H3.5 De tweede wet van Newton

Hoofdstuk 4 Paragraaf 5
De tweede wet van Newton
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 4 Paragraaf 5
De tweede wet van Newton

Slide 1 - Tekstslide

Een volgeladen auto heeft ....... een lege auto.
A
meer traagheid dan
B
minder traagheid dan
C
evenveel traagheid als

Slide 2 - Quizvraag

De auto remt, wat gebeurt er met de bloempot?

Slide 3 - Open vraag

Herhaling: De eerste wet van Newton.
Een massa waar geen kracht op werkt of waar de resulterende kracht gelijk is aan 0 N, behoudt zijn snelheid. 

Als deze massa in rust is, zal het ook in rust blijven. 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

De tweede wet van Newton.
Een massa waar wel een resulterende kracht op werkt zal gaan versnellen of vertragen. 

Deze formule heet de tweede wet van Newton.


Fres=ma
Fres: Resulterende kracht (N)
m: Massa (kg)
a: Versnelling (ms-2)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Een auto met een massa van 1250 kg versnelt met 3 ms^-2.
Bereken de resulterende kracht.

Slide 8 - Open vraag

Versnellen
Een massa versnelt als de resulterende kracht in de bewegingsrichting werkt. 

Slide 9 - Tekstslide

Vertragen
Een massa vertraagt als de resulterende kracht tegen de bewegingsrichting in werkt. 

Slide 10 - Tekstslide

Zwaartekracht
Valt een voorwerp zonder luchtwrijving? 

Dan geldt:
g = 9,81 ms-2 op aarde. 
g is anders op andere planeten (BiNaS tabel 31) 
Fz=mg
Fz: Zwaartekracht (N)
m: Massa (kg)
g: Valversnelling (ms-2)

Slide 11 - Tekstslide

Een fietser trapt met een kracht van 130 N. In totaal werkt er 180 N aan wrijvingskracht. Deze fietser zal ......
A
versnellen
B
vertragen
C
de snelheid vasthouden
D
van zijn fiets vallen

Slide 12 - Quizvraag

Maak opgave 33, 34 en 37. 

Slide 13 - Tekstslide