Reis door de Tijd: Staatsvormen Ontdekken!

Reis door de Tijd: Staatsvormen Ontdekken!
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Reis door de Tijd: Staatsvormen Ontdekken!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan het einde van de les kun je...
uitleggen wat een democratie inhoudt en hoe burgers betrokken zijn bij het bestuur van een land.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over verschillende staatsvormen?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Democratie: inspraak van burgers en recht op stemmen
In een democratie kunnen burgers stemmen en leiders kiezen, wat vrijheid en gelijkheid bevordert.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dictatuur: alle macht bij één persoon en beperkte vrijheden
Een dictatuur wordt geleid door één persoon die alle macht heeft en waarbij vaak de mensenrechten worden geschonden.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kolonialisme: overheersing door een ander land en uitbuiting
Kolonialisme houdt in dat een land een ander land overheerst voor eigen gewin, wat kan leiden tot armoede en ongelijkheid.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schijndemocratie: verkiezingen zonder echte keuzevrijheid
Schijndemocratieën hebben verkiezingen, maar de bevolking heeft geen reële inspraak.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aristocratie: bestuur door de adel met erfelijke posities
In een aristocratie bestuurt de adel het land en is de macht vaak erfelijk.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Autocratie: absolute macht bij één persoon zonder beperkingen
Een autocratie wordt geregeerd door één persoon met absolute macht, wat de vrijheid van burgers sterk beperkt.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reis door de Tijd: Staatsvormen Ontdekken!
Democratie: een staatsvorm waarbij het volk via stemrecht invloed heeft op het bestuur. Dictatuur: een staatsvorm waarbij alle macht in handen is van één persoon of een kleine groep mensen. Kolonialisme: het proces waarbij een land een ander land domineert en uitbuit voor eigen voordeel. Schijndemocratie: een staatsvorm die de uiterlijke kenmerken van een democratie heeft, maar waar de bevolking weinig tot geen echte macht heeft. Aristocratie: een regeringssysteem waar de adel de macht heeft, vaak gebaseerd op erfopvolging. Autocratie: een staatsvorm waarbij één persoon absolute macht heeft, zonder wettelijke beperkingen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.