AFP Nieren & Urinewegen DA1 week 4

Anatomie, Fysiologie en Pathologie 


Week 7
Leerjaar 1
Periode 3
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
Anatomie, Fysiologie en PathologieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Anatomie, Fysiologie en Pathologie 


Week 7
Leerjaar 1
Periode 3

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma
 • Praktische info
 • Terugblik vorige les
 • Lesdoelen
 • Vervolg pathologie 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Praktische info 
 • Toets na de voorjaarsvakantie, zie rooster voor datum/tijdstip @ skills les 
 • ExpertCollege af voor deelname toets! Urinewegstelsel, Urinewegincontinentie, Nierfalen en Nierstenen 
 • Deze week: Afronden pathologie, herhaling, oefenen, bespreken huiswerk
 • Na de vakantie: KNO, Pijn & Migraine 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik vorige les

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij welke aandoening heeft de patiënt last van koliekpijnen?
A
Cystitis
B
Urolithiasis
C
Glomerulonefritis
D
Nierinsufficiëntie

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij welke aandoening komen geheugenproblemen voor?
A
Acute nierinsuffciëntie
B
Urolithiasis
C
Glomerulonefritis
D
Chronische nierinsufficiëntie

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij welke vorm van dialyse heeft de patiënt een kunstmatige opening in de buik?

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
Aan het eind van de les kan je:
 • Benoemen welke ziekten van de nieren voorkomen
 • De kenmerken van de nierziekten noemen


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vervolg pathologie

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dialyse
 • Afvalstoffen en vocht verwijderen uit het lichaam
 • Hemodialyse: bloed uit het lichaam in een apparaat gepompt, 3 keer per week
 • Peritoneale dialyse: dialysevloeistof via kunstmatige opening in buik. Afvalstoffen komen ook in buikholte, die mengen zich met de vloeistof. 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nierkanker
 • Relatief zeldzaam
 • Oorzaak onbekend, komt vaker voor bij mannen en rokers
 • Vage klachten, vaak per toeval ontdekt 
 • Bloed in urine, pijn in flank en plaatselijke zwelling
 • CT-scan/Echo
 • Behandeling: Nier, bijnier en lymfeklieren verwijderd 
 • Bij uitzaaiingen een slechte prognose

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Blaaskanker
 • Risicofactoren: mannen, hogere leeftijd, erfelijke aanleg, roken
 • Bloed in urine, pijn bij plassen, hoge mictiefrequentie en loze aandrang
 • Cystoscopie en biopt
 • Behandeling: operatie, bestraling of chemotherapie
 • Gemiddeld slechte prognose 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Urethritis
 • Infectie van de plasbuis
 • Mannen: afscheiding, vrouwen: vaak geen klachten
 • SOA: chlamydia / gonorroe
 • Behandeling met antibiotica
 • Vrouwen: complicatie = opstijgen van infectie naar vagina/bekken > vruchtbaarheid neemt af

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lastige onderwerpen?

Slide 14 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht: 
 • In tweetallen 10 oefenvragen bedenken (Aantal vragen komen op de toets, jullie krijgen alle vragen en antwoorden) 
 • Inleveren op Cumlaude - zet jullie namen in het document
 • Neem 1 rood en 1 groen voorwerp mee!

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Anatomie, Fysiologie en Pathologie 


Week 7
Leerjaar 1
Periode 3

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesDA1A1/DA1B1
1. Gezamenlijke start
2. Herhaling/oefeningDA1A2/DA1B2
 1. Gezamenlijke start
 2. Werken aan Expert College, opdrachten week 7 (oefenvragen + 2 opdrachten cumlaude) en/of nakijken opdrachten 

Lesindeling
17uur gezamenlijk afronden + huiswerk

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma
 • Quiz
 • Gimkit
 • Oefening 'van bloed naar urine' 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Quiz 

Waar: Groen voorwerp 
Niet waar: Rood voorwerp 

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gimkit
Ga naar: www.gimkit.com/live

Slide 20 - Tekstslide

https://www.gimkit.com/class/join/602cd2b15ea1030022eb2e75 
De weg van bloed naar urine 

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
 • 'van bloed naar urine' uitwerken in 2-tallen
 • Oefenvragen afmaken en inleveren
 • herhalingsopdracht week 7
 • expertcollege afronden
 • 16.30 uur herhaling - nefronen 

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Herhaling  
 • Nefronen
 • Van bloed naar urine
 • Overig 

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nefronen
 • Liggen in nierschors en niermerg 
 • Functionele eenheid van de nier -> Filteren het bloed en maken urine
 • Elke nier heeft 1 miljoen nefronen

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nefron (1)
 • Bestaat uit: 
 1. Nierlichaampje (lichaampje van Malpighi) = filtert het bloed 
 2. Nierbuisje (niertubulus) = vormt de urine

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nefron (nierlichaampje)
Nierlichaampje = lichaampje van Malpighi:
 1. Glomerulus = kluwen van haarvaten
 2. Kapsel van Bowman = komvormige structuur rondom Glomerulus 

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nefron (nierbuisje)
 1. Proximale tubulus (1e gekronkelde buisje)
 2. Lis van Henle
 3. Distale tubulus (2e gekronkelde buisje)
 4. Ductus colligens (verzamelbuis) 

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ultrafiltratie - heropname - uitscheiding
 • Van bloed -> naar urine
 • Bloed via vas afferens naar nieren voor ultrafiltratie = aanvoerend bloedvat
 • Bloed via vas efferens terug naar bloedsomloop = afvoerend bloedvat
 • Gefilterd bloed door Kapsel van Bowman = voorurine 
 • Urineleider > blaas = urine

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Tekstslide

Via de aanvoerende slagader > ruimte van bowman (filtratie) > proximale buis > lis van henle > distale buis > verzamelbuis

De niet gefilterde stoffen (glu, eiwitten etc) gaan via de afvoerende slagader terug naar het bloed
'De weg die de urine maakt'
 1. Nierslagader - bloed gaat naar de nieren
 2. Nierschors - nefronen: bloed wordt gefilterd
 3. Niermerg - nefronen: Fijnere filtering (lis van Henle)
 4. Nierbekken - vocht en afvalstoffen gaan naar nierbekken (=urine)
 5. Urineleider - urine van het nierbekken via urineleider naar de blaas.
  Via de urinebuis verlaat de urine het lichaam. 

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies