.
A
am going to fly
B
is going to fly
C
are going to fly

Slide 10 - Quizvraag

I .......... (to visit)my friends.
A
am going to visit
B
is going to visit
C
are going to visit

Slide 11 - Quizvraag

She .......... (to forget) you.
A
am going to forget
B
is going to forget
C
are going to forget

Slide 12 - Quizvraag

Sam and Fenne .......... (to watch) a movie.
A
am going to watch
B
is going to watch
C
are going to watch

Slide 13 - Quizvraag

You......(to meet) Mr. Spock

Slide 14 - Open vraag

The crew of Star Trek.......(to rescue) the world.

Slide 15 - Open vraag

Demonstrative pronouns:
>  aanwijzend voornaamwoord
> je wijst het zelfstandig naamwoord aan
> iets is dichtbij of iets is ver af (deze appels of die appels)

Slide 16 - Tekstslide

Demonstrative pronouns:
> this = dichtbij en 1 zelfstandig naamwoord : this apple
> these = dichtbij en meerdere : these apples

> that = ver af en 1 zelfstandig naamwoord : that bag 
> those = ver af en meerdere : those bags 

Slide 17 - Tekstslide

Dichtbij
Ver af 
This
these
That
Those

Slide 18 - Sleepvraag

Demonstrative pronouns
> May I use this pencil?
> May I use these pencils?

> Look over there! Do you see that handsome boy?
> Look over there! Do you see those dogs?

Slide 19 - Tekstslide

Demonstrative pronouns
> May I use this pencil?
> May I use these pencils?

> Look over there! Do you see that handsome boy?
> Look over there! Do you see those dogs?

Slide 20 - Tekstslide

Look over there! Who is _____ boy?
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 21 - Quizvraag

I would like ____ tomatoes, please
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 22 - Quizvraag

Are ______ headphones the best you have?
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 23 - Quizvraag

Look! One of ____ women across the street is my colleague.
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 24 - Quizvraag

Does ____ train always stop here?
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 25 - Quizvraag

_____ boots I'm wearing are made of leather.
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 26 - Quizvraag

Can you pass me _____ book please?
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 27 - Quizvraag

Informative poster - Australia 
 • Include pictures 
 • Include the following topics (texts in English)
 • Culture
 • Traditional food
 • Celebrations
 • Nature
 • Famous buildings

Slide 28 - Tekstslide

Homework Thursday 02/02/2023
 • Study grammar 9 & 10 (See Google Classroom)
 • Do ex. 56, 57c, 58 (p. 173)

Slide 29 - Tekstslide

Today's lesson Thursday
 • Silent Reading
 • Homework check
 • Test yourself
 • Independent study

Slide 30 - Tekstslide