Movies that Matter - Film is ook maar een mening

Film is ook maar een mening
Les over mediawijsheid en beeldvorming
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMediawijsheid+4MBOMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 3-6Studiejaar 1,2

In deze les zitten 29 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Welkom bij deze les over Film is ook maar een Mening met de films I want to be a Pilot en Meet the Muthuku Family. Tijdens deze les maakt jouw klas kennis met filmeducatie en mensenrechten in de breedste zin. Film is een uitstekend middel om het besef van jongeren over maatschappelijke thema's te vergroten. Met deze les open je de ogen van leerlingen en studenten voor mensenrechtenthema's. In deze les bekijken leerlingen en/of studenten de films I Want to be a Pilot (2015, Diego Quemada-Díez) en Meet the Muthuku Family (2015, Carren Atieno Otieno). Film is ook maar een Mening is een les 'mediawijsheid' over de beeldvorming van sloppenwijken. Twee korte films met hetzelfde thema worden met elkaar vergeleken. Beide films hebben een eigen benadering van de werkelijkheid. Heb je vragen of opmerkingen over deze les? Neem dan gerust contact met ons op door te mailen naar educatie@moviesthatmatter.nl of te bellen naar 020-2807612.

Instructies

Thema's
 • sloppenwijken
 • kinderrechten
 • mediawijsheid
 • beeldvorming door media
Leerdoelen
Na deze les kunnen studenten:
 • uitleggen wat een sloppenwijk is en drie kenmerken noemen van een sloppenwijk;
 • een mening vormen over het toekomstperspectief van arme kinderen;
 • overeenkomsten en verschillen noemen tussen twee filmopnames over hetzelfde onderwerp;
 • inzien dat onderwerpen van meerdere kanten belicht kunnen worden, bijvoorbeeld positief en negatief;
 • het begrip kinderrechten toepassen op filmfragmenten;
 • je mening vormen en verwoorden in een klassikale discussie;
 • uitleggen welke kinderrechten in een film aan de orde komen;
 • je verplaatsen in meerdere partijen die te maken hebben met het maken van een film.
Opzet van de les.
Deze les bestaat uit zes delen:
1. De Film
2. Inhoudelijke analyse (aardrijkskunde)
3. Filmanalyse (mediawijsheid)
4. Mensenrechten
5. Verdieping
6. Discussie

Werkwijze
 • In deze les bekijk je de film. De film is in deze les opgenomen. Je hoeft de film alleen maar aan te klikken.
 • Per slide wordt beschreven wat de bedoeling is.
 • De les kan geprint worden, inclusief de notities per slide (zie PDF in de bijlage). In deze notities vind je nog algemene, uitgebreide informatie, die je helpt door deze les te navigeren.
 • Het is bij deze les niet nodig om met 'devices in de klas' te werken. Je kunt dit uitzetten door het vinkje onderin het scherm van de lespresentatie te deactiveren.
 • Op de slides zijn hotspotbuttons te vinden. Door deze aan te klikken verschijnt er (extra) informatie, een vraag of een instructie. Als docent kun je ervoor kiezen om de informatie onder de hotspotbutton met hoed samen met de leerlingen/studenten te lezen of zelf aan leerlingen/studenten te vertellen. De informatie is daarom ook opgenomen in de instructies bij de losse slides.
Veel plezier met de les!

Lijkt het je leuk een keer met je klas naar een film met verdiepingsprogramma toe te gaan? Naast de films en lessen op LessonUp organiseren we ook festival- en bioscoopvertoningen! Klik hier voor ons festival in maart en klik hier voor onze bioscoopvertoningen door het jaar heen.

Instructies

Onderdelen in deze les

Film is ook maar een mening
Les over mediawijsheid en beeldvorming

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij de les Film is ook maar een mening.

Film is ook maar een Mening is een les 'mediawijsheid' over de beeldvorming van Afrikaanse sloppenwijken. Twee korte films (I want to be a Pilot en Meet the Muthuku Family) met hetzelfde thema worden met elkaar vergeleken. Beide films hebben een eigen benadering van de werkelijkheid.
Deel 1: De film

Slide 2 - Tekstslide

Deel 1: De film
In het eerste deel bekijken leerlingen/studenten de films I want to be a Pilot en Meet the Muthuku Family. Bij elke film beantwoorden studenten vragen.
Heb je wel eens beelden gezien van een sloppenwijk?
Hoe ziet een sloppenwijk eruit?

Slide 3 - Tekstslide

In deze slide halen leerlingen/studenten voorkennis op. De films spelen zich af in een sloppenwijk. Wat weet de klas al over sloppenwijken?

Bespreek met de leerlingen/studenten de volgende vragen:
 • Heb je wel eens beelden gezien van een sloppenwijk?
 • Hoe ziet een sloppenwijk eruit?
Of laat leerlingen/studenten een mindmap over het begrip 'sloppenwijk' maken.

Slide 4 - Video

Bekijk met de leerlingen/studenten de film I want to be a Pilot. De film gaat over de jongen Omondi en speelt zich af in een sloppenwijk in Nairobi, Kenia.

De film duurt 12 minuten.

Na het kijken van de film beantwoorden de leerlingen/studenten vragen over de film. Het is handig om de vragen alvast met hen te bespreken. Zo weten de leerlingen/studenten waar zij tijdens het kijken op kunnen letten.
De vragen die na het kijken aan bod komen, zijn als volgt:
 • Wat wordt er in beeld gebracht (wat zie je)?
 • Wat wordt er gezegd bij wat er in beeld komt?
 • Wat voor muziek hoor je bij wat je ziet?
Wat wordt er in beeld gebracht? Wat zie je?
Wat wordt er gezegd bij wat er in beeld komt?
Wat voor muziek hoor je bij wat je ziet?
Wat vind je van de film? Waarom vind je dat?

Slide 5 - Tekstslide

Bespreek naar aanleiding van de film I want to be a Pilot met de leerlingen/studenten de volgende vragen:
 • Wat wordt er in beeld gebracht? Wat zie je?
 • Wat wordt er gezegd bij wat er in beeld komt?
 • Wat voor muziek hoor je bij wat je ziet?
 • Wat vind je van de film? Waarom vind je dat?
Uit welk land komt de filmmaker, denk je?
Waarom heeft de filmmaker de film gemaakt, denk je?
De filmmaker, Diego Quemada-Diez, wil onder meer bereiken dat de kijker iets wil doen aan de slechte situatie in de sloppenwijk. Is dit bij jou gelukt? Waarom wel of niet?

Slide 6 - Tekstslide

Bespreek naar aanleiding van de film de volgende vragen:
 • Uit welk land komt de filmmaker, denk je?
  De filmmaker komt uit Spanje.
 • Waarom heeft de filmmaker deze film gemaakt, denk je?
 • De filmmaker, Diego Quemada-Diez, wil onder meer bereiken dat de kijker iets wil doen aan de slechte situatie in de sloppenwijken. Is dit bij jou gelukt? Waarom wel of niet?
Op de volgende slide staat het verhaal van filmmaker Diego Quemada-Diez over hoe de film tot stand kwam.
Lees hier het verhaal van filmmaker Diego Quemada-Diez (Spanje, 1969) over de film die hij gemaakt heeft:

Na de geweldige ervaring van het meewerken aan de film The Constant Gardner wilde ik een eigen film maken in Kibera (sloppenwijk in Nairobi). Ik wilde een indrukwekkend verhaal vinden dat de extreme situatie in de slopen van Nairobi belicht.

Ik ging dus terug om naar de kinderen in de sloppenwijken te luisteren, om hun verhalen, gevoelens en dromen te horen. [...] De meeste kinderen waar ik naar luisterde hadden op jonge leeftijd beide ouders verloren, allemaal door AIDS. De ouders waren allemaal tussen de 20 en 30 jaar oud. 

De kinderen vertelden me hoe eenzaam en ongelukkig ze waren en klaagden over corruptie, vervuiling, gebrek aan schoon water, religieus fanatisme, uitbuitingen door volwassenen, en vooral het gebrek aan liefde, de afwezigheid van hoop op een betere toekomst.

Ik zal nooit vergeten hoe een kind van acht uitlegde hoe hij uren bezig was om zwart, vervuild water drinkbaar te maken.

(lees verder onder de volgende hotspotbutton)
Alle kinderen smeekten om hulp, de een na de ander. Ze vroegen om schooluniformen, om boeken, voedsel, water, schoolgeld, pen en papier en nog veel meer. Ik was overweldigd, ik luisterde zo intens mogelijk. 

Na een paar uur ging ik geëmotioneerd naar huis. Plotseling had ik een ingeving: 80% van hen wilden piloot worden! Ik dacht: 'I want to be a Pilot'.

Toen begon ik te schrijven. Ik begon te huilen. Schrijven, huilen. Ik kon met beiden niet stoppen. De woorden stroomden op de een of andere manier uit me. Na twee dagen was het gedicht af.

Toen ging ik terug naar Kibera met de geluidscrew om de kinderen op te nemen terwijl ze het gedicht voorlazen. Toen acht kinderen het hadden voorgelezen, zat er een bij die een intens verdriet in zijn stem had. Het was alsof hij ieders verdriet meedroeg. Ik had hem gevonden. Het was Collins, die in de film Omondi speelt.

(lees verder onder de volgende hotspotbutton)
Een jaar later ging ik terug met een Super-8 camera en schoot ik de beelden voor de film.

Dat is zo'n beetje het verhaal hoe de film tot stand kwam, ik wist totaal niet welke kant het op ging. Ik wilde gewoon naar hen luisteren en iets maken dat ons inspireert om actie te willen ondernemen.

Er zijn miljoenen kinderen in de wereld slachtoffer van onze industriële beschaving, terwijl wij afgeleid zijn en spullen kopen, de werkelijkheid ontwijken.

Onze kinderen, moeder natuur en alle levende wezens waar wij onze planeet mee delen betalen de tol voor ons neokoloniale beleid. Hun leed is het onze. Word wakker!

Diego Quemada-Diaz

Slide 7 - Tekstslide

Lees met de leerlingen het verhaal van filmmaker Diego Quemada-Diez (Spanje, 1969) over de film I want to be a Pilot die hij heeft gemaakt.

Slide 8 - Video

Bekijk met de leerlingen/studenten de documentaire Meet the Muthuku Family. In deze film laat Jacob zien hoe hij woont in de wijk Mukuru Kayaba in Nairobi, Kenia.

De film duurt 7 minuten.

Na het kijken van de film beantwoorden de leerlingen/studenten vragen over de film. Het is handig om de vragen alvast met hen te bespreken. Zo weten de leerlingen/studenten waar zij tijdens het kijken op kunnen letten.
De vragen die na het kijken aan bod komen, zijn als volgt:
 • Wat wordt er in beeld gebracht (wat zie je)?
 • Wat wordt er gezegd bij wat er in beeld komt?
 • Wat voor muziek hoor je bij wat je ziet?
Wat wordt er in beeld gebracht? Wat zie je?
Wat wordt er gezegd bij wat er in beeld komt?
Wat voor muziek hoor je bij wat je ziet?
Wat vind je van de film? Waarom vind je dat?

Slide 9 - Tekstslide

Bespreek naar aanleiding van de film Meet the Muthuku Family met de leerlingen/studenten de volgende vragen:
 • Wat wordt er in beeld gebracht? Wat zie je?
 • Wat wordt er gezegd bij wat er in beeld komt?
 • Wat voor muziek hoor je bij wat je ziet?
 • Wat vind je van de film? Waarom vind je dat?
Uit welk land komt de filmmaker, denk je?
Waarom heeft de filmmaker de film gemaakt, denk je?
De filmmaker, Carren Atieno Otieno, wil met haar films verschillen overbruggen tussen mensen met bijvoorbeeld een andere afkomst. Is dat met deze film gelukt, vind je?

Slide 10 - Tekstslide

Bespreek naar aanleiding van de film de volgende vragen:
 • Uit welk land komt de filmmaker, denk je?
  De filmmaker komt uit Kenia.
 • Waarom heeft de filmmaker deze film gemaakt, denk je?
 • De filmmaker, Carren Atieno Otieno, wil met haar films verschillen overbruggen tussen mensen met bijvoorbeeld een andere afkomst. Is dat met deze film gelukt, vind je?
Op de volgende slide vertelt filmmaker Carren Atieno Otieno over zichzelf en de film.
Lees hier het verhaal van filmmaker Carren Atieno Otieno uit Kenia:

Over haar kennismaking met film
"Mijn eerste beroepskeuze was recht, maar door met theater bezig te zijn, ben ik van gedachten veranderd. Via theater ben ik bij de televisie terecht gekomen, en na het zien van een lokale soap was ik helemaal om. Achter de camera's had ik mijn nieuw thuis gevonden."

(lees verder onder de volgende hotspotbutton)
Over haar ambities
"Ik streef ernaar om met mijn camera de brug te slaan tussen verschillende nationaliteiten, rassen, talen, leeftijden, klassen en geografische verschillen. Het liefst wil ik in Afrika films van hoge kwaliteit produceren, en hiermee de Afrikaanse verhalen vertellen en de pittoreske omgevingen delen waar wij zo mee gezegend zijn. Ondanks dat ik korte films heb geproduceerd, wil ik diep in mijn hart het liefst meewerken aan een goede Afrikaanse speelfilm, die wereldwijd de aandacht trekt."

(lees verder onder de volgende hotspotbutton)
Over door wie zij is beïnvloedt.
"Dat zijn de mensen en mijn omgeving. Mijn eigen ervaringen en reisbelevingen hebben mij inzicht gegeven in hoe anderen de wereld zien en het oogpunt waar vanuit ik de wereld zelf zie."

Slide 11 - Tekstslide

Lees met de leerlingen het verhaal van filmmaker Carren Atieno Otieno uit Kenia  over de film Meet the Muthuku Family die zij heeft gemaakt.
Deel 2: Inhoudelijke analyse

Slide 12 - Tekstslide

Deel 2: Inhoudelijke analyse
In het tweede deel gaan leerlingen/studenten aan de slag met de thema's 'sloppenwijken' en 'armoede'.
Voordat je de films zag, heb je besproken wat vor beelden van sloppenwijken je eerder hebt gezien. Lijken de twee films op wat je eerder zag? Waarom wel of niet?
Welke drie dingen uit jouw dagelijks leven kom je waarschijnlijk niet tegen als je in een sloppenwijk zou wonen?
Waarom zouden mensen in Afrika van het platteland naar sloppenwijken verhuizen, denk je?

Slide 13 - Tekstslide

Thema: sloppenwijken

In deze slide gaan de leerlingen bezig met het thema 'sloppenwijken'.
Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Voordat je de films zag, heb je besproken welke beelden van sloppenwijken je eerder hebt gezien. Lijken de twee filmpjes op wat je eerder zag? Waarom wel of niet?
 • Welke drie dingen uit jouw dagelijks leven zul je waarschijnlijk niet tegenkomen als je in een sloppenwijk zou wonen?
 • Waarom zouden mensen in Afrika van het platteland naar sloppenwijken verhuizen, denk je?
Stel je voor dat Kenia, het land waar Jacob en Omondi wonen, ook een woningwet aanneemt. Wat zou een positief gevolg en een negatief gevolg zijn van het aannemen van zo'n wet in Kenia?
Waarom zouden sommige mensen de wijken liever krachtwijken noemen in plaats van probleemwijken?
In Nederland waren er, vooral in de negentiende eeuw (tussen 1800 en 1900) ook veel sloppenwijken. Met de woningwet in 1901 probeerde de overheid er een einde aan te maken. Er mochten geen slechte huizen meer worden gebouwd, en bestaande krotten moesten worden gesloopt.
In Nederland zijn er geen sloppenwijken zoals in Kenia, maar wel zogeheten achterstandswijken of probleemwijken. Deze worden ook krachtwijken of aandachtswijken genoemd.
Op de foto zie je Kibera, een sloppenwijk in Nairobi, de hoofdstad van Kenia.

Slide 14 - Tekstslide

Thema: sloppenwijken

In deze slide onderzoeken leerlingen/studenten de relatie tussen sloppenwijken en Nederland.
Bekijk met de leerlingen/studenten de informatie bij de hotspotbuttons en bespreek met de leerlingen/studenten de volgende vragen:
 • Stel je voor dat Kenia, het land waar Jacob en Omondi wonen, ook een woningwet aanneemt. Wat zou een positief gevolg en een negatief gevolg zijn van het aannemen van zo'n wet in Kenia?
 • Waarom zouden sommige mensen de wijken liever krachtwijken noemen in plaats van probleemwijken?
Extra informatie voor de docent:
Een sloppenwijk of krottenwijk is een wijk waar mensen dicht op elkaar wonen in kleine huizen gemaakt van materialen als karton, golfplaten en houtafval.
Op de foto zie je Kibera, een sloppenwijk in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. In deze wijk wonen tussen de één en twee miljoen mensen. Het is één van de grootste sloppenwijken van Afrika. De huizen zijn gemiddeld 3,5 bij 3,5 meter groot, net zo groot als twee tweepersoonsbedden, waar we in Nederland aan gewend zijn. 1 op de 5 huizen heeft electriciteit.
Ongeveer de helft van de volwassenen in Kibera heeft officieel geen werk. Veel mensen werken echter wel zwart, waardoor het moeilijk is iets te zeggen over de werkloosheid. 
Kibera heeft meerdere centra waar bijvoorbeeld winkels zijn en andere voorzieningen. Ondanks dat er in sloppenwijken als Kibera niet veel voorzieningen zijn, is het leven wel vaak beter dan op het platteland. Een sloppenwijk is meer dan alleen een plek waar armere mensen wonen. Het is ook een tussenstap van een armer gebied (het platteland) naar een rijker gebied (de stad).
Denk je dat Omondi uit I want to be a Pilot rijk kan worden?
Denk je dat Jacob uit Meet the Muthuku Family rijk kan worden?
Er wordt wel eens gezegd dat de wereld zo in elkaar zit dat wie rijk is, rijk blijft en wie arm is, arm blijft. Ben jij het eens met deze uitspraak?

Slide 15 - Tekstslide

Thema: armoede
Bespreek met de leerlingen/studenten het thema 'armoede'. Bespreek de volgende vragen:
 • Denk je dat Omondi uit I want to be a Pilot rijk kan worden? Waarom wel of niet?
 • Denk je dat Jacob uit Meet the Muthuku Family rijk kan worden? Waarom wel of niet?
 • Ben je het eens met de gedachte dat de wereld zo in elkaar zit dat wie rijk is, rijk blijft en wie arm is, arm blijft?
Verdiepingsopdracht:
Daarnaast kan met leerlingen/studenten deze website over milleniumdoelen rondom armoede worden bekijken. Op de website kom je meer te weten over de acht milleniumdoelen, waarvan 189 landen met elkaar hebben afgesproken dat ze voor 2015 gehaald moeten worden. Een van die doelen was de armoede verminderen en dat minder mensen honger lijden. Vinden de leerlingen/studenten dat deze doelen al zijn behaald?
Deel 3: Filmanalyse

Slide 16 - Tekstslide

Deel 3: Filmanalyse
In het derde deel analyseren leerlingen/studenten de films en vergelijken ze deze met elkaar.

Welke van de twee filmpjes vind je het beste? Waarom?
Als jij een film kijkt, vind je het dan belangrijk om te weten wie de film heeft gemaakt en waarom de film is gemaakt?

Slide 17 - Tekstslide

De leerlingen/studenten gaan nu de films met elkaar vergelijken. Bespreek ter introductie op het vergelijken de volgende vragen:
 • Welke van de twee filmpjes vind je het beste? Waarom?
 • Als jij een film kijkt, vind je het dan belangrijk om te weten wie de film heeft gemaakt en waarom de film is gemaakt?
Wie heeft het gedicht dat je hoort in I want to be a Pilot geschreven, denk je?
Waarom komt het citaat van Nelson Mandela bij I want to be a Pilot in beeld, denk je?
De film eindigt met een geschreven citaat van Nelson Mandela:

Armoede verslaan is niet een zaak van goede doelen;
Het is een zaak van rechtvaardigheid.
Net als slavernij en apartheid, is armoede niet natuurlijk.
Het is door de mens ontstaan en het kan door mensen overwonnen en teniet gedaan worden.

Soms komt het op een generatie aan om groots te handelen.
Jullie kunnen die generatie zijn.
Laat jullie grootsheid opbloeien.

Slide 18 - Tekstslide

De films vergelijken.
In dit deel vergelijken de leerlingen/studenten de films met elkaar.

Bespreek met de leerlingen het gedicht dat je hoort in I want to be a Pilot.
 • Wie heeft het gedicht geschreven, denk je?
  a. De moeder van het kind dat je in de film ziet.
  b. Nelson Mandela.
  c. Het kind dat je in de film ziet.
  d. De filmmaker.
  Het goede antwoord is d. De filmmaker.
 • Waarom komt het citaat van Nelson Mandela bij I want to be a Pilot in beeld, denk je?
Het citaat van Nelson Mandela is te lezen onder de hotspotbutton.
Denk je dat de aflevering van Meet the Muthuku Family van te voren is bedacht wat Jacob ging zeggen en wat hij zou laten zien? Waarom denk je dat?
Waarom denk je dat de filmmaker de familie Muthuku heeft uitgekozen om een serie over te maken?
In I want to be a Pilot is Omondi de hele tijd alleen. In Meet the Muthuku Family heeft Jacob voortdurend contact met andere mensen. Wat is bij beide films het effect hiervan?

Slide 19 - Tekstslide

De films vergelijken.
In dit deel vergelijken de leerlingen/studenten de films met elkaar.

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen over beide films:
 • Denk je dat in deze aflevering van Meet the Muthuku Family van te voren is bedacht wat Jacob ging zeggen en wat hij zou laten zien? Waarom denk je dat?
 • Waarom denk je dat de filmmaker de familie Muthuku heeft uitgekozen om een serie over te maken?
 • In I want to be a Pilot is Omondi de hele tijd alleen. In Meet the Muthuku Family heeft Jacob voortdurend contact met andere mensen. Wat is bij beide films het effect hiervan?
  Bij deze vraag kan besproken worden dat het bij de ene film extra tragisch wordt, terwijl het bij de andere film juist extra vrolijk wordt.


Geven beide films een volledig beeld van het leven in een sloppenwijk? Waarom wel of niet?
Als jij een film zou maken over een leerling die een leuke dag op school heeft, wat zou je dan laten zien?
Als jij een film zou maken over een leerling die geen leuke dag op school heeft, wat zou je dan laten zien?
Waarom denk je dat we deze films hebben gekozen om te laten zien in deze les?

Slide 20 - Tekstslide

De films vergelijken.
In dit deel vergelijken de leerlingen/studenten de films met elkaar.

Bespreek met de leerlingen/studenten dat de twee films sloppenwijken op een verschillende manier belichten. 
In I want to be a Pilot komen een groot aantal problemen naar voren, bijvoorbeeld: honger, HIV, corruptie en het testen van medicijnen op mensen. In deze aflevering van Meet the Muthuku Family komen ook problemen voor, maar ook vrolijkheid. Je ziet dat de familie een televisie en een over heeft en dat het leven in de wijk is georganiseerd, bijvoorbeeld het WC-gebruik.

Bespreek met de leerlingen/studenten de volgende vragen:
 • Geven beide films een volledig beeld van het leven in een sloppenwijk? Waarom wel of niet?
  Beide films geven een onvolledig beeld van de sloppenwijk. Een reden is dat beide jongens een minderheid van de kinderen in een sloppenwijk vertegenwoordigen.
 • Als jij een film zou maken over een leerling die een leuke dag op school heeft, wat zou je dan laten zien?
 • Als jij een film zou maken over een leerling die geen leuke dag op school heeft, wat zou je dan laten zien?
 • Waarom denk je dat wij deze filmpjes hebben gekozen om te laten zien in deze les?
  De films zijn gekozen om te laten zien dat onderwerpen op verschillende manieren worden belicht.
Deel 4: Mensenrechten

Slide 21 - Tekstslide

Deel 4: Mensenrechten
In het vierde deel onderzoeken leerlingen/studenten welke mensenrechten in de films aan de orde komen.
Stel je voor dat jij een stad bouwt en de baas wordt. Met welke vijf regels zou jij ervoor zorgen dat jouw stad een rechtvaardige samenleving wordt?

Slide 22 - Tekstslide

Spreek met de leerlingen over mensenrechten. Bespreek met hen de volgende vraag:
 • Stel je voor dat jij een stad bouwt en de baas wordt. Met welke vijf regels zou jij ervoor zorgen dat jouw stad een rechtvaardige samenleving wordt?
Extra info voor de docent:
Mensenrechten zijn rechten die voor iedereen op de wereld gelden. Deze rechten zijn in 1948 opgeschreven en ondertekend door de Verenigde Naties. Voor kinderen zijn later apart rechten opgesteld, omdat kinderen andere dingen nodig hebben dan volwassenen. Voorbeelden van kinderrechten zijn Het recht op onderwijs en Het recht om te kunnen spelen.
Van welke rechten vind je dat ze bij Jacob en Omondi niet worden nageleefd?
Van welke rechten vind je dat ze bij Jacob en Omondi wel worden nageleefd?
Een aantal rechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag zijn:

art.4 De overheid moet ervoor zorgen dat de rechten van kinderen beschermd worden.
art.5 De overheid moet ouders respecteren in de opvoeding van hun kinderen.
art.6 Je hebt recht op leven en op ontwikkeling.
art.12 Afspraken over kinderen worden gemaakt met kinderen.
art.14 Je hebt recht op je eigen geloof.
art.15 Je hebt het recht samen te komen en een club op te richten.
art.16 Je hebt recht op privacy.
art.17 Je hebt recht op begrijpelijke informatie.
art.18 Je hebt recht op een goede opveoding door je ouders. De overheid moet hen daarbij helpen.
art.19 De overheid moet je beschermen tegen mishandeling.

(lees verder onder de volgende hotspotbutton)
art.20 De overheid moet extra goed voor je zorgen en je helpen als je ouders dat even niet kunnen of als je geen ouders meer hebt.
art.21 Kinderen worden alleen geadopteerd als dat voor hen de beste oplossing is.
art.24 Je hebt recht op een goede gezondheid en op hulp als je ziek bent.
art.26 Alle middelen die de overheid heeft om mensen te helpen, moeten voor alle kinderen bereikbaar zijn.
art.27 Je hebt het recht op goede omstandigheden om jezelf te kunnen ontwikkelen, belangrijk zijn voeding, kleding en huisvesting.
art.28 Je hebt recht op onderwijs.
art.29 Je hebt recht op onderwijs dat zich richt op het ontwikkelen van je talenten en je leert over respect voor andere mensen en de natuur.
art.30 Je hebt recht op je eigen cultuur.
art.31 Je hebt recht op rust en vrije tijd en je hebt recht om te spelen.

Slide 23 - Tekstslide

Bekijk met de leerlingen/studenten de lijst met kinderrechten onder de hotspotbutton. Bespreek met hen de volgende vragen:
 • Van welke rechten vind je dat ze bij Jacob en Omondi niet worden nageleefd?
  Bij deze vraag kun je ervoor kiezen om minimaal twee te noemen.
 • Van welke rechten vind je dat ze bij Jacob en Omondi wel worden nageleefd?
Deel 5: Verdieping

Slide 24 - Tekstslide

Deel 5: Verdieping
In het vijfde deel maken leerlingen/studenten een verdiepingsopdracht.
Waarom zou filmmaker Mildred Roethof over deze meisje een documentaire hebben willen maken?
Waarom zouden de meisjes mee hebben willen doen aan de documentaire?

Slide 25 - Tekstslide

Bekijk met de leerlingen het fragment van De Wereld Draait DoorBespreek naar aanleiding van het fragment de volgende vragen met de leerlingen/studenten (op de volgende slide staat het vervolg van de vragen):
 • Waarom zou filmmaker Mildred Roethof over deze meisjes een documentaire hebben willen maken
 • Waarom zouden de meisjes mee hebben willen doen aan de documentaire?

Extra informatie voor de docent over het fragment:
In dit fragment zie je filmmaker Mildred Roethof. Soms gebeurt het dat de maker van de film en de personen die in de film voorkomen het niet met elkaar eens zijn. Bijvoorbeeld omdat ze andere ideeën hebben over hoe de personen in beeld moeten worden gebracht. Het fragment is daar een goed voorbeeld van. Filmmaker Mildred Roethof raakt in discussie met de vier meisjes die in haar documentaire voorkomen. De meiden vinden dat Mildred valse verwachtingen heeft geschept over hoe ze hen zou afbeelden en een eenzijdig beeld van hen weergeeft. Terwijl Mildred vindt dat het beeld dat zij schetst wel correct is, maar gewoon erg confronterend is voor hen.


De meisjes zeggen dat ze alleen maar negatief en niet positief worden neergezet. Als dat zo is, waarom zou de filmmaker dat hebben gedaan?
Volgens de filmmaker kunnen de meisjes er niet tegen dat ze een spiegel wordt voorgehouden. Als dat zo is, waarom zouden ze dan hebben meegewerkt aan de documentaire?
Waarom zouden beide partijen zijn aangeschoven bij De Wereld Draait Door om hun verhaal te doen?
Wat denk je dat de twee jongens uit I want to be a Pilot en Meet the Muthuku Family vinden van de films waar ze in voorkomen?

Slide 26 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen/studenten het vervolg van de vragen bij het fragment van De Wereld Draait Door:
 • De meisjes zeggen dat ze alleen maar negatief en niet positief worden neergezet. Als dat zo is, waarom zou de filmmaker dat hebben gedaan, denk je?
 • Volgens de filmmaker kunnen de meisjes er niet tegen dat ze een spiegel wordt voorgehouden. Als dat zo is, waarom zouden ze dan hebben meegewerkt aan de documentaire, denk je?
 • Waarom zouden beide partijen zijn aangeschoven bij De Wereld Draait Door om hun verhaal te doen?
 • Wat denk je dat de twee jongens uit I want to be a Pilot en Meet the Muthuku Family vinden van de films waarin ze voorkomen?
Deel 6: Discussie

Slide 27 - Tekstslide

Deel 6: Discussie
In het zesde deel gaan leerlingen/studenten in discussie.
Stelling
Als je een film maakt, moet je je onderwerp altijd van meer kanten belichten.
Als je steun wilt om problemen in sloppenwijken op te lossen, kan je beter I want to be a Pilot laten zien dan deze aflevering van Meet the Muthuku Family.
Kinderen in een sloppenwijk zijn zielig.
Het is mogelijk om armoede de wereld uit te helpen.
De Keniaanse overheid kan de sloppenwijken het beste slopen.

Slide 28 - Tekstslide

De leerlingen/studenten gaan nu discussiëren. Je kan kiezen om iedere leerling zelf te laten bedenken om voor of tegen de stelling te zijn. Je kan ook kiezen voor een Lagerhuisdebat. De klas wordt in twee teams verdeelt. Het ene team is het eens met de stelling, het andere team oneens. De docent of een leerling leidt de discussie door beurten te geven. Je kan hierbij een aantal leerlingen de jury laten zijn, die beslist welke partij heeft gewonnen.

Laat de leerlingen/studenten discussiëren over een van de volgende stellingen:
 • Als je een film maakt, moet je je onderwerp altijd van meer kanten belichten.
 • Als je steun wilt om problemen in sloppenwijken op te lossen, kan je beter I want to be a Pilot laten zien dan de aflevering van Meet the Muthuku Family.
 • Kinderen in een sloppenwijk zijn zielig.
 • Het is mogelijk om armoede de wereld uit te helpen.
 • De Keniaanse overheid kan de sloppenwijken het beste slopen.
De door jullie gekozen stelling kun je op de slide projecteren door op de juiste hotspotbutton te klikken.
Met je klas naar ons festival?
Vonden jullie het leuk en leerzaam om deze les te volgen? We organiseren een festival in Den Haag en Amsterdam met verschillende films en verdiepingsprogramma's, klik hier voor meer informatie!

Slide 29 - Tekstslide

Bedankt voor het volgen van deze les.

Wil je jouw klas nog eens trakteren op zo’n inspirerende les, maar dan met een andere film en/of ander thema? Movies that Matter Educatie heeft een groot filmaanbod met lesmateriaal. Bekijk het aanbod hier. Of naar ons festival in Den Haag en Amsterterdam? Vind hier meer informatie.

Deze les is ontstaan met ondersteuning van Stichting De Frisse Blik
Stichting de Frisse Blik biedt film- en mediawijsheidsprojecten aan, die draaien om 'leren kijken'. Als professionele makers van televisiedocumentaires kennen zij de filmpraktijk van binnenuit. Dankzij deze ruime ervaring leren zij je kritisch kijken. Dit doe je door zelf met film, interview en montage aan de slag te gaan.