Sectievergadering 18 feb 2020

Sectievergadering M&M


18 feb 2020


1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Sectievergadering M&M


18 feb 2020


Slide 1 - Tekstslide

Sectievergadering M&M


Vraag: Wie wil er notuleren: afspraken en actielijst? 

Slide 2 - Tekstslide

Filmpje


https://youtu.be/8F0ZcfirEcI 

Slide 3 - Tekstslide

Agenda: 
Agenda

Slide 4 - Tekstslide

Het nieuwe curriculum 
Start Brainstorm

Slide 5 - Tekstslide

Het nieuwe curriculum 
Nieuwe onderwijsinhoud

Nieuwe kerndoelen/eindtermen

Slide 6 - Tekstslide

Het nieuwe curriculum 
De leraren en schoolleiders zijn uitgegaan van het huidige onderwijsstelsel, de huidige onderwijstijd en de huidige vakken en profielen. Aangevuld met Burgerschap en Digitale geletterdheid. De voorstellen voor een actueel curriculum dragen bij aan:

Beperken van overladenheid
Soepele overgangen voor leerlingen
Samenhang binnen en tussen vakken en leergebieden
Kerncurriculum met meer ruimte voor eigen schoolaanbod
Balans in de hoofddoelen van het onderwijs

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

Het nieuwe curriculum (uitkomsten gaan mee naar de ontwikkeldag M&M)

Brainstorm: 3 opdrachten 

Slide 10 - Tekstslide

Opdracht 1
Maak twee-tallen: Kies 1 van de "Grote Bouwstenen: Vraagstukken" en bedenk een leerlijn voor M&M 
(leerjaar 1 tot 3 - zie uitgedeelde info). 

(duur: 30 minuten, daarna presentatie met feedback)

Bijvoorbeeld via een thema, project of toetsing. 
Benoem de M&M-vakken ook afzonderlijk
(je mag hier ook andere bouwstenen gebruiken)


Slide 11 - Tekstslide

Spelregels Brainstorm
Synergie         (werk samen)
Snelheid          (binnen de tijd)
Steun               (elkaars ideeen)
Speelsheid      (heb plezier)
 

Slide 12 - Tekstslide

Agenda: 
timer
30:00

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht 2
Pak het voorstel van een ander groepje en bedenk welke andere leergebieden binnen Globe kunnen aansluiten.

(duur: 15 minuten, daarna presentatie met feedback)

Bijvoorbeeld: bij Nederlands erover lezen, bij wiskunde berekenen, vergelijken, voorspellen van armoedecijfers in de wereld etc. Kijk op curriculum.nu voor alle leergebieden. 

Slide 14 - Tekstslide

Agenda: 
timer
15:00

Slide 15 - Tekstslide

Opdracht 3
Pak een voorstel die je nog niet hebt gehad en schrijf op wat je in de nieuwbouw hiervoor nodig zou hebben. 

(duur: 10 minuten, daarna presentatie met feedback)Bijvoorbeeld: materialen, ruimtes, verbinding met..?

Slide 16 - Tekstslide

Agenda: 
timer
10:00

Slide 17 - Tekstslide

Dank!

Hoe hebben jullie de vergadering ervaren? 
Feedback?

Slide 18 - Tekstslide

Het nieuwe curriculum 
Samenhang tussen het Mens & Maatschappij en andere leergebieden

Samenhang, overlap en raakvlakken zijn er op het gebied van:

• Burgerschap, waar het bijvoorbeeld gaat om thema’s en aspecten als democratie, rechtsstaat en
maatschappelijke betrokkenheid;
• Mens & Natuur waar het bijvoorbeeld gaat om natuurlijke aspecten, fysische geografie en ethische
vraagstukken;
• Digitale geletterdheid waar het bijvoorbeeld gaat om het omgaan met digitale informatie, de invloed
van technologie op onze samenleving en economie en hoe je jezelf daartoe verhoudt;
• Rekenen & Wiskunde waar het bijvoorbeeld gaat om het gebruik van rekenvaardigheid bij met name
economie en aardrijkskunde;
• Nederlands waar het bijvoorbeeld gaat om de vaardigheden formuleren, redeneren en informatie
interpreteren;
• Kunst & Cultuur waar het gaat om bijvoorbeeld cultuurgeschiedenis, culturele diversiteit en
identiteitsvorming;
• Bewegen & Sport wanneer het bijvoorbeeld gaat om omgaan met anderen, jezelf kennen en manieren
van denken en (praktisch) handelen.

Slide 19 - Tekstslide