presentatie Cultuurmenu

Pak je mobiel of I pad en ga naar:
www.lessonup.app

Vul de code in,  deze zie je onderaan het scherm:


1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
allesBeroepsopleiding

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 10 min

Onderdelen in deze les

Pak je mobiel of I pad en ga naar:
www.lessonup.app

Vul de code in,  deze zie je onderaan het scherm:


Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je van....
"Cultuurmenu"

Slide 2 - Woordweb

Hoe heette de voorganger van het online Cultuurmenu?
A
Cultuurmenu Enschede
B
Kunst op School
C
Kunstmenu
D
Kunst in de Klas

Slide 3 - Quizvraag

In welk schooljaar is het Cultuurmenu online gegaan?
A
2013/2014
B
2014/2015
C
2015/2016
D
2016/2017

Slide 4 - Quizvraag

Hoeveel basisscholen zijn aangesloten bij het Cultuurmenu?
A
alle 73
B
alle 70
C
alle 75
D
alle 78

Slide 5 - Quizvraag

Hoeveel aanbieders heeft het Cultuurmenu op dit moment?

Instellingen
Bibliotheek Enschede
Concordia
Kaliber Kunstenschool
Metropool
MuseumFabriek
Nederlandse Reisopera
Phion
Rijksmuseum
Sonnevanck
Tetem Kunstruimte
Wilminktheater


Instellingen
Bibliotheek Enschede
Concordia
Kaliber Kunstenschool
Metropool
MuseumFabriek
Nederlandse Reisopera
Phion
Rijksmuseum
Sonnevanck
Tetem Kunstruimte
Wilminktheater


Instellingen
Bibliotheek Enschede
Concordia
Kaliber Kunstenschool
Metropool
MuseumFabriek
Nederlandse Reisopera
Phion
Rijksmuseum
Sonnevanck
Tetem Kunstruimte
Wilminktheater


Instellingen
Bibliotheek Enschede
Concordia
Kaliber Kunstenschool
Metropool
MuseumFabriek
Nederlandse Reisopera
Phion
Rijksmuseum
Sonnevanck
Tetem Kunstruimte
Wilminktheater


A
11
B
19
C
15
D
23

Slide 6 - Quizvraag

 • 70 scholen, primair onderwijs
 • 11  culturele instellingen
 • 8 zelfstandige aanbieders
Culturele instellingen
Bibliotheek Enschede
Concordia
Kaliber Kunstenschool
Metropool
MuseumFabriek
Nederlandse Reisopera
Phion
Rijksmuseum
Sonnevanck
Tetem Kunstruimte
Wilminktheater


Zelfstandige aanbieders
Bik Way 
Cultuurgeluid
Focus Danstudio!
Hartkwartier
Leskwartier
Somnium
Tessa Kortenbach
Theatermakerij

(Kwaliteitstoetsing/toelating)

Slide 7 - Tekstslide

www.cultuurmenu.org
Aanbod
Dagprojecten, workshops, voorstellingen, concerten, museumbezoek,

Er staan 617 activiteiten in het menu,  zowel in als buiten de school.
Er wordt gezocht met filters: 

Bijv.:
 • Actief (kunst maken)
 • Receptief (kunst kijken)
 • Reflectief (nadenken over kunst)

 • Thema'sLeerlijnen
21 Leerlijnen, terugkomend in alle leerjaren.
(samen met de scholen ontwikkeld bijv. de Filmfabriek Concordia of Maakmeemuseum van RCE)
Professionalisering
Aanbod voor professionalisering van leerkrachten. (Pabo)
Kwaliteitscriteria
Criteria om het aanbod naar een hoger plan te tillen.
bijv. 
 • aanbod moet voorbereidend materiaal bevatten...
 • aandacht voor de individuele creativiteit van het kind ...
 • proces gerichte didactiek  ... 

Disciplines
Beeldend
Muziek
Drama
Dans
Erfgoed
Literatuur
Mediakunst (Film, Fotografie, Nieuwe Media)

Slide 8 - Tekstslide

 Cultuurmenu is onderdeel van  Cultuureducatie Enschede 
Stuurgroep
Twee maandelijks Stuurgroep overleg.
 • Culturele instellingen
 • Gemeente Enschede
 • Directeuren scholen
 • Bibliotheek
 • Saxion Pabo en Artez
 • Projectbureau Cultuureducatie Enschede 
 • Voorzitter (WJ)Projectbureau
Twee wekelijks Overleg Projectbureau;
 • Willem Jaap Zwart (voorzitter Stuurgroep)
 • Emma Bouman (Projectleider Cultuureducatie Enschede
 • Koen Waanders (Communicatiemedewerker)
 • Evelien Harberink (Cultuurmenu Enschede)

CMK
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 

(Regeling van Fonds Cultuurparticipatie , Gemeente is co-financierder)

De centrale probleemstelling voor de komende periode is:
“Hoe dragen we zoveel mogelijk bij aan de creatieve en culturele vorming van kinderen in Enschede op een zodanige wijze dat dit structureel binnen- en buitenschools ingebed wordt?”

Daartoe werken we in drie programmalijnen:
• Versterken van de cultuureducatie op scholen (in het PO, in de onderbouw van het VO, en i.c.m. buitenschoolse activiteiten vanuit het PO);
• Deskundigheidsbevordering (van o.a. groepsleerkrachten en educatief medewerkers);
• Kwaliteitsverbetering van cultuureducatie (door de verdere implementatie van de kwaliteitscriteria, vraaggestuurd werken, het leveren van maatwerk en heroriëntatie op de leerlijnen).

Slide 9 - Tekstslide

Doorontwikkelen en up to date houden van de website. 

(W&T, Duurzaamheid, Over-Cultuur hebben dezelfde menustructuur)
Maandelijkse nieuwsbrief voor scholen.
Organisatie van het jaarlijkse Red Carpet Event voor ICC'ers.
ICC
Startcursus en Opfriscursus

(training voor leerkrachten tot Intern Cultuur Coördinator, oa. schrijven van schoolcultuurplan )
Aanbieders ondersteunen bij Covid-proof maken van hun aanbod.
Bijwonen van intervisie bijeenkomsten met educatief medewerkers. Oren en ogen ophouden voor goeie ideeën.
(tijdelijk) Uitbereiding van taken;  koppeling van Cultuureducatie naar VO/Pabo
Financiële zaken; factureren naar scholen, betalen van aanbieders.
Helpdesk voor gebruikers van het Cultuurmenu. 
Inhoudelijke doorontwikkeling Cultuurmenu mbt Kwaliteitcriteria, vraaggestuurd werken etc.  In samenwerking met Emma.
En wat voor werkzaamheden komen daar dan bij kijken Evelien?
Organiseren van (thema) bijeenkomsten voor aanbieders (en ICC'ers.)

Slide 10 - Tekstslide

Vragen/opmerkingen/suggesties??

Slide 11 - Tekstslide