Hoe bepaalt de visie de werking van een zorginstelling? Les 1

Hoe bepaalt de visie de werking van een zorginstelling?
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch handelenSecundair onderwijs

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Hoe bepaalt de visie de werking van een zorginstelling?

Slide 1 - Tekstslide

In welke sectoren kun je aan de slag?

Slide 2 - Woordweb

Welke soorten zorg zijn er?

Slide 3 - Woordweb

Lesdoelen
 • Ik begrijp wat het takenpakket van een logistiek assistent is.
 • Ik begrijp wat het takenpakket van een verzorgende is.
 • Ik begrijp wat het takenpakket van een zorgkundige is.
 • Ik begrijp wat het takenpakket van een kinderbegeleider is.
 • Ik begrijp wat het takenpakket van een huishoudhulp is.
 • Ik begrijp wat het takenpakket van een medewerker kamerdienst is.Slide 4 - Tekstslide

1.1 Werken als verzorgende WG pp 7
Wat is een 'verzorgende'?
 •  polyvalente basiswerker
 • verschillende taken
 • ondersteuning bij het verzorgend en verplegend personeel
 • taken volgens duidelijk omschreven methode

Slide 5 - Tekstslide

1.1 Werken als verzorgende WG pp 7
Wat soorten verzorging?
 • persoonsverzorging
 • het sociaal en psychisch functioneren
 • huishoudelijke hulp

Slide 6 - Tekstslide

persoonsverzorging
sociaal en psychisch functioneren
huishoudelijke hulp
haren kammen
babybadje geven
moed inpraten
ondersteunen bij sociale contacten
boodschappen doen
Strijken
scheren
troosten

Slide 7 - Sleepvraag

1.1 Werken als verzorgende WG pp 7
Attitudes verzorgende:
 • veelzijdig
 • zelfstandig
 • kunnen samenwerken in team

Slide 8 - Tekstslide

1.1 Werken als verzorgende WG pp 7
Waar werk je als verzorgende?
 • thuiszorg
 • ouderenzorg
 • voorzieningen voor personen met handicap

Slide 9 - Tekstslide

1.2 Werken als zorgkundige WG pp 8
Wat is een zorgkundige?
 • taken verzorgende + 23 extra verpleegkundige taken
 • ondersteunen van verpleegkundige

Slide 10 - Tekstslide

1.2 Werken als zorgkundige WG pp 8
Welke soorten verzorging?
 • 23 verpleegkundige taken
 • persoonsverzorging
 • sociaal en psychisch functioneren
 • huishoudelijke hulp

Slide 11 - Tekstslide

persoonsverzorging
sociaal en psychisch functioneren
huishoudelijke hulp
verpleegkundige taken
babybadje geven
moed inpraten
ondersteunen bij sociale contacten
boodschappen doen
Strijken
scheren
medicatie toedienen
bloeddruk meten

Slide 12 - Sleepvraag

1.2 Werken als zorgkundige WG pp 8
Attitudes zorgkundige:
 • veelzijdig
 • zelfstandig
 • kunnen samenwerken in team
 • rapporteren aan verpleegkundige

Slide 13 - Tekstslide

1.2 Werken als zorgkundige WG pp 8
Waar werk je als zorgkundige?
 • kinderopvang
 • thuisverpleging
 • thuiszorg
 • geestelijke gezondheidszorg
 • ziekenhuis
 • ouderenzorg
 • voorzieningen voor personen met handicap

Slide 14 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen een verzorgende en een zorgkundige?
A
Een zorgkundige heeft een specifieke opleiding gevolgd.
B
Een verzorgende heeft meer verantwoordelijkheden.
C
Een zorgkundige mag medicatie toedienen.
D
Een verzorgende werkt alleen in een ziekenhuis.

Slide 15 - Quizvraag

1.3 Werken als kinderbegeleider WG pp 9-10
Wat is een kinderbegeleider?
 • instaan voor de begeleiding van een (groep) kinderen
 • zorgen dat elk kind zich goed voelt
 • stimuleren van ontwikkeling

Slide 16 - Tekstslide

1.3 Werken als kinderbegeleider WG pp 9-10
Taken van een kinderbegeleider?
 • omgang en verzorging van kinderen
 • boeien en enthousiasmeren (vrij spel - organiseren spel - kinderen betrekken bij organiseren van spel)
 • de ruimtes inrichten
 • kinderen zich goed laten voelen
 • veiligheid garanderen

Slide 17 - Tekstslide

1.3 Werken als kinderbegeleider WG pp 9-10
Taken van een kinderbegeleider?
 • groepsoverzicht behouden
 • opvangen van licht zieke kinderen met extra zorgbehoeften
 • zorgen voor structuur in dagelijkse leven
 • dagelijks contact met ouderen bij breng-en afhaalmomenten
 • kinderopvang dagelijks opruimen (hygiëne)

Slide 18 - Tekstslide

1.3 Werken als kinderbegeleider WG pp 9-10
Extra attitudes van een kinderbegeleider?
 • samenwerken met collega's
 • overleggen met collega's (teamvergaderingen)

Slide 19 - Tekstslide

1.3 Werken als kinderbegeleider WG pp 9-10
Waar werk je als kinderbegeleider?
 • groepsopvang
 • gezinsopvang
 • buitenschoolse opvang
 • voorzieningen voor personen met een handicap

Slide 20 - Tekstslide

1.4 Werken als logistiek assistent WG pp 10-11
Wat is een logistiek assistent? 
 • Polyvalent medewerker
 • ondersteunt het verzorgend en verplegend personeel 
 • draagt bij tot aangenaam en kwaliteitsvol woon- en leefklimaat 

Slide 21 - Tekstslide

1.4 Werken als logistiek assistent WG pp 10-11
Taken van een logistiek assistent? 
 • zorgvragers vervoeren voor onderzoek, revalidatie of operatie
 • maaltijdkeuze van zorgvragers noteren
 • helpen bij het ronddelen van eten en drinken
 • voorraden aanvullen op verschillende afdelingen
 • bedden opmaken
 • linnen sorteren
 • helpen bij administratie, post en klasseren

Slide 22 - Tekstslide

1.4 Werken als logistiek assistent WG pp 10-11
Extra attitudes van een logistiek assistent? 
 • overleggen met collega's
 • onder leiding van een hoofdverpleegkundige of dienstverantwoordelijke

Slide 23 - Tekstslide

1.4 Werken als logistiek assistent WG pp 10-11
Waar werkt een logistiek assistent? 
 • ziekenhuis
 • woonzorgcentrum
 • psychiatrisch ziekenhuis/verzorgingtehuis
 • ouderenzorg
 • voorzieningen voor personen met een handicap

Slide 24 - Tekstslide

1.5 Werken als huishoudhulp WG pp 11-12
Wat is een huishoudhulp?
 • helpt mensen die (tijdelijk) moeilijkheden ervaren
 • bv. personen met een beperking, ouderen, zieken, slachtoffers van ongevallen,...
 • ADL-assistent (algemene dagelijkse levensverrichtingen) van personen met handicap die zelfstandig wonen

Slide 25 - Tekstslide

1.5 Werken als huishoudhulp WG pp 11-12
Wat zijn de taken van een huishoudhulp?
 • hulp bij het vervullen van essentiële behoeften in het dagelijks leven
 • hulp bij huishoudelijke taken
 • personen met een beperkte mobiliteit vervoeren

Slide 26 - Tekstslide

Opdracht quizvragen
Groepsopdracht: maak 4 vragen over 
 • verzorgende
 • zorgkundige
 • kinderbegeleider
 • logistiek assistent
 • huishoudhulp

Slide 27 - Tekstslide

kahootquiz

Slide 28 - Tekstslide