H10 Bewegingen

Hoofdstuk 10: Bewegen
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 10: Bewegen

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Fotograferen

Slide 3 - Tekstslide

Stroboscopische foto
 • Verduisterde ruimte
 • Stroboscooplamp
 • Regelmatige tussenpozen een lichtflits
 • Momentopname
 • Alles op 1 foto

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Video / stroboscopische foto
 • Video:
 • 30 beelden/s
 • T = 1 / 30 = 0,033 s

 • Stroboscopische lamp:
 • 50 Hz
 • T = 1/50 = 0,02 s

Slide 6 - Tekstslide

Tabel en diagram maken

Slide 7 - Tekstslide

v,t-diagram maken
In een v,t-diagram zetten we de snelheid uit tegen de tijd. De tijd staat daarbij horizontaal en de snelheid verticaal. Let hierbij op de juiste eenheden. 

Slide 8 - Tekstslide

Bewegingen
We kennen 3 soorten bewegingen. Elke beweging heeft zijn eigen bijpassende grafieken.

De versnelde beweging
De vertraagde beweging
De eenparige beweging

Slide 9 - Tekstslide

Bewegingen
De versnelde beweging:
Bij deze beweging wordt de snelheid steeds groter.
Elke seconde wordt er meer afstand afgelegd.

De eenparige beweging (constant):
Bij deze beweging blijft de snelheid constant (gelijk)
Elke seconde wordt er dezelfde afstand afgelegd.

De vertraagde beweging:
Bij deze beweging wordt de snelheid steeds kleiner.
Elke seconde wordt er minder afstand afgelegd

Slide 10 - Tekstslide

Versnelde beweging

Slide 11 - Tekstslide

Eenparige beweging

Slide 12 - Tekstslide

Vertraagde beweging

Slide 13 - Tekstslide

10.3 - Eenparig versneld
Bij een eenparig versnelde beweging neemt de snelheid per seconde gelijkmatig toe. Je kunt dan de afstand die de auto tijdens de versnelling aflegt uitrekenen met: s = vgem x t

De gemiddelde snelheid tijdens de versnelling kun je berekenen met: vgem = (vb+ ve) : 2

Slide 14 - Tekstslide

Afstand tijdens versnelling berekenen
Een auto passeert het bord 'einde bebouwde kom'. De automobilist drukt het gaspedaal in. In 4,5 seconden loopt de snelheid op van 50 naar 80 km/h. Je mag ervan uitgaan dat de beweging eenparig versneld is.  Bereken hoe groot de afgelegde weg van de auto is tijdens deze versnelling.
Uitwerking in 5 stappen:
1) vgem65 km/h = 18,06 m/s       t = 4,5 s
2) s = ? 
3) s = v(gem) x t
4) s = 18,06 m/s x 4,5 s 
5) s = 81,25 m 


Slide 15 - Tekstslide

Gemiddelde snelheid berekenen
Een auto passeert het bord 'einde bebouwde kom'. De automobilist drukt het gaspedaal in. In 4,5 seconden loopt de snelheid op van 50 naar 80 km/h. Je mag ervan uitgaan dat de beweging eenparig versneld is. 
Bereken hoe groot de gemiddelde snelheid van de auto is.

Uitwerking:
v(begin) = 50 km/h
v(eind) = 80 km/h
v(gem) = (v(begin) + v(eind)) : 2
                = (50 + 80) : 2 = 65 km/h        De tijd in deze opgave heeft dus geen effect op de                                                                                                gemiddelde snelheid


Slide 16 - Tekstslide

LET OP!
Bij een eenparige beweging is de snelheid constant
Deze snelheid kun je rechtstreeks invullen in de formules s = v gem x t
Bij een eenparig versnelde beweging is de snelheid niet constant
Je moet vaak eerst de gemiddelde snelheid uitrekenen. Daarna kun je deze invullen in de formule s = v gem x t
Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

10.4 - Eenparig vertraagd
Bij een eenparig vertraagde beweging neemt de snelheid per seconde gelijkmatig af. 

Je kunt dan de afstand die de auto tijdens de vertraging aflegt uitrekenen met: s = v(gem) x t


De gemiddelde snelheid tijdens de versnelling kun je berekenen met: 
v(gem) = (Vbbeginsnelheid + eindsnelheid) : 2

Slide 19 - Tekstslide

Gemiddelde snelheid berekenen
Een auto passeert het bord 'einde bebouwde kom'. De automobilist drukt het rempedaal in. In 4,5 seconden loopt de snelheid terug van 80 naar 50 km/h. Je mag ervan uitgaan dat de beweging eenparig vertraagd is. 
Bereken hoe groot de gemiddelde snelheid van de auto is.

Uitwerking:
v(begin) = 80 km/h
v(eind) = 50 km/h
v(gem) = (v(begin) + v(eind)) : 2
                = (80 + 50) : 2 = 65 km/h        De tijd in deze opgave heeft dus geen effect op de                                                                                                gemiddelde snelheid


Slide 20 - Tekstslide

Afstand tijdens vertraging berekenen
Een auto passeert het bord 'einde bebouwde kom'. De automobilist drukt het rempedaal in. In 4,5 seconden loopt de snelheid terug van 80 naar 50 km/h. Je mag ervan uitgaan dat de beweging eenparig vertraagd is. Bereken hoe groot de afgelegde weg van de auto is tijdens deze vertraging.

Uitwerking in 5 stappen:
1) vgem= 65 km/h = 18,06 m/s t = 4,5 s
2) s = ?
3) s = v(gem) x t
4) s = 18,06 m/s x 4,5 s
5) s = 81,25 m 

Slide 21 - Tekstslide

Stopafstand

 • Stopafstand = reactieafstand + remweg.
 • 2 seconden afstand tussen elkaar is een relatief veilige tijd en daardoor afstand (volgafstand).

Slide 22 - Tekstslide

stopafstand
de afstand van de 2 samen noem je stop-afstand

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

wat kan reactietijd beinvloeden?
- vermoeidheid
- medicijngebruik
- ouder worden
- afgeleid worden
- alcoholgebruik

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video