digitale geletterdheid 4 jarige deeltijd les 1

Digitale geletterdheid
Introductie en 21st Century Skills

Diana Molenschot en Remke Heijmans
Thomas More HS Rotterdam
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Digitale geletterdheid
Introductie en 21st Century Skills

Diana Molenschot en Remke Heijmans
Thomas More HS Rotterdam

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Diana Molenschot-Kloos
Diana Molenschot-Kloos
17 jaar groepsleerkracht
SkillsLab

- Pro begeleider VDD1b
- Docent digitale geletterdheid
- InnovatieLab
- Stagebegeleider


En jullie? graag een naambordje o.i.d.


Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Machine learning
AI
denk ook aan foto-hokjes-vraag bij Google
Maar ook Netflix, Itunes, Amazon, Spotify maken gebruik van AI
Teams
   Lid worden: 
   6varh8a 
   gebruiken we voor:
   - presentaties
   - delen van links
   - samenwerken
   - les??

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Digitale geletterdheid
Opzet voor heel het jaar:
- 2 modules van ieder 6 lessen over digitale geletterdheid en interactief lesgeven en ontwerpen
- Na elke les een opdracht om in de praktijk uit te voeren
- Van elke praktijkopdracht maak je een verslag/reflectie
- Alle verslagen van de praktijkopdrachten komen in OneNote
- De OneNote is je eindverslag (portfolio)
- Je maakt 1 eindverslag per module, dus 2 in totaal
- Afsluiting van het verslag is een eindreflectie

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verslag in One Note

- Kolom 1: module 1 en 2
- Kolom 2: les 1 t/m 7 + titel les
- Kolom 3: verslag, foto's, filmpjes, websites
- Deel de One Note met je docent

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Introductie en 21st Century Skills

- Welke rol speelt ICT in het onderwijs?
- Wat zijn de 21st Century Skills?
- Wat is digitale geletterdheid?
- Wat is onze rol wat betreft de inzet van ICT?

Slide 8 - Tekstslide

We bespreken deze 4 punten tijdens deze les

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vragen over het filmpje
Wat deden de kinderen?
Wat deed de leerkracht?
Met wie zag je de kinderen samenwerken?
Wat leren ze? 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke 21st Century Skills weet je al te benoemen?

Slide 11 - Woordweb

Welke 21st century skills kennen de studenten al?
21st Century Skills
1: Creatief denken
2: Probleem oplossen
3: Computational thinking
4: Informatie vaardigheden
5: ICT- basisvaardigheden
6: Mediawijsheid
7: Communiceren
8: Samenwerken
9: Sociale en culturele vaardigheden
10: Zelfregulering
11: Kritisch nadenken

Slide 12 - Tekstslide

we lopen ze kort door. Sommige vaardigheden spreken voor zich en bestonden altijd al in het onderwijs.
In de volgende dia's besteden we alleen aandacht aan de 4 Digitale Geletterdheid stukken
Digitale geletterdheid

3: Computational thinking

4: Informatie vaardigheden
5: ICT- basisvaardigheden
6: Mediawijsheid

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3: Computational thinking

Het procesmatig kunnen formuleren of herformuleren van problemen op zo'n manier dat een computer ze kan oplossen.

Een verzameling van denkprocessen: algoritmes, debuggen, herhalingen, patroonherkenningen

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

4: Informatie vaardigheden

Het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit bronnen. Op basis hiervan kritisch en systematisch kunnen zoeken, selecteren en verwerken van relevante informatie.
Maar ook de bruikbaarheid en betrouwbaarheid kunnen beoordelen.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

5: ICT basisvaardigheden

Dat zijn de vaardigheden die je nodig hebt om de werking van computers en netwerken te kunnen begrijpen.

Je moet er mee om kunnen gaan, maar ook de beperkingen begrijpen.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

6: Mediawijsheid
Het kunnen begrijpen en echt kritisch doorgronden van media.

Het proactief kunnen gebruiken en creëren van eigen media.

Bewust participeren in sociale netwerken.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is er al mogelijk?
Wat zie je al op basisscholen?

Slide 22 - Woordweb

Wat hebben de studenten al gezien in de klas of op een school wat ook in het filmpje te zien is.
Korte opdracht:
Formuleer voor jezelf 2 doelen op het gebied van digitale geletterdheid.
1 vaardigheidsdoel 
1 ontwikkeldoel voor je lesgeven 

leg uit aan je "tafelmaatjes" hoe je dat gaat bereiken.
Geef elkaar tips en feedback

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat valt jou op aan deze afbeelding?

Slide 24 - Open vraag

opvallend:
- pratende leerlingen tijdens de les
- onoplettende leerlingen
- slapende leerling
- opstelling tafels
- positie leerkracht
- positie leerlingen
- aankleding lokaal

Slide 25 - Tekstslide

foto van later: dezelfde strakke opstelling, allemaal hetzelfde werkje, 1 leerkracht, aankleding lokaal

Slide 26 - Tekstslide

maar tegenwoordig gelukkig: flexibele opstellingen, werk op maat door software, digiborden, les met behulp van moderne media, minder geklets en minder verveling mits de moderne media op een juiste manier wordt gebruikt!

Hoop positieve verandering door juist gebruik en inzet moderne media

Slide 27 - Video

Zo ziet inzet moderne media eruit

betrokken leerlingen
actieve leerlingen
samenwerkende leerlingen
plezier in het leren
Doel van de modules
Laten ervaren dat leren met behulp van ICT leuk kan zijn
Laten ervaren dat je goede lessen kunt ontwerpen door het juiste doel te bepalen en het juiste middel te kiezen
Laten ervaren dat je heel veel al kunt of het snel kunt leren

Dit doen wij door je in ongemakkelijke situaties te brengen:
we hebben hoge verwachtingen

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is volgens jou de rol van de leerkracht in het gebruik van ICT in de klas / op een basisschool?

Slide 30 - Open vraag

de antwoorden kunnen we bij elkaar zetten in 4 categorieën:
- Digitale geletterdheid - welke basisvaardigheden heeft een leerkracht zelf? 
- Leersituatie - weten wat werkt, variëren, juiste toepassing kiezen
- Organisatie - gebruik LLN volgsysteem, communicatie naar ouders, website, klasbord, digitaal portfolio enz.
- professionalisering - blijf leren, netwerken en feedback geven

Slide 31 - Tekstslide

Welke antwoorden kunnen we onder welk kopje wegschrijven? 
Eindreflectie Introductie en 21st Century Skills
Deze opdracht hoeft niet volgende week af te zijn!

Schets een beeld van de inzet van ICT/moderne media op jouw school/in jouw klas.
- Wat is de schoolvisie op ICT?
- Hoe is de ICT ondersteuning op jouw stageschool geregeld? 
- Welke moderne media worden al actief gebruikt in jouw klas?
- Wanneer zie je de inzet van ICT/moderne media terug in de klas?
- Wat mogen de leerlingen in de klas doen met de aanwezige moderne media?
- Op welk vlak van digitale geletterdheid heb je zelf nog wat te leren? Hoe ga je dit aanpakken? 

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies