cross

Stappenplan brief

Zakelijke brief
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nederlandsvmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Zakelijke brief

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoel
Aan het einde van deze les weet je de vaste volgorde van de zakelijke brief.
Leertaak:
Schrijf een zakelijke brief

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Vaste indeling
conventies

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Vaste indeling:
A. Afzender (schrijver)
B. Geadresseerde (ontvanger)
C. Plaats en datum
D.  Aanhef (Geachte...)
E. Inleiding
F. Middenstuk
G.  Slot

H. Slotgroet (Met vriendelijke groet,)
I. Ondertekening (Handtekening + naam)

Slide 6 - Tekstslide

Inhoud
INLEIDING: Wie ben je en waarom schrijf je de brief?
KERN: Informatie geven.
SLOT: Wens of verwachting uitspreken.

Slide 7 - Tekstslide

juiste volgorde
timer
1:00

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Schrijf een brief
Gebruik de vaste indeling van de zakelijke brief.
Je mag overleggen met je buurman of buurvrouw.
15 minuten.
Na laten kijken en eventueel aanpassen.
Klaar: lezen.

Slide 10 - Tekstslide

Checklist
Eerst je eigen naam en adres
Daaronder: naam en adres van de ontvanger
Plaats, datum
Aanhef: Geachte...
Inleiding: je stelt jezelf voor en je vertelt waarom je de brief schrijft
Kern: vertel waarvan jij droomt
Slot: wat verwacht je van de lezer?
Slotgroet
Handtekening en jouw naam

Slide 11 - Tekstslide

Volgende week vrijdag:

SO zakelijke tekst
leesboek mee

Slide 12 - Tekstslide