cross

1.4 Een verdeeld Duitsland

De Koude Oorlog

Een verdeelde wereld

1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 3

In deze les zitten 36 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

De Koude Oorlog

Een verdeelde wereld

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen welke gebeurtenissen de Koude Oorlog bepaalden.

Slide 2 - Tekstslide

Verdeling van Duitsland

 • Vier bezettingszones onder leiding van: Frankrijk, Engeland, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten

 • Ook Berlijn wordt in 4 zones verdeeld

 • Reizen tussen bezettingszones is geen probleem
Berlijn is, net als Duitsland, verdeeld in 4 bezettingszones. Omdat Berlijn in de Sovjet-zone ligt, liggen de Berlijn-bezettingszones van Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten dus ook in de Sovjet-zone.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide


De Blokkade van Berlijn
mei 1948 - juni 1949

Slide 5 - Tekstslide

Wat is er hand?

 • Stalin wil West-Berlijn toevoegen aan de Sovjet-zone

 • Westelijke bezettingszones steeds meer één gebied

 • Directe aanleiding: invoering van de D-Mark in westelijke bezettingszones

Slide 6 - Tekstslide

Wat gebeurt er?
 • Stalin blokkeert alle aanvoerwegen naar West-Berlijn om zo de stad tot overgave te dwingen: Blokkade van Berlijn

 • Het Westen gaat West-Berlijn via de lucht bevoorraden: de luchtbrug

 • Een jaar lang landt er iedere 3 minuten een vliegtuig in West-Berlijn

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - TekstslideSlide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Oprichting West-Duitsland (BRD) 
en 
Oost-Duitsland (DDR)
mei (BRD) en oktober (DDR) 1949

Slide 11 - Tekstslide

Oprichting van de Navo
 • Opgericht in april 1949

 • Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Engels: NATO)

 • Oorspronkelijk militair bondgenootschap tussen Noord-Amerika en West-Europa tegen het communisme

 • De NAVO bestaat nog steeds

Slide 12 - Tekstslide

IJzeren Gordijn (1947-1989)
Warschaupact (1955-1991)
NAVO (1949)

Slide 13 - Tekstslide

 Mede dankzij het Marshallplan groeide de economie in het Westen. In de Oostzone mocht de Marshallplan niet

 geaccepteerd worden: geen economische groei.

 


Wirtschaftswunder

Slide 14 - Tekstslide

De Koude Oorlog

De Berlijnse Muur: 

Het ontstaan

Slide 15 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen waarom de Berlijnse Muur werd gebouwd en welke gevolgen dit heeft gehad.

Slide 16 - Tekstslide

Berlijnse Muur
13 augustus 1961

Slide 17 - Tekstslide

Waarom een muur?
 •  Veel inwoners van Oost-Duitsland willen weg.

 • West-Berlijn is volgens de Sovjet-Unie 'de etalage van het kapitalisme'.

Slide 18 - Tekstslide

Waarom een muur?

 • Veel Oost-Berlijners zien het rijke westen en willen weg. Vooral mensen met een hogere opleiding vluchten naar het westen

Slide 19 - Tekstslide

Gevolgen
 • Bouw van De Berlijnse Muur, augustus 1961


 • Wel: veel ontsnappingen, soms met dodelijke afloop...Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide


"Ich bin ein Berliner"

Toespraak van Kennedy tijdens 
zijn bezoek aan Berlijn in juni 1962

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

De Stasi
De Stasi controleerde de hele samenleving op dreigingen. 

Veel mensen verklikten anderen, daardoor hield iedereen zijn of haar mond

Slide 35 - Tekstslide

De Grenzen zijn duidelijk
Willy Brandt (leider van de BRD) probeerde de vijandigheid te verminderen. Hij sloot veel verdragen met de DDR en accepteerde de grenzen. Dit noemen we de Ostpolitik 

Slide 36 - Tekstslide