paragraaf 5.2 Besluiten en besturen

Besluiten en besturen
De wereld na 1945
Paragraaf 5.2 Besluiten en besturen
Wat gaan we doen?
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
Middelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Besluiten en besturen
De wereld na 1945
Paragraaf 5.2 Besluiten en besturen
Wat gaan we doen?

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Jullie kunnen: 
 • Uitleggen wat we verstaan onder de watersnoodramp en voorbeelden geven van de wederopbouw
 • Verklaren waarom het zo belangrijk is dat burgers invloed hebben op de regering 
 • Uitleggen wat we verstaan onder de begrippen: wetsvoorstel, democratie, evenredige vertegenwoordiging, provinciale staten, staatssecretaris, uitvoerende macht, rechtelijke macht en wetgevende macht.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

31/01 - 01-02-1953


Wat gebeurde er precies? 
De Waternoodsramp

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Deltawerken
Na de Watersnoodramp werden de Deltawerken gebouwd
Het plan kon niet gelijk uitgevoerd worden
Het moest eerst goedgekeurd worden door de politiek
Dat was een democratisch proces
Uitleg

Slide 6 - Tekstslide

Regering, kabinet en parlement
De regering en het parlement bepalen de wetten
De regering bestuurt het land
Het kabinet stelt de wetten voor
Het parlement keurt wetten goed of af
Uitleg

Slide 7 - Tekstslide

De regering
De regering bestaat uit de ministers en de koning
Zij besturen samen het land
Maar de macht ligt bij de ministers
De koning mag alleen advies geven
Een minister geeft politieke leiding aan zijn ministerie. Denk aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij voeren de wetten uit.
Uitleg

Slide 8 - Tekstslide

Het kabinet
Het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen
Het kabinet maakt de meeste wetten
Ministers zitten in de regering én het kabinet en hebben dus erg veel macht
Kabinet
Regering
Staatssecretarissen
Ministers
Koning
Onderministers, zij helpen de minister. Een soort van assistentmanager.

Slide 9 - Tekstslide

Het parlement
Het parlement bestaat uit de Eerste Kamer en Tweede Kamer
Het parlement keurt een wetsvoorstel goed of af
De macht ligt dus bij het parlement!
Het parlement
Eerste Kamer

75 leden
Tweede Kamer

150 leden
Uitleg

Slide 10 - Tekstslide

Filmpje
Eerste en Tweede Kamer

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Waaruit bestaat de regering?
A
De koning en minister- president.
B
De regering bestaat uit De koning, de minister- president en de ministers.
C
De ministers en minister-president.

Slide 14 - Quizvraag

Welke 2 taken heeft de regering?
A
Het land besturen
B
Wetten maken
C
Wetten handhaven
D
Wetten beoordelen

Slide 15 - Quizvraag

Het parlement controleert de regering
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Burgers kiezen de
A
eerste kamer
B
tweede kamer

Slide 17 - Quizvraag

Zet de stappen van een wet in de juiste volgorde

Slide 18 - Sleepvraag

Invloed van burgers
Burgers kunnen op meerdere manieren invloed uitoefenen
Stemmen
Om 4 vier jaar kunnen burgers vanaf 18 jaar stemmen op wie er in de Tweede Kamer komen. De leden van een partij in de Tweede Kamer noemen we een fractie
Demonstreren
Om de politiek te laten dan dat burgers het ergens mee oneens zijn kunnen ze gaan demonstreren
Burgerinitiatief
Burgers kunnen het parlement dwingen over een onderwerp te praten. Er moeten dan 40.000 mensen hun handtekening voor het idee zetten. Dit noemen we een burgerinitiatief.

Slide 19 - Tekstslide


Verkiezingen

 • Na de Tweede Kamerverkiezingen moet er een coalitie gevormd worden

 • De coalitie moet een meerderheid in de Tweede Kamer hebben

 • De coalitiepartijen gaan dan een regering samenstellen

Uitleg

Slide 20 - Tekstslide

Coalitie en oppositie
Na verkiezingen worden het kabinet en de regering gevormd
Deze leden komen uit samenwerkende fracties (partijen)
De samenwerkende partijen vormen de coalitie
De partijen die zich tegen hen verzetten zijn de oppositie

Slide 21 - Tekstslide

Wat is een coalitie
A
oneindigheid tussen partijen
B
samenwerking tussen partijen

Slide 22 - Quizvraag

Filmpje
Het vormen van een kabinet

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Leg uit wat een fractie is

Slide 25 - Open vraag


Lagere overheden
 • Het parlement en de regering gaat over landelijke politiek

 • Maar er is ook provinciale en gemeente politiek

 • Ook hier wordt er gewerkt met een volksvertegenwoordiging en een bestuur

Slide 26 - Tekstslide


Provincie
 • De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordiging (net als de Tweede Kamer)

 • Zij worden met de Provinciale Statenverkiezingen door de burgers gekozen

 • Zij moeten het dagelijks bestuur van de provincie controleren, de Gedeputeerde Staten (net als de regering)
 • De Gedeputeerde Staten worden door de Provinciale Staten samengesteld 

 • Ook hier vormen de coalitie partijen het dagelijks bestuur

Uitleg

Slide 27 - Tekstslide


Gemeente

 • De Gemeente Raad is de volksvertegenwoordiging (net als de Tweede Kamer en de Provinciale Staten)

 • De Gemeente Raad wordt door de bevolking gekozen

 • Ook hier mag de coalitie het dagelijks bestuur samen gaan stellen
 • Het dagelijks bestuur van de gemeente heet het College. 
 • In het College zitten wethouders en de burgemeester (B & W)
 • Zij worden gecontroleerd door de Gemeente Raad

Uitleg

Slide 28 - Tekstslide

Huiswerk
Maken van paragraaf 5.2 de opdrachten 2 t/m 6

Slide 29 - Tekstslide