Monday October 23 Unit 2 B

Monday October 23
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Monday October 23

Slide 1 - Tekstslide

Today 
Unit 2 Lesson B: text: A Close Shave ex 2, 3 + 4
Past tenses review
Test FU

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Past tenses
Past simple
past continuous
past perfect
past perfect continuous

Slide 4 - Tekstslide

Past Simple: wanneer?
Wordt gebruikt als iets in het verleden heeft plaats gevonden en is afgerond, het is echt voorbij. Vaak staat in de zin een tijdsbepaling die aangeeft dat het verleden tijd is

I went to Spain last year.
Yesterday I fell off my bike.

Slide 5 - Tekstslide

Past Simple: hoe?
bevestigend: ww  + ed (of 2e vorm)
He went to school this morning.
We talked to the teacher last week.
Vragend: did vooraan in de zin en het ww in de tegenwoordige tijd
Did he go to school this morning?
Did you talk to the teacher last week?
Ontkennend: Didn't voor het ww en het ww in de tegenwoordige tijd
He didn't go to school this morning.
We didn't talk to the teachers last week. 


Slide 6 - Tekstslide

signaalwoorden
past simple: last week, yesterday, this morning, 2017, a week ago, 10 years ago etc


Slide 7 - Tekstslide

Past Continuous: wanneer?
 • Iets wat op een bepaald moment in het verleden aan de gang was (en van korte duur).
  At 11 o'clock I was still doing my homework.
 • Iets was aan de gang en werd door iets anders onderbroken (past simple).
  Ted was talking when the teacher came in. 
 • Als twee handelingen tegelijkertijd plaatsvinden. 
  My sister was watching TV and I was doing my homework.

Slide 8 - Tekstslide

Past Continuous: hoe?
bevestigend: was/were + ww + ing
He was swimming in the pool. 
We were driving in the car. 
Vragend: was/were vooraan in de zin en ww + ing
Was he swimming in the pool?
Were we driving in the car?
Ontkennend: was + not (wasn't) of were + not (weren't) + ww + ing
He wasn't swimming in the pool.
We weren't driving in the car.

Slide 9 - Tekstslide

Past Perfect: wanneer?
 • Een handeling voor een andere handeling in het verleden.
  When I arrived, the bus had already left.
 • Als iets op een bepaald moment in het verleden een tijdje duurde.
  When I went to the Pax, I had done primary education for 8 years.
 • Conditional sentences (if-zinnen)
  If she had left earlier, she might have been on time.
 • Indirecte rede.
  "I did not go there." -  She said that she hadn't gone there.

Slide 10 - Tekstslide

Past perfect: hoe?
Bevestigend: had + ww + ed (of 3e vorm):
I had worked for 3 hours when you arrived
Vragend: had vooraan in de zin
Had I worked for 3 hours when you arrived?
Ontkennend: hadn't + ww + ed (of 3e vorm)
I hadn't worked for 3 hours when you arrived.

Slide 11 - Tekstslide

Past Perfect Continuous: wanneer?

Nadruk ligt op tijdsduur en het is in het verleden gebeurd.

 • I had been waiting when my mom finally came home.
 • We had been trying to open the door for hours when she finally found the key.

Slide 12 - Tekstslide

Past perfect continuous: hoe?
Bevestigend: had + been + ww + ing
I had been waiting for a long time when she decided to show up.
Vragend: had vooraan in de zin
Had I been waiting for a long time when she decided to show up?
Ontkennend: hadn't been + ww + ing
I hadn't been waiting for a long time when she decided to show up.

Slide 13 - Tekstslide

Practice
Practice Past Tenses
 • Past Simple
 • Past Continuous
 • Past Perfect
 • Past Perfect Continuous

Slide 14 - Tekstslide

A plumber _______(come) to our house yesterday.

Slide 15 - Open vraag

He ______ (want) to repair our washing machine that _____ (break) a few days before.
Scheid je antwoord met een streepje.

Slide 16 - Open vraag

Before _____ (ring) at my door, he _____ (look) for a parking space for thirty minutes.
Scheid je antwoord met een streepje.

Slide 17 - Open vraag

We _____ (go) to the cinema last week.

Slide 18 - Open vraag

A bird pooed on the window that _____ (clean) only a minute before.

Slide 19 - Open vraag

When their mum _____ (get) home, the boys ______ (watch) TV for two hours.
Scheid je antwoord met een streepje.

Slide 20 - Open vraag

I __________ (run) through the park, when it started to rain.
A
have ran
B
ran
C
was running

Slide 21 - Quizvraag

Martin _______ (cycle) for 50 miles three weeks ago.

Slide 22 - Open vraag

Jasmin _______ (bake) a yummy cake when her mum _______ (call).
Scheid je antwoord met een streepje.

Slide 23 - Open vraag

The music __________ (start) while the audience ________ (walk) in.
Scheid je antwoord met een streepje.

Slide 24 - Open vraag

Unit 2 B pages 24/25

Slide 25 - Tekstslide

Homework for Monday: 
Unit 2 Lesson B ex 6, 7, 9

Slide 26 - Tekstslide

Homework for Thursday:
Bring dictionary for reading test.

Slide 27 - Tekstslide

Homework for Monday:
Life 2 B pages 24/25   ex 4, 5, 6, 7, 9

Slide 28 - Tekstslide