§4.1 stroomkring

Hoofdstuk 4
Elektriciteit
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekVoortgezet speciaal onderwijs

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 4
Elektriciteit

Slide 1 - Tekstslide

§4.1 stroomkring

Je leert over stroomkringen.
Je leert over elektrische stroom.
Je leert over geleiders en isolatoren.

Slide 2 - Tekstslide

We kennen allerlei apparaten en lampen die werken op elektriciteit.
Waar halen deze apparaten hun elektrische energie vandaan?

Slide 3 - Open vraag

Om een lampje te laten branden is er een spanningsbron nodig.
Een spanningsbron levert elektrische energie
batterij

Slide 4 - Tekstslide

Er stromen elektronen van - naar +
Elektronen zijn onzichtbaar kleine negatief geladen deeltjes
Als de stroomkring onderbroken is stopt de stroom

Slide 5 - Tekstslide

Een gesloten stroomkring

Slide 6 - Tekstslide

Een onderbroken stroomkring

Slide 7 - Tekstslide

In een stroomkring kan ook een schakelaar zitten.
Een schakelaar is een aan/uit knopje

Slide 8 - Tekstslide

De schakelaar is open, de stroomkring is onderbroken. er is geen stroom.

Slide 9 - Tekstslide

De ampèremeter meet de stroomsterkte I (hoofdletter i) van de elektronen in ampère.
Hier is de stroomsterkte 0,90 A (ampère)

ampèremeter

Slide 10 - Tekstslide

Sommige stoffen laten elektrische stroom gemakkelijk door = geleider

Sommige stoffen laten elektrische stroom niet goed door = isolator

koper
kunststof

Slide 11 - Tekstslide

Je hebt geleerd over stroomkringen.
  • de onderdelen: spanningsbron, draad, lamp of apparaat, schakelaar

  • dat een stroomkring gesloten en onderbroken kan zijn

Slide 12 - Tekstslide

Je hebt geleerd over elektrische stroom
  • dat stroom elektronen zijn die rondstromen
  • je weet dat elektronen kleine onzichtbare geladen deeltjes zijn
  • dat je de sterkte van de stroom I (hoofdletter i) kan meten met een ampère meter

Slide 13 - Tekstslide

Je hebt geleerd over geleiders en isolatoren
Je weet dat stoffen die stroom makkelijk doorlaten geleiders heten
Je weet dat stoffen die stroom moeilijk of niet doorlaten isolatoren heten

Slide 14 - Tekstslide

exit-vraag (2-tal)
de onderdelen van een stroomkring:
spanningsbron, draad, lamp of apparaat, schakelaar

Geef van alle onderdelen in eigen woorden een uitleg van hun functie in een stroomkring.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide