NOVA H5 Reacties van koolstofverbindingen

Aan het eind van deze les...
 • Weet je welke reacties kunnen optreden bij koolstofverbindingen:
 1. verbranding
 2. kraken
 3. additie
 4. substitutie
 • Kun je een reactievergelijking in structuurformules geven van kraken en een additie- en substitutie reactie
 • Kun je van alle reacties de vergelijking geven in molecuulformules
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Aan het eind van deze les...
 • Weet je welke reacties kunnen optreden bij koolstofverbindingen:
 1. verbranding
 2. kraken
 3. additie
 4. substitutie
 • Kun je een reactievergelijking in structuurformules geven van kraken en een additie- en substitutie reactie
 • Kun je van alle reacties de vergelijking geven in molecuulformules

Slide 1 - Tekstslide

1. (On)volledige verbranding

Slide 2 - Tekstslide

Volledige verbranding: CO2  Onvolledige verbranding : CO
elke atoomsoort uit de brandstof vormt een oxide (oxides leren!)

Slide 3 - Tekstslide


2C8H18+25O2>16CO2+18H2O
Octaan(l)+Zuurstof(g)>Koolstofdioxide(g)+Water(g)
A
Oxidatiereactie
B
Volledige verbranding
C
Ontledingsreactie
D
Onvolledige verbranding

Slide 4 - Quizvraag

Reacties met koolwaterstoffen
 1. verbranden
 2. KRAKEN= grote moleculen in kleine stukjes breken
              


               C10H22    -->  C8H18  +  ........
             alkaan        -->   alkaan  +  ........

Slide 5 - Tekstslide

3. Additie reactie

                           C2H4        +       Br2      ->       C2H4Br2

Slide 6 - Tekstslide

Kenmerken van een additiereactie

 • Je start met een onverzadigde koolwaterstof  (C=C)
 • Je voegt één van de volgende stoffen toe: 
             Br2,    Cl2,    H2,    HF,    HCl,    HBr,     HI  of    H2O.
 • De dubbele binding klapt open en er ontstaat één nieuwe stof
 • De reactie verloopt snel

Slide 7 - Tekstslide

Additie met water
Bij een additiereactie met water splitst het H2O molecuul in een H-atoom en een -OH groep. Het H-atoom komt aan het ene C-atoom en de -OH groep aan het andere C-atoom

Slide 8 - Tekstslide

Welke stof ontstaat er bij de reactie van propeen met broom (dus Br2)?
A
1-broompropaan
B
1,2-dibroompropaan
C
1,3-dibroompropaan
D
2,3-dibroompropaan

Slide 9 - Quizvraag

Teken in je schrift de additie van water aan propeen. Welk(e) stof(fen) ontstaan?
A
propaan-1-ol
B
propaan-2-ol
C
beide
D
geen van beide

Slide 10 - Quizvraag

Teken in je schrift de additie van water aan but-2-een. Welk(e) stof(fen) ontstaan?
A
butaan-1-ol
B
butaan-2-ol
C
butaan-3-ol
D
butaan-2-ol en butaan-3-ol

Slide 11 - Quizvraag

Eigen werk
Leer aantekeningen additie
maak opgave 30 tm 34
 (liefst in je schrift)
kijk je werk na

Slide 12 - Tekstslide

Aan het eind van deze les...
 • Weet je welke reacties kunnen optreden bij koolstofverbindingen:
 1. verbranding
 2. kraken
 3. additie
 4. substitutie
 • Kun je een reactievergelijking in structuurformules geven van kraken en een additie- en substitutie reactie
 • Kun je van alle reacties de vergelijking geven in molecuulformules

Slide 13 - Tekstslide

Inleiding
In het filmpje op de volgende dia wordt de bruin-gele  vloeistof broom (formule Br2) toegevoegd aan hexaan en aan hex-1-een

Waar verwacht je dat er meteen een reactie optreedt, bij de alkaan of bij de alkeen?

Slide 14 - Tekstslide

0

Slide 15 - Video

Als de bruine kleur verdwijnt, verdwijnt de stof broom.
In het donker verdwijnt broom alleen bij de reactie met hexeen > additie reactie (C=C van hexeen klapt open)

In het licht verdwijnt ook de bruine kleur bij hexaan. Hexaan heeft geen C=C. Op welke manier reageert Broom dan met Hexaan???

Slide 16 - Tekstslide

4. Substitutiereactie
     
                                                                              1-broompropaan         waterstofbromide
    
Eén H-atoom wordt VERVANGEN door één atoom van Br2
Het andere Br-atoom neemt het H-atoom mee!

Slide 17 - Tekstslide

Substitutiereactie
Bij een overmaat broom wordt er nog een H-atoom vervangen

                 of   ....   1,1-dibroompropaan
                                 1,3-dibroompropaan
                                         2,2-dibroompropaan        
    

Slide 18 - Tekstslide

Bij een substitutie reactie worden er atomen in een molecuul ...
A
toegevoegd
B
vervangen.
C
verwijderd

Slide 19 - Quizvraag

Kan een substitutiereactie altijd plaatsvinden? Waarom?
A
Ja, niets heeft hier invloed op.
B
Nee, maar weet niet waarom.
C
Nee, alleen onder invloed van licht.

Slide 20 - Quizvraag


De afbeelding hiernaast geeft een ... weer. 
A
additiereactie
B
substitutiereactie
C
neerslagreactie
D
oplosreactie

Slide 21 - Quizvraag

Fluor (geen overmaat) reageert met butaan. Geef in structuurformules de reactievergelijking van deze substitutie

Slide 22 - Open vraag

Dit is cyclohexeen. Geef de structuurformule van het reactieproduct van de addictiereactie met water

Slide 23 - Open vraag

Eigen werk
Leer aantekeningen en uitleg boek over subtitutie
Maak opgave 35 tm 38
kijk je werk na

Slide 24 - Tekstslide