Ontdek de kracht van compositie en ruimte suggestie

Ontdek de kracht van compositie en 
ruimtesuggestie
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
Voortgezet speciaal onderwijsMiddelbare school

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Ontdek de kracht van compositie en 
ruimtesuggestie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het einde van deze les kun je verschillende vormen van ruimtesuggesties en compositievormen herkennen en toepassen in je werk.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer de leerdoelen aan het begin van de les en verwijs er regelmatig naar tijdens de presentatie.
Wat weet jij al over compositievormen en ruimtesuggesties?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Ruimtesuggestie
Ruimte suggestie is een manier om diepte en afstand in een tekening te suggereren. Voorbeelden zijn
 •  overlapping 
 • groot-klein contrast 
 • afsnijding
 • Perspectief
 • Kleurperspectief

Slide 4 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van verschillende vormen van ruimte suggestie en vraag de leerlingen om ze te herkennen.
Overlapping
Overlapping is wanneer het ene object over het andere object heen getekend wordt. Hierdoor ontstaat een idee van ruimtelijkheid

Slide 5 - Tekstslide

Vraag de leerlingen om een tekening te maken met overlap om ruimte suggestie te creëren.
De bootjes en bomen links overlappen elkaar.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groot-Klein
Groot-klein is wanneer objecten kleiner worden getekend naarmate ze verder weg zijn.

Slide 7 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van grootte als ruimte suggestie en vraag de leerlingen om hetzelfde te doen.
Bootjes voor zijn groter dan die die verder weg zijn 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Perspectief tekenen
Ruimte op het platte vlak maken door te werken met
 1 of 2 puntsperpectief

Slide 9 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van grootte als ruimte suggestie en vraag de leerlingen om hetzelfde te doen.
Lijn perspectief
Weet je nog?

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsnijding
Wanneer een onderdeel maar voor een gedeelte in beeld staat spreken we van afsnijding. Hierdoor lijkt het of het plaatje buiten het kader nog doorloopt en zo het effect van ruimte geeft. 

Slide 11 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van schaduw als ruimte suggestie en vraag de leerlingen om hetzelfde te doen.
Het bootje links is 'afgesneden' 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kleurperspectief
Voorwerpen die dichtbij ons staan hebben felle duidelijke kleuren. Alles wat verder weg is is zachter en vager van kleur. 

Slide 13 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van schaduw als ruimte suggestie en vraag de leerlingen om hetzelfde te doen.
Wat is groot-klein contrast?
A
Grootte van objecten die kleiner worden naarmate ze verder weg zijn
B
Wanneer objecten over elkaar heen getekend worden
C
Wanneer voorwerpen dichtbij ons staan en felle duidelijke kleuren hebben
D
Wanneer een onderdeel maar voor een gedeelte in beeld staat

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is afsnijding in een tekening?
A
Wanneer voorwerpen felle duidelijke kleuren hebben
B
Wanneer een onderdeel maar voor een gedeelte in beeld staat
C
Wanneer objecten over elkaar heen getekend worden
D
Wanneer objecten kleiner worden getekend naarmate ze verder weg zijn

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is ruimte suggestie?
A
Een manier om diepte en afstand te suggereren
B
Een manier om beweging te suggereren
C
Een manier om vormen te vervormen
D
Een manier om kleur te suggereren

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Standpunten
Hoogstandpunt 
(diagonale compositie)

Slide 17 - Tekstslide

Vraag de leerlingen om kort samen te vatten wat ze geleerd hebben en geef eventueel extra uitleg waar nodig.
Standpunten
Laag standpunt

Slide 18 - Tekstslide

Vraag de leerlingen om kort samen te vatten wat ze geleerd hebben en geef eventueel extra uitleg waar nodig.
Standpunten
Normaal standpunt            Close-up+over de schouder

Slide 19 - Tekstslide

Vraag de leerlingen om kort samen te vatten wat ze geleerd hebben en geef eventueel extra uitleg waar nodig.
Compositie
Wat is een compositie?: dat is de ordening van je kunstwerk. Door middel van je compositie kan je rust of chaos creëren in je werk en kan je de blik van de kijker door je werk laten leiden. Verschillende composities hebben verschillende effecten. We beginnen met de grondvormen van een compositie.

Slide 20 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van verschillende vormen van compositie en vraag de leerlingen om ze te herkennen.
Compositie
Compositie is de manier waarop objecten in een tekening geplaatst worden om een bepaald effect te creëren.
COMPOSITIEGRONDVORM
  Dit is de verdeling van beeldelementen in een kunstwerk. Je hebt de volgende grondvormen;
  • Horizontaal 
  • Verticaal
  • Diagonaal 
  • Driehoek 
  • Overall
  • Centraal
  • Asymmetrisch
  • Symmetrisch

  Slide 21 - Tekstslide

  Laat voorbeelden zien van verschillende vormen van compositie en vraag de leerlingen om ze te herkennen.
  Een overzicht
  Hoe gaan je ogen over het beeld?

  Slide 22 - Tekstslide

  Vraag de leerlingen om een tekening te maken met symmetrie als compositie.
  Belangrijke termen
  De volgende termen zijn belangrijk bij het bepalen van een compositie;
  Statisch of dynamisch:; is een compositie rustig/onbeweeglijk of druk/bewegelijk?
  Symmetrie: is een compositie symmetrisch / asymmetrisch
  Ritme: herhaling in het beeld
  Kader: afsnijding, totaal / halftotaal / close-up
  Aandachtsplek: de plek in het kunstwerk dat het meest opvalt. Je kijkt er vaak als eerste en het meeste naar. Er kunnen ook meerdere aandachtsplekken zijn.
  Standpunten

  Slide 23 - Tekstslide

  Vraag de leerlingen om een tekening te maken met symmetrie als compositie.
  Statische compositie

  Statische compositie: Compositie die vast staat en onbeweeglijk is. 
  Ordening is statisch als: 
  1. Als een ordening symmetrisch is. 
  2. Als de ordeningslijnen evenwijdig lopen aan het kader (de vier zijden van 
  een tekening). 
  3. Als een ordening centraal is
  4. Als vormen gelijkmatig verdeeld zijn over het vlak
  5. Gelijkmatig gebruik van horizontale/verticale lijnen
  6. Gelijkmatig verdelen van vormen over vlak
  7. Kleine kleurcontrasten
  8. Ontbreken van natuurlijke contrasten (licht/donker contrast)

  Slide 24 - Tekstslide

  Vraag de leerlingen om een tekening te maken met asymmetrie als compositie.
  Symmetrie

  Slide 25 - Tekstslide

  Vraag de leerlingen om een tekening te maken met asymmetrie als compositie.
  Regel van derden
  De regel van derden is wanneer objecten in de tekening op een denkbeeldig raster van drie horizontale en drie verticale lijnen geplaatst worden.

  Slide 26 - Tekstslide

  Laat voorbeelden zien van de regel van derden en vraag de leerlingen om hetzelfde te doen.
  Regel van derden

  Slide 27 - Tekstslide

  Laat voorbeelden zien van de regel van derden en vraag de leerlingen om hetzelfde te doen.
  Regel van derden

  Slide 28 - Tekstslide

  Laat voorbeelden zien van de regel van derden en vraag de leerlingen om hetzelfde te doen.
  Aandachtspunt 
  In het beeld wordt je oog/aandacht getrokken naar 1 punt.

  Slide 29 - Tekstslide

  Vraag de leerlingen om een tekening te maken met asymmetrie als compositie.
  Driehoekscompositie
  Hierbij kun je als het ware een driehoek herkennen in het beeld

  Slide 30 - Tekstslide

  Vraag de leerlingen om een tekening te maken met asymmetrie als compositie.
  Dynamische compositie
  Dynamische compositie: Beweeglijke ordening. 
  Ordening is dynamisch als:
  1. De ordeningslijnen golven, schuin of diagonaal lopen. 
  2. Een dynamische ordening bestaat soms uit vormen die 
  telkens herhaald worden (ritme). 
  3. Als vormen ongelijk verdeeld zijn over het vlak 
  4. Als er diagonalen/schuine of gebogen richtingen in zitten
  5. Kleurcontrasten

  Slide 31 - Tekstslide

  Vraag de leerlingen om een tekening te maken met asymmetrie als compositie.
  Diagonale compositie
  Diagonale compositie is wanneer objecten in de tekening op een diagonale lijn geplaatst worden.

  Slide 32 - Tekstslide

  Vraag de leerlingen om een tekening te maken met diagonale compositie.
  Asymmetrie 

  Slide 33 - Tekstslide

  Vraag de leerlingen om een tekening te maken met asymmetrie als compositie.
  Wat is een compositie?
  A
  De ordening van een kunstwerk
  B
  Een toneelstuk
  C
  Een soort verf
  D
  Een muziekstuk

  Slide 34 - Quizvraag

  Deze slide heeft geen instructies

  Wat wordt bedoeld met de zin 'In het beeld wordt je oog/aandacht getrokken naar 1 punt'?
  A
  In het beeld valt helemaal niets op.
  B
  Er zijn in het beeld meerdere elementen die allemaal evenveel opvallen.
  C
  Er is in het beeld één element dat meer opvalt dan de rest en waar je oog automatisch naartoe getrokken wordt.
  D
  In het beeld zijn meerdere elementen die allemaal meer opvallen dan de rest.

  Slide 35 - Quizvraag

  Deze slide heeft geen instructies

  Wat is driehoekscompositie?
  A
  Een compositietechniek waarbij een vierkant herkend kan worden
  B
  Een compositietechniek waarbij een driehoek herkend kan worden
  C
  Een compositietechniek met cirkels
  D
  Een compositietechniek met een driehoekig patroon

  Slide 36 - Quizvraag

  Deze slide heeft geen instructies

  Waarom is driehoekscompositie effectief?
  A
  Het maakt het beeld chaotischer
  B
  Het leidt de kijker af van het onderwerp
  C
  Het creëert een balans in het beeld en leidt de kijker naar het belangrijkste punt
  D
  Het maakt het beeld aantrekkelijker om naar te kijken

  Slide 37 - Quizvraag

  Deze slide heeft geen instructies

  Wat is het doel van driehoekscompositie?
  A
  De kijker afleiden van het onderwerp
  B
  Een chaotisch beeld creëren
  C
  Een harmonieus beeld creëren
  D
  De aandacht van de kijker naar een specifiek punt leiden

  Slide 38 - Quizvraag

  Deze slide heeft geen instructies

  Wat is een dynamische compositie?
  A
  Een stilstaande ordening van een kunstwerk
  B
  Een ordening volgens de regel van derden
  C
  Een ordening met symmetrie
  D
  Een beweeglijke ordening van een kunstwerk

  Slide 39 - Quizvraag

  Deze slide heeft geen instructies

  Wat is de regel van derden?
  A
  Objecten in het midden plaatsen
  B
  Objecten op een 3x3 raster plaatsen
  C
  Objecten op een diagonale lijn plaatsen
  D
  Objecten willekeurig plaatsen

  Slide 40 - Quizvraag

  Deze slide heeft geen instructies

  Van af nu....
  Gebruik je in je schetsen heel bewust de  verschillende manieren om ruimte te suggereren 
  Gebruik je in je schetsen verschillende standpunten
  Gebruik je in je schetsen verschillende soorten composities

  Slide 41 - Tekstslide

  Geef de leerlingen de tijd om te oefenen en loop rond om te helpen waar nodig.
  Vragen
  Zijn er nog vragen?

  Slide 42 - Tekstslide

  Geef de leerlingen de kans om vragen te stellen en beantwoord ze zo goed mogelijk.
  Afsluiting
  Bedankt voor het meedoen aan deze les over ruimte suggestie en compositie.
  Nu komen nog drie slider

  Slide 43 - Tekstslide

  Sluit de les af met een bedankje en eventueel huiswerkopdracht.
  Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

  Slide 44 - Open vraag

  De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
  Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

  Slide 45 - Open vraag

  De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
  Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

  Slide 46 - Open vraag

  De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.