cross

29 november

Wat doen we vandaag?
 • Bespreken de oefeningen van 1B. 
 • Afspreken toetsen
 • Tekst 1C. 
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
GrieksvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Wat doen we vandaag?
 • Bespreken de oefeningen van 1B. 
 • Afspreken toetsen
 • Tekst 1C. 

Slide 1 - Tekstslide

Vragen grammatica?

Slide 2 - Open vraag

Geen vragen (meer)?
 • Woordjes!!!

Slide 3 - Tekstslide

ἡ σελήνη

Slide 4 - Open vraag

πλησίον

Slide 5 - Open vraag

ὁ δοῦλος

Slide 6 - Open vraag

γὰρ

Slide 7 - Open vraag

ἐξαίφνης

Slide 8 - Open vraag

αὖθις

Slide 9 - Open vraag

ἀκούω

Slide 10 - Open vraag

ἡµᾶς

Slide 11 - Open vraag

πολλάκις

Slide 12 - Open vraag

τὸ ἔργον

Slide 13 - Open vraag

Oefeningen 1B: 1

Slide 14 - Tekstslide

Oefeningen 1B: 2
 • 1. 1e pers. ev ik hoor
 • 2. 1e pers. mv wij doen
 • 3. 2e pers. ev jij verbergt
 • 4. 3e pers. ev hij/zij slaapt
 • 5. 2e pers. mv jullie bewaken; bewaak!
 • 6. 3e pers. mv zij zeggen

Slide 15 - Tekstslide

Oefeningen 1B: 3
 • 1. gen. ev ὁ ἄνθρωπος de man, de mens
 • 2. nom. mv ὁ δοῦλος de slaaf
 • 3. voc. ev ὁ ἀδελφός de broer
 • 4. acc.ev ὁ δοῦλος de slaaf
 • 5. gen. ev ἡ θύρα de deur

Slide 16 - Tekstslide

Oefeningen 1B: 3
 • 6. dat. ev ἡ βία het geweld
 • 7. dat. ev ἡ οἰκία het huis
 • 8. nom. mv ὁ ἀδελφός de broer
 • 9. dat. ev ἡ ἀδελφή de zus
 • 10. acc. ev ἡ ἀγορά de markt

Slide 17 - Tekstslide

Oefeningen 1B: 4
 • 1. ἐξαίφνης bijwoord de rest zelfst. naamwoord
 • 2. κρύπτω werkwoord de rest voegwoord
 • 3. δοῦλος mannelijk de rest vrouwelijk
 • 4. ἐκτός voorzetsel de rest zelfst. naamwoord

Slide 18 - Tekstslide

Oefeningen 1B: 4
 • 5. ἀγορά vrouwelijk de rest mannelijk
 • 6. γάρ voegwoord de rest voorzetsel
 • 7. ἐγώ pers. voornaamw. de rest werkwoord
 • 8. ἀγαθός bijv. naamw. de rest zelfst. naamwoord

Slide 19 - Tekstslide

Oefeningen 1B: 5
 • 1. τῷ ἀνθρώπῳ, ὁ ἀδελφὸς 
 • De slaaf zei tegen de man: “de broer en de zus slapen.”
 • 2. οἱ δοῦλοι 
 • De slaven bewaken de man goed.
 • 3. τὴν ἀδελφὴν 
 • De broer bewaakte de zus.

Slide 20 - Tekstslide

Oefeningen 1B: 5
 • 4. τῆς οἰκίας 
 • De markt is dichtbij het huis.
 • 5. τὸν ἀδελφὸν καὶ τὴν ἀδελφὴν 
 • Wij bewaken de broer en de zus

Slide 21 - Tekstslide

Oefeningen 1B: 6
 • 1d 
 • 2a 
 • 3b 
 • 4e 
 • 5f 
 • 6c

Slide 22 - Tekstslide

Oefeningen 1B: 7
 • 1. λέγεις jij spreekt
 • 2. ἀκούουσι(ν) zij horen
 • 3. πράττω ik doe
 • 4. καθεύδει hij/zij slaapt
 • 5. κρύπτετε jullie verbergen
 • 6. φυλάττομεν wij beschermen/bewaken

Slide 23 - Tekstslide

Toetsen:
Dinsdag 3 december: SO Woordjes
Dinsdag 10 december: toets Serie 1. 
Toetsweek: vertaaltekst. 

Slide 24 - Tekstslide

ἡ μὲν Ἀσπασία πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἔβλεψε καὶ μετ’ ὀλίγον χρόνον ἔλεξεν·

Slide 25 - Open vraag

ὦ Ἀλέξανδρε, βαῖνε πρὸς τὴν θύραν.

Slide 26 - Open vraag

ἀλλ’ ὁ Ἀλέξανδρος οὐκ ἤθελε καὶ τῇ ἀδελφῇ ἔλεξεν·

Slide 27 - Open vraag

φόβον ἔχω, ὦ Ἀσπασία.

Slide 28 - Open vraag

μετὰ δὲ ταῦτα ἡ Ἀσπασία ἔλεξεν·

Slide 29 - Open vraag

τί οὐ τὸν δοῦλον ἐγείρομεν καὶ πρὸς τὴν θύραν πέμπομεν;

Slide 30 - Open vraag

καὶ τοῦτο ἐποίησαν. τῷ δὲ δούλῳ ἔλεξαν·

Slide 31 - Open vraag

ὦ δοῦλε, βαῖνε πρὸς τὴν θύραν· ἢ καὶ σὺ φόβον ἔχεις;

Slide 32 - Open vraag

ὁ δὲ δοῦλος τοῖς τέκνοις ἔλεξεν·

Slide 33 - Open vraag

ὁ δὲ δοῦλος τοῖς τέκνοις ἔλεξεν· «ἐγὼ φόβον οὐκ ἔχω, ἀλλ’
ἔτι ἐκάθευδον.

Slide 34 - Open vraag

νῦν δὲ πρὸς τὴν θύραν βαίνω, ἔπειτα τὴν θύραν τοῖς ἀνθρώποις οἴγω.

Slide 35 - Open vraag

ὁ μὲν οὖν δοῦλος πρὸς τὴν θύραν ἔβαινεν, ὁ δ’ Ἀλέξανδρος καὶ ἡ Ἀσπασία ἐν τῷ θαλάμῳ ἔμενον.

Slide 36 - Open vraag

ἔπειτα ὁ δοῦλος ἔῳξε τὴν θύραν καὶ τότε οἱ ἄνθρωποι τὸν δοῦλον ἔλαβον καὶ ἔδησαν.

Slide 37 - Open vraag

ὁ δὲ δοῦλος τοῖς ἀνθρώποις ἔλεξεν·

Slide 38 - Open vraag

ἱκετεύω ὑμᾶς· λύετέ με.

Slide 39 - Open vraag

ὁ γὰρ Ἀλέξανδρος καὶ ἡ Ἀσπασία με μένουσιν, ὅτι φόβον ἔχουσιν. ἱκετεύω.

Slide 40 - Open vraag

οἱ δ’ ἄνθρωποι τὸν δοῦλον οὐκ ἔλυσαν.

Slide 41 - Open vraag

πολὺν μὲν οὖν χρόνον ὁ Ἀλέξανδρος καὶ ἡ Ἀσπασία τὸν δοῦλον μάτην ἔμενον.

Slide 42 - Open vraag

τέλος δὲ μακρᾷ φωνῇ ἐβόησαν, ἀλλ’ οὐδεὶς αὐτῶν ἤκουεν.

Slide 43 - Open vraag

ὁ γὰρ πατήρ τε καὶ ἡ μήτηρ ἐπὶ θυσίαν ἐν Λεβαδείᾳ ἦσαν, καὶ ἡ οἰκία μόνον ἕνα δοῦλον εἶχεν.

Slide 44 - Open vraag

Aan het werk. 
 • Vertaal 1C. 

Dit is ook huiswerk.
Daarnaast: leer de woordjes en grammatica van 1A, B, C. 

Slide 45 - Tekstslide